vineri, 30 octombrie 2015

DIN "COSMOGRAME"PLOAIA DE GÂNDURI

Ploaia de gânduri…
Se înşeală cel ce crede că ploaia de gânduri nu ar însemna decât o expresie idiomatică, o metaforă, nimic altceva. Adică, o spusă aşa, aproape într-o doară – ploaie de gânduri, – fără substanţă… reală, materială, cum ar veni. Nimic altceva decât o expresie lipsită de conţinut palpabil, de efectul vizibil ce este posibil să fie identificat, constatat, atestat ca fenomen aievea. Însă eu îi pot demonstra oricărui neîncrezător, de-l cheamă Toma sau altcumva, că nu are dreptate, că se înşeală, că se pripeşte să spună că nu, nu, dragii mei, ploaie de gânduri – reală, palpabilă, constatabilă sub aspectul prezenţei ei ca materie, fie asta şi cenuşie, – nu, nu există atare ploaie. Asta nu e decât aşa, o expresie idiomatică, o metaforă, o comparaţie ezoterică, să zicem, cu cine ştie ce fenomen dorit de om, dar ne-dat de Dumnezeu sau, pur şi simplu, de Magnum Misterum Universalis. Dacă aş întâlni un astfel de sceptic, un neîncrezător  în ploaia de gânduri, sau dacă nu l-aş întâlni aşa, faţă în faţă, dar i-aş cunoaşte numărul de telefon, i-aş suna şi i-aş spune să vină în ziua cutare (da, într-o zi anumită dintr-o serie de patru; veţi afla mai jos ce e cu asta), la ora cutare, în locul cutare şi să aştepte, să vadă că el va fi plouat chiar de o ploaie de gânduri.
Iar locul nu e altul decât acesta, de  lângă blocul numărul 11 de pe strada Libertăţii, la dreapta de intrarea numărul 4, ultima cum ar veni, lângă cutia în care se află ceva montat de cei de la distribuţia de gaze. Exact acolo e locul, pentru că sus, la etajul 12, locuim noi, familia noastră, iar de la balconul situat în dreptul cutiei galbene, unde s-ar putea afla eventualul curios, eu i-aş putea demonstra existenţa ploii de gânduri…
El, neîncrezătorul, stă acolo, jos, la locul convenit, iar eu, astupându-mi urechea stângă cu degetul arătător al mâinii din aceeaşi parte a trupului, îmi înclin uşor corpul peste balustrada balconului şi, prin urechea dreaptă începe să ţâşnească un jet subţire, care şi este ploaia de gânduri. Mai bine zis, e transpiraţia ce se adună în jurul creierului meu după o perioadă intensă de gândire în care mă aflu, auto-supunându-mă ei timp de patru zile consecutiv. Exact patru zile de cugetare intensă sunt necesare pentru ca, în capul meu, să se adune cantitatea de transpiraţie  cauzată de îngândurarea-mi intensă, pe care să o proiectez, dintr-o ureche, apoi din cealaltă, peste balconul de la etajul 12, pentru ca cineva din cei aflaţi jos, simpli trecători, să simtă ploaia mea de gânduri, chiar dacă mai toţi ei ar crede că e, totuşi, altceva acel jet.
Nu ştiu dacă în demonstraţia mea şi luarea prin surprindere a celor de jos ce ar putea crede că începe să bureze şi ce rău le pare că au lăsat umbrela acasă, ducând, surprinşi, mâna streaşină la ochi şi privind în sus – nu spre balconul nostru, ci la cer, – nu ştiu, zic, dacă în declanşarea imprevizibilă a unei reale ploi de gânduri sau doar cauzată de efortul gândirii în formă de transpiraţie, – nu ştiu dacă aşa ceva ar putea fi calificat drept cinism, obrăznicie, încălcare a ordinii publice. Tocmai din atare motiv am şi renunţat să-i surprind trecătorii pe sub balconul nostru, acolo, jos, lângă cutia galbenă a celor de la distribuţia de gaze, – de a-i surprinde – de cele mai multe ori neplăcut, cred, – cu ploaia de gânduri. Însă nu exclud să-i pot demonstra oricărui doritor, cu care ajungem la înţelegere, cu care convenim ce şi cum, când (la răstimp de patru zile) şi unde (lângă cutia galbenă de sub balconul nostru de la etajul 12), – de a-i demonstra că ploaia de gânduri nu e numai şi numai o expresie idiomatică, o metaforă, o zicătoare, ci e chiar realitate.
E drept, uneori, mi se întâmplă şi neplăceri cu propunerea mea de a demonstra – etcetera, cum a fost şi în cazul unui bărbat ce arăta destul de bine îmbrăcat, chiar inteligent la înfăţişare, însă care, după ce mă ascultă, întrebă (probabil, cu oarece doză de cinism): „Dar spune-mi, stimabile, ţi se întâmplă vreo ploaie de asta, de gânduri, cu grindină?” – după care îmi întoarse spatele, luând-o spre locul unde avea de mers. Iar eu nu am făcut decât să izbucnesc în râs! Exact aşa procedez şi când proiectez, dintr-o ureche sau alta, jetul ploii mele de gânduri şi văd cum acolo, jos, lângă cutia galbenă, unii trecători se smulg ca arşi din mersul lor agale, sărind într-o parte, ducându-şi mâna streaşină la ochi… – şi celelalte, de care vă spuneam mai sus. Iar eu râd acolo, la etajul 12, slobozind pe o ureche, apoi pe alta ploaia de gânduri, fie – de transpiraţie cauzată de intensitatea cugetării, care mi se adună patru zile şi nopţi în cap, în jurul creierului care, probabil, se simte ca un acvariu al divinităţii, al raţiunii supreme, al…
Da, patru zile şi patru nopţi de gândire, după a doua din ele începând să simţi cum creierul tău pare a se afla sub presiunea de 4 sau chiar de 5 atmosfere; presiune dublă, concomitentă, din interior şi din exterior; presiune centrifugă şi presiune centripetă, cum ar veni, acţiunile mutuale, în contrasens, ale cărora fac ca bietul nostru creier uman să nu explodeze, împrăştiind prin univers noi miriade, noi constelaţii de gânduri luminoase, intense, fosforescente, auroase, ce sporesc lumina… În genere – lumina, de pretutindeni… Inclusiv din alte creiere… Chiar reciprocitatea celor două presiuni face ca eu să nu simt durere, ci, din contră, să mă afund parcă într-o minunată stare de euforie, din care mă trezeşte necesitatea irezistibilă de a demonstra lumii existenţa aievea a ploii de gânduri…
Bine, admit că aceasta ar putea fi nu ploaia gândurilor propriu-zise, ci doar transpiraţia rezultată în urma cugetării intense… Da, sudoarea… Pentru că, precum spunea domnul Strălucian… Strălucian sau Lucian?... Lucian, se pare totuşi… Precum spunea domnul Lucian Blaga, nimic nu e uşor pe pământ, că roua nu ar fi decât sudoarea privighetorilor ce s-au ostenit toată noaptea cântând…

Iar acum eu mă aflu în a patra noapte de cugetare intensă, când îmi vine în gând şi ceea ce spune domnul Strălucian… nu, Lucian… Da, sunt în a patra noapte, astfel că, dacă cineva doreşte să se convingă că există aievea ploaia de gânduri, mâine dimineaţă poate să vină pe strada Libertăţi, bloc 11, scara 4, lângă cutia galbenă instalată acolo de cei de la distribuţia de gaze. Eu o să privesc peste balcon şi, dacă îl observ, bineînţeles că nu voi amâna să încep demonstraţia…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu