sâmbătă, 14 noiembrie 2015

POEME DIN PARIS, DESPRE PARIS...Leo Butnaru


Discurs cu ocazia primei mele sosiri la Paris

Sigur garçon mai b(o)em ceva
dadaist. Mai adă-ne o Champs-Élyseés… pardon! O
şamp-
anie „Clairette de Die” căci
vezi doar cum pe noi oaspeţii din Est
fericirea ne caută până şi prin buzunare
însă aşa şi nu ne găseşte pre noi
cămătarii banilor de telefon
necesari pentru a-i suna pe Ceea Lume pe
Tristan (fără Izolda) Tzara Brâncuşi Ionescu
pe Emil Cioran…
                            De bucurie că
am reuşit să vorbim cu compatrioţii
o să b(o)em în continuare şnaps… pardon! Champs…
pardon! Şamp-
anie şămpănică şămpănea până vom încerca să dansăm
încrâncenat de balcanic precum Zorba Grecul fără
Zoarba lui
după care graçon dumneata frate latin
franţuz tipic cu vocea de un timbru nazonat
vei căuta să ne dai afară din
infernul confortabil al bodegii însă
te prevenim că nu-ţi va ieşi pasienţa precum
nu-i ieşi lui Platon care încă în antichitate – bineînţeles
ai auzit de ea – încerca să ne dea afară din
republica sa (credea el) autonomă. Sigur repu-
blica
şi
repu-
taţia lui Platon sunt noţiuni repu… pu… repu-pu..
diabile pentru că zău
nu e deloc frumos ceea ce a filozofat el
vizavi de poeţi în intenţia lui
de a-i da pe ăştia afară din ţară. Să
nu-i urmezi exemplul garçon şi
să ne mai laşi în bodegă de unde noi
vom ieşi benevol
de bună voie părăsind şi Champs-Élyseés şi
întreg Parisul
plecând în drumul nostru.
                                            Aşadar
încă un dar garçon
încă o şampanie clară din Die
ce ne sporeşte buna dispoziţie ca un diez muzical
la începutul portativului şi sfârşitul acestei
partituri pariziene.

Et l’ addition
s’il vous plaît garçon!
                                  
Paris,
30.IX.1996

Emil Loteanu, Liubomir Iorga, Leo Butnaru, Mihai Potârniche,
Franţa, septembrie 1996César Vallejo

                              Muri-voi la Paris
                                 într-o zi cu ploaie multă...
                                  probabil într-o joi, ca azi, de toamnă.

                                                                         César Vallejo


Instinctul indistinct al sumbrei inspiraţii

îi spuse sibilinic poetului Vallejo
ziua fatală – într-o joi ploioasă
la Paris. („Adio, Champs Élysées, adio,
ciudate raite pe stradela Luna;
şi naşterea mea pleacă, şi moartea – împreună”.)
Deja damnat, profetic, în sincopatul dus-
întors al respiraţiei gâfâitoare
în na-
veta ei infinitezimală dintre
viaţă şi neant Don Quijote-César
ca oricare ins de înger slab încerca
să-şi imagineze joia lui de ieri
răpusă de uitarea
cruntei beţii de viaţă
ca şi cum Suprema Voinţă permiţându-i
prin proprie voinţă, de om, să mai îndure
hazardul câtorva zvâcniri sau simple gesturi
sub botniţa statuilor (patina verde
şi excrementele hulubilor), astfel
sfidând în parafrază fraternul „de te-ndeamnă
de te cheamă” la Paris cu larma
pietrificată-a monştrilor notre-dame-zi
sub orbirea cărora-n eterne zaruri
creierul e număr şi nume de-anagramă
al ecoului de ere suprapuse
(ere-eire-rere-iere-ecre-creier...),
antimetabolic şi ultim anabolic
pentru un herald care în clipa morţii
îşi câştigă demn
înfrângerea prezisă...
         
   Marţi,
 1 octombrie 1996,
Paris

Statorniciile Parisului


                                    Notre-Dame la Camera de Comerţ.
                                               (Alain Bosquet, „Schimbările Parisului”)

Parisul atât de edificat în psihologiile lumii, încât
dintr-o simplissimă privire-asupra străzii pricepe
care e nefericitul cu paşaport fals în buzunar.
...Şi-l cruţă...
*
Notre-Dame tace cu accent parizian.
*  
Lucarnele – ca nările. Tăcere nazonată, franţuzească.
*  
Panteon.
Zâmbetul pieziş al lui Voltaire:
vreau-să-ştiu-şi-ştiu-să-vreau.
*    
În adâncurile Senei
oglindirile statuilor sinucigaşe
ce au nevoie de un poem ca de un martor mut.
*  
Pe Podul Mirabeau
stafia lui Victor Hugo, în contumacie
ţine un recital de ode.
*  
Precum în oricare altă ţară
şi aici Ministerul marinei consideră poezia
un fel de navigaţie ilegală?
*  
O, Paris! Şi tu de viziunea poetului-om
deopotrivă plictisit de dezordinea sublimului
şi de sistemul politic la zi.
*  
În Piaţa Bastiliei
ca o înşiruire de negaţii
un discurs etern.
*  
Într-un gang sordid (rar,
dar se mai întâmplă, monşer!)
un pisoi în călduri se tot căzneşte să spună:
M(i)ao (Tzedung – mai puţin...).
*  
Seară de graţie!
Iminenta relaţie dintre
dragoste, şira spinării şi teoria ondulaţiei.
*  
Havuzurile-n ludică lumină.
Peste viniete şi majuscule burniţează
cernelurile Evului Mediu.
*   
Sub cascada de lumină a Turnului Eiffel
picioarele de înaltă tensiune ale top-modelelor
şi şontâcăitele picioare de vers vagabond
ce se încăpăţânează de-a nu păşi cu stângul.
*    
Parisule obositor
am chef de-a mă resemna, dar
nu am motiv de-a o face.

1996 // 1997


Parisul, fotbalul şi poetul

De la o vreme, oamenii nu se mai împart în cei care au văzut şi cei care n-au văzut (spre trist exemplu, Homer) Parisul. În Paradis (s-ar putea spune (şi) în Paris) pomul cunoaşterii deja se polenizează de-a valma cu pomul ignoranţei, drept (strâmb) rezultat al acestei încrucişări multiculturale rezultând un fel de pădureţe ale kitsch-ului. (Încearcă s-o ademeneşti pe Eva cu un măruleţ pădureţ!...) În genere, paradisul a căzut la literă mică, neînsemnând altceva decât acest timp al lui etcetera.
Poate doar fotbaliştii se mai împart în cei care au jucat şi n-au jucat la Paris. După campionatul mondial de fotbal (France 1998! ultimul din secolul trecut), se desfăceau contractele antrenorilor învinşi, în timp ce nimeni nu propunea contracte de angajare a poeţilor victorioşi, pentru ca ei să antreneze imaginaţia opacă a lumii. (Ca şi învinşii obişnuiţi, poeţii riscă să ajungă contemporani cu lipsa de lirism a trandafirului.)
Chiar dacă evul post-mediu se insinuează până şi în ciocoimea postmodernistă din Chişinău sau Bucureşti, românii nu se mai împart în cei care au văzut şi cei care n-au văzut Parisul. Oamenii, inclusiv consângenii noştri, sunt ca nişte dezechilibre dintre vase şi vise comunicante, printre ei înscriindu-mă (dar... neînregimentându-mă!) şi eu, cel din sud-estul post-comunist-post-modernist ca dintr-o Străinătate Mijlocie (Mică, precum Asia Mică), unde se psalmodiază ieftina filosofie a blocului NATO (Şeherezada a promis solemn că, pentru a mia noapte, va învăţa o poveste românească) şi unde umbra ultimului imperiu se încheagă în nopţi de coşmar ca Integrala Kafka, un fost ştabist chiar lansând lozinca post-marxist-leninistă: „Să-l facem pe Kafka realitate!” (Şi poate că anume starea de gigantism a imaginaţiei noastre, suprarealismul ei gratuit sau poate că somnul cugetului naşte monştri-mutanţi, pe când somnul sentimentelor, ca şi somnul îngerilor, nu naşte nimic sau doar dez-naşte monştrii pe care-i zămisli somnolenţa raţiunii drogate, această dez-naştere – ca formulă – ducându-mă cu gândul la nişte eroi cu inimile... de-capitate sau cu capetele...  de-inimate şi inteligenţa de-sentimentalizată...)
Oricum, prin forţa lucrurilor şi slăbiciunea iluziilor, după campionatul mondial de fotbal, filosoful post-modern, cu obişnuita-i ironie, proclama-parafraza: Secolul XXI va fi altfel decât secolul 20 sau nu va fi deloc! – lucru ce va prinde contur de certitudine după primul campionat de fotbal din mileniul trei. (O, tu nostalgie fineseculară înlocuitoare a romantismului de cândva! Tu, melancolie a cântecului de început de secol, de Carmen Saeculare, ca o preexistenţă a post-iluzionismului...) (Ptiu, drace! Uite că o dau în poezie...)
A bientôt!

2000

Rezidenţă pariziană

pe peretele camerei spaţioase
                                              dar sumbre
                                              posace ai zice
dar ca dar binefăcător trupului tău pe care-l exploatezi nemilos
zile la rând mergând mergând, mergând în căutarea minunăţiilor Parisului
însă mult mai puţin binefăcătoare sufletului tău
această cameră spaţioasă
    dar sumbră
    posacă ai zice;

pe peretele acestei camere
benevol şi cu recunoştinţă populată de tine
şi cu mulţumiri trimise online conducerii ICR – în
zidul acestei camere îţi vine să zgârii adânc cu ceva ascuţit
un singur cuvânt: poezie – cum
în zidul celulei întemniţaţii scrijelesc apăsat: libertate

IV.2010,
Paris,
Rezidenţa ICR


Paris. Arcul de triumf

1

Amiază toridă. Arcul de triumf
miroase a subsuoară transpirată de soldat
de acum două
sau chiar trei veacuri.

2

Ce mai… timpul trece
                            trece
de s-o fi oţetit până şi
parfumul rămas încă de pe vremea
                            muşchetarilor.

9.II.2012


Citat celebru

             Sous le pont Mirabeau coule la Seine
            Et nos amours

                                         Apollinaire


De cât – infinit – a tot fost citat cu adâncă nostalgie versul
despre Sena ce curge odată cu dragostea noastră
pe sub podul Mirabeau
a cam ameţit lumea de acest parţial echivoc
încât deja se pare că în lungul Parisului
curge-pluteşte însuşi podul Mirabeau
iar Sena şi dragostea noastră
în fine
sunt statornice
stau pe loc.


1.III.2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu