miercuri, 17 februarie 2016

POEME CU SOCRATEleo butnaru

 


SOCRATE


...iar când l-au văzut
că-şi priveşte atent chipul în
oglinda cupei cu cucută
l-au întrebat: „Ce faci?”
„Mă uit la un om”,
                                 le răspunse...

                                                             XI.1984


IPOTEZĂ

Presupun: până
şi în ultima lui dimineaţă
din viaţă
neîndreptăţitului  înţelept Socrate
ajuns
poate
la crâncenă disperare
roua ce împresura
somnolentul tărâm al Eladei
nu i se păru
totuşi
o mare viziune
f ă c u t ă  ţ ă n d ă r i...

10.X.1987


DE SOCRATES

Potirul – plin, lichidul – vineţiu
Şi-o dimineaţă răsărind divină.
Pe suflet i se face arămiu
Dar mintea... mintea i se însenină.

Ce-aşteaptă ei? Ce să le spună el?
E-o logică aice, e vreo lege?
De toate-a fost, dar n-a fost într-un fel:
Un măscărici ce mască îşi alege.

Să le repete gând ce nu convine
Ori să brodeze-n childuri, ocolit?
...S-a zis cu limpezimile eline...

Îşi bea potirul. Îl cuprinde ceaţa
De noapte grea, şi vorovi icnit:
– E totul clar ca bună dimineaţa...

1979 //18.VIII.1988


MĂSĂLĂRIŢA

În amiezile de vară leşietică
arta cuvântului apare devalorizată precum
un textuleţ de reţetă în care
este prescris un paradis proscris
ce e totuna cu talpa iadului
şi încântarea demenţială a
paznicului de tigve puse piramidă ca
un vârf de capitel din
Decameronul ăsta post-neo-nu-ştiu-ce
în timp de ciumă ce dă târcoale
sufletelor...
           Uşor de înţeles că
e înfiorător de trist şi acest Decameron Post-Boccaccio
de care ne aflăm la o distanţă – stilizată mai mult
adevărată – mai puţin
ca o posibilitate de a păstra umbrele şi
de a ne ţine de urât noi înşine în
amiezile de vară leşietică/ leşietice
când sub gardurile balcanice post-antice
măsălăriţa miroase a
ultimă zi din viaţa lui Socrate.

27.VII.1992


DUBLUL ETC.

Uneori
           în vis
predau armele şi filosofia elenă
într-o alambicată trecere de la uneltele vrajbei la
liniştea şi pacea sapienţei
                                           pentru că
atunci când bat tunurile
muzele tac
dar mai ales din motivul că
această trecere/ tăcere presupune anume predarea
revolverului
mitralierei baionetei grenadei etc. – cu
concomitenta predare a lui Socrate
Platon Aristotel Zenon Epicur Lucreţiu
                                          e t c e t e r a...                             


ASEMENI LUI SOCRATE

Pe mal de baltă lintiţoasă
uneori stă şi cugetă
alteori numai stă ardeleneşte cel
care ştie că nu ştie nimic
dezolat plictisit de
perfectul primitivism al brotacilor
bolovănoşi prostănaci verzi ca
papura filosofiei
ce-şi auto-produce clorofila…

VII.1995


 

CINCI SILABE


Buddha, Socrate?
Nu vreau să vă întreb nimic
înţelepţilor... (Şi totuşi
de ce invocat-am supremii? – Intenţionam
să revin la clasicism
scriind un vers pentacordic
sau doar
pentasilabic
                    vers care
mi-ar fi cerut anume cinci silabe
ce sunt:
                Buddha, Socrate...)

18.IV.1996


HARTA EUROPEI

La începutul prezentului poem
s-ar fi cerut probabil vreun motto din
Minulescu („Mă cunoşteau din vremea/ Când
colindam pământul/ Cu gândul/
Şi cu ochii pe harta Europei”) sau poate
se cuvenea să potrivesc vreo mică exagerare filosofică
dar
slavă lui Socrate (cel din copilărie care încă
nu ştia că nu ştie nimic) am putut renunţa
la neobligatoria diplomaţie preventivă
intrând direct în subiect: Ce
densitate de ţări în Europa! Câte două
pe cap de locuitor
cel puţin în cazul dubletului de state româneşti.
     Într-adevăr
ce densitate de ţări în Europa...
                                             Şi totuşi
ţara mea
            asemeni ţării tale
                                    asemeni ţării lui

se află peste nouă mări şi nouă pustiuri de tristeţe...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu