marți, 14 august 2018

DIN POEZIA LUI Giuseppe UNGARETTI (1888 – 1970)


Agonie

Să mori ca ciocârlia însetată
de miraj.

Sau ca prepelița care
după ce trecu marea
se aciuă-n cele dintâi tufișuri de pe țărm
pentru că nu mai are chef
să zboare

Dar să nu viețuiești bocind
ca un sticlete orb

1915
                                                                

Anul nou

Nu vreau
să mă încâlcesc
în ghemul
drumurilor

Lăsați-mă
ca pe un
obiect
pus
într-un ungher
și uitat

Voi
nu veți simți
altceva decât
căldura binefăcătoare

Sunt aici
împreună cu patru
trâmbe
din fumul
verii

1916

Ipostază orientală

În cercul maleabil al unui surâs
suntem legați în vertijul
înmuguririi dorințelor

Soarele este recoltat

Închidem ochii
să vedem cum înoată în lac
infinite promisiuni

Și noi revenim să-nsemnăm pământul
cu acest trup
care acum e atât de apăsător

27.IV.1916   Liniște

Cunosc un oraș care
zi de zi e potopit de soare
în acele momente totul fiind răpit

Într-o seară am plecat din el

În inimă vibra țârâitul
greierilor

De pe puntea
vaporului alb
am văzut cum
orașul meu dispare
lăsând
o vagă
îmbrățișare de lumini suspendată
în văzduhul
încețoșat.

27.VI.1916


Veghe

Noaptea întreagă
aruncat alături
de un camarad
masacrat
cu gura lui
scrâșnind
spre luna plină
cu congestionatele-i
mâini
pătrunzându-mi
liniștea
eu am scris
răvașe pline de dragoste

Nicicând n-am fost
atât de atașat
vieții

1916


Frați

Din ce regiment ați fi voi
fraților?

Cuvânt tremurător
în noapte

Frunză nou-născută

Prin aerul spasmodic
involuntara revoltă
a omului în fața
propriei fragilități

Fraților

1916


Sunt o făptură

Sunt asemeni acestei pietre
de la San Michele
atât de rece
atât de dură
atât de grea
atât de seacă
atât de refractară
și deplin
descurajată

Asemeni acestei pietre
e plânsetul meu
nevăzut

Moartea se plătește
trăind

5.VIII.1916


San Martino del Carsa

Din aceste case
nu au rămas
decât câteva
bucăți de pereți

Din atâți
semeni ai mei
nu mi-a rămas
nici măcar atât

Dar din inimă
nu lipsește nicio cruce

Și inima mea
e țara cea mai sfâșiată

1916


Deliciu

Simt febra
acestei potopiri
de lumină

Salut această zi
ca pe fructul
care se frăgezește

La noapte
voi avea
o remușcare ca un
lătrat
pierdut
în pustiu

18.II.1917


Bucuria naufragiului

Își reia imediat
călătoria
cum
după naufragiu
supraviețuitorul
lup de mare

1917


Dimineață

Mă străluminez
de imensitate

1917


Soldații

Ei stau
asemeni frunzele
toamna
în arbori

1918

Covor

Fiece culoare se răspândește, adăugându-se
altor culori

Să fii și mai singur când îl privești.

 Între 1914-1919


Țipăt

Pe înserate
Mă odihneam pe iarba monotonă
Prinzând gustul
Acelei pofte nesfârșite,
Țipăt confuz și înaripat
Pe care-l reține lumina ce moare.

1928

Seară

Pe sub pașii serii
Curge o apă limpede
De culoare măslinie,

Ajunge la scurtele flăcări ale uitării.

În negura subțire aud greieri și broaște,

Unde freamătă fragede ierburi.

1929


Cântec

Îți revăd gura lentă
(Marea o va-nfrunta din noapte)
Și iapa coapselor
Va cădea-n agonie
Pe brațele mele care cântă,
Redând somnul
Culorilor și noilor morți.

Iar fragila singurătate
Pe care descoperă-n sine cel ce iubește,
Acum e mormânt infinit
Care de mine pe veci te desparte.

Iubito, îndepărtată ca-ntr-o adâncă oglindă…

1932

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu