sâmbătă, 11 septembrie 2021

DRAGOSTEA CELOR TREI ȘI MAI MULTE PORTOCALE / Poeme

 

Leo BUTNARU
 


Iluzii lirice

Parcă otomanii din zile curente
aruncă dards-uri peste
prelunga Dardanele
oblic – spre Maroc
cum ar veni – în stânga
sau în curmeziș
diagonal, pe dreapta
spre nevecine țărmuri spaniole...
 
...Însă după ce se mai ridică ceața
se vede clar că-au fost doar lirice iluzii
și nu e cazul să dârdâim de frică –
nici pomină de vreun casus belli
căci dards-urile-n zbor peste Dardanele
nu sunt decât stoluri călătoare
de, admitem, lăstuni, sticleți
sau rândunele.
 
 
Așa ceva
 
Copil
în nopțile de vară se întâmpla
să mă gătesc de somn pe prispa casei.
Iar uneori nopțile erau atât de senine
erau atât de clare
încât aievea
sau, poate, doar în imaginația mea
de creștin prichindel mers la biserică
se părea că sus, sus
departe, stră-
departe se zărește cum licărește abia-abia
fulgurația ușor agitată a
nimbului vreunui înger.
Așa ceva.
 
Sau poate că acel licărit vag
ce vălurea ușor
abia-abia
hăt în culme de nadir
ar fi fost pur și simplu un fir
desprins întâmplător
din poala
Sfântului Patrafir
al Lui Dumnezeu.
Așa ceva.
 
 
 
Arbori în iarnă
 
Arbori! Au rădăcinile voastre-n pământ
vor cunoaște inima mea?
                           Federico García Lorca
 
Când se desfrunzesc
dezgolindu-se până la scoarță
până la – pe tulpină – parazitara iască
de fapt astfel arborii își pierd memoria
până în primăvară uitând să mai crească.
 
Nu le rămâne decât, așa,
o așchie din ținerea de minte
cât să nu uite să scârțâie
(astfel ei gem)
și
să îmbătrânească.
 
Iar vreunul din ei
la ieșirea din iarnă
ar putea ajunge lemn de strană
sau de altar
însă amnezic
complet lipsit de memorie
el nu-și mai amintește ce-i aia strană
ce-o fi cela altar
plus că, la o adică,
nici arborilor morți nu le mai e de folos
nici smerenie
nici tu glorie.
 
 
Orientat spre Orient
 
Gândirea ți-e deja cvasi-hindusă
pe cât venită
pe atâta dusă
de nu te mai pricepe
academia de pe-aici
de-i zici gânduri mari
ori gânduri mici
ițite din cugetul tău, zău, ciudat
budist, nepretențios
sau cu tâlc ales
vălătucit metodic
ca feșele-n turban
sau pâsla rotunjită-n con de fes.
Plus că ideile-ți mai au deosebire
în izvodire
unduire și, cum se zice
prinderea firului
răsărind și înălțându-se străveziu-invizibile
la auzul oboiului țiuitor
odată cu vipera fachirului.
 
 
Dragostea celor trei și mai multe portocale
 
Da, poate fi
dragostea celor trei
sau mult mai multe portocale
specimene solare
aproape supranaturale,
însă e de spus din capul locului –
oricâte ar fi la un loc
în al pârgului soroc
în amorul lor colectiv cele trei
sau mai multe portocale
nu pot fi considerate amorale
pentru că oricum am da-o
de vrem sau nu vrem
până sunt culese
apoi vândute fruct cu fruct
sau toate en gros, la hurtă – fiece grădină
de portocali pe rod
e predestinată a fi
un imens harem
și fiece portocală – o cadână.
 
 
Invocații dinspre Templul Shaolin, 2003
 
Lucioase tije cu jindul frunzelor salută zmeul-aeroplan
Clătinat peste templu, indolent scuturând adagii și poeme.
Printre baghetele bambusului Buddha unui nor dolofan
Iscodește hieroglife, sugerate confucianiștilor de teme.
 
În templu filosofia e fruct-dumicat între fălci, apoi răspândită
De foșnete murmurate ce se-nalță la cer sau coboară în tină,
Oglindită în negru adânc ca tușul din călimară, ad hoc oferită
De un heleșteu întreg hașurat de bambus prelungit în lumină.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu