duminică, 9 decembrie 2012

TÂNĂRUL, GROZAV DE TÂNĂRUL POETAm vizionat o cronică cinematografică, în care apare regretatul coleg Aureliu Busuioc (1928-2012) pe când, probabil, ar fi avut sub 50 de ani. Am extras” din documetar imaginea de epocă, plasând-o aici şi însoţind-o cu un poem al meu de la sfârşitul anilor '80 (...sec. XX), ce are un motto dintr-un poem al său, pe care l-a scris pe când el, Aureliu Busuioc, era tânărul, grozav de tânărul Poet..


BALADA BĂTRÂNULUI POET

                   ...trece pe stradă Bătrânul Poet
                       bătrânul grozav de bătrânul Poet.
                                                    Aureliu Busuioc

În Chişinău
se scutură salcâmii de ploaie şi de vânt
aplicând alandala lipitorile galbene ale frunzelor pe
steagurile pleoştite ale ambasadelor din care
niciuna nu se află pe strada Eminescu pe unde
din când în când îşi face promenada
bătrânul grozav de bătrânul poet...
                                                       Trecea
bătrânul grozav de bătrânul poet care supravieţuise
în limba tăcerii sale române pentru ca
în zilele noastre când
de când cu democraţia pre democraţie călcând
lăsatul secolului XX înghite în sec
şi el bătrânul grozav de bătrânul poet uneori îndrăznea
să spună să spună să spună-n şoaptă ceva
cu puţina igrasie sau patină semantică
depuse pe neaoşisme şi arhaisme pe
cuvintele străbunilor şi stră-colegilor noştri
post-paşoptişti. Şi totuşi a teamă
memoria bătrânului grozav de bătrânului poet
legitima caraghios nume şi fapte luate la-ntâmplare
ceea ce unor mai tineri grozav de mai tineri poeţi
le amintea de o relativ jună colegă de-a lor care cică
din teamă de-a nu naşte prunci surdo-muţi
când face dragoste – vorbeşte vorbeşte vorbeşte
sau altfel hamletian zicând – words words words
tabiet (şi tapet) pe seama căruia s-a născut o
mică porcărie postmodernistă
un cineva un grozav de cineva zicând că
prinţul placa nu şi-o schimbă
masturbându-se la limbă...
                                               În fine
pe strada Eminescu pe care se scutură salcâmii
de ploaie şi de vânt (dar frunzele nu au cum să-şi
aplice elipsoidalele lipitori galbene pe
steagurile pleoştite ale ambasadelor
plasate în al doilea stat român) din când în când
ieşea la plimbare bătrânul
extrem de ne-extremistul poet care deja
din clipă în clipă era gata să dea
mai mult decât avea – chiar
ultima-i suflare adică – întreaga sa viaţă
jertfită întru supravieţuire prin
româna lui tăcere basarabeană dar şi întru
arhitectura de nisip a cuvintelor
extrem de şoptitelor cuvinte de nisip ale
baladelor odelor sale.
                                   Azi
la prutonistreana asociaţie a scriitorilor se spune că
bătrânul grozav de bătrânul poet
s-a stins oarecum desuet
în agonie părându-i-se că anume el incendiase
Biblioteca din Alexandria şi el
bătrânul extrem de bătrânul poet
aproape anticul mioriticul nostru poet
înnebunind strigă preeminescian:
                                                      Literatura –
o frază de dânşii inventată!..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu