vineri, 27 septembrie 2013

POEME DIN
Leo BUTNARU    
                             

Cutia

                     Iute ca gândul.
                                 (Zicere)  

Prin metamorfoze de-nţelesuri
şi ne-nţelesuri
prin transferuri semantice ca
mici spectacole de metafore
uite ajung a-mi da seama că
în existenţa mea
solicitată mereu între teze şi antiteze
cutia craniană
cu tot ce are în ea
e pe bune
cutia mea de viteze.

Poem

Nu te teme – apropie-te
de inima mea
radiopasivă…

  Dumnezeu, Lazăr, Poezia

Cum gândesc eu acum
foarte naiv
îmi zic:
la o adică de ce nu ar fi putut să fie?
 Adică
la celebra pilduire cu reînvierea
ca minunăţie
Dumnezeu ar fi spus:
– Scoală, Lazăre, şi
                               citeşte poezie!


Arbore genealogic

Eterna problemă cu
execrabilul comportament al moştenitorilor… –
încât
până şi arborele genealogic pare a fi un nuc în care
descendenţii bat cu prăjinile…

Arbore genealogic; Oblic

În amurg
de jur-împrejurul Turnului din Pisa
înclinat în talie
sunt oblice umbrele toate

ba chiar ţi se pare
că-n deplina asta oblicitate
cel mai drept e totuşi Turnul din Pisa
pe când înclinată-n talie
ar fi restul – întreaga Italie.

Aveţi grijă

Aveţi grijă de gâştele-cloşte, romani,
puneţi-le la timp pe ouă,
înmulţiţi, îngrijiţi bobocii guralivi
pentru că
aşa cum pericolul nicidecum nu amijă
nu se ştie niciodată
dacă
peste antichităţi viitoare sau
doar peste câţiva ani
nu va fi din nou nevoie ca Roma
să fie salvată.

Romani, de cloşte aveţi grijă –
de cloşte-solo
sau de incubatoare în care
ca la opera din Scala
bobocilor dolofani cultivaţi-le glasul mare...

Aveţi grijă de cloşte, romani...

Aveţi grijă; Înainte de somn

Apus deja potolit, sieşi supus.
E mai mult spectru decât pară.
Şi în desenul cosmic prinde să-ţi pară
că vezi scoasă înainte de somn şi pusă
într-un fabulos pahar cu apă
o supra-uriaşă proteză dentară.

Cine o fi venerabilul, bătrânul Domn
pregătit de adâncile soamne?

Poate chiar Tu, Doamne ?...

Aveţi grijă; Înainte de somn; Din zi în zi, inevitabila inversie

Asta e viaţa… Învaţă să o trăieşti înţelept
ascultă-i latinescul carpe diem
ca pe un tainic şi imanent recviem.

Deci fii cumpătat în toate
pentru că de la un punct încolo
darurile vieţii prind să mai scadă
sau chiar să fie amânate până la calendele greceşti
toate astea însemnând în fine
că – mâine
va fi mai bine decât poimâine…

şi tot aşa până binele ajunge-va
rău deplin…

Amin.

Sus, zângănind

Uneori
sus
în cer
răsună
zângănit
un sunet ciudat…

nici nu ai şti ce să spui…

Nu-i exclus
lovindu-se de podeaua vreunui supermarket
zăngăneşte oarece nimb
rostogolit din vitrină
căzut din cui…

Sus, zângănind; O singură direcţie…

De nu ar fi, poate, prea de tot frumos
sigur că ar fi nespus de generos:
                                                    viaţa
dus-întors!...

Sus, zângănind; O singură direcţie; De profundis

Uneori
reuşesc
ajung
în
străfundul
-
străfund
al
realităţii…

Fantastic!

Muzele neaoşe

Chiar de ele impulsionat
mi le imaginezi pe ele –muzele ce au inspirat
anonimii autori de folclor
ele, care ar fi fost vreo patru sau cinci – exact
cum zice dicţionarul: divinităţi alegorice
simple cât se poate
un fel de ţărăncuţe încântătoare –
generoasele muze
patru sau cinci
în ii cu râuri pe mâneci
de la altiţă la manşetă
şi în uşoare opinci.

Însă după obiceiul de a inspira creatori de folclor
dincolo de limitele de gen
unde încep academii peripatetice cu poeţi şi filozofi
sau timide biserici cu teozofi
sau, pur şi simplu, dincolo de vreun înflorit câmp de cartofi –
deja muzele-ţărăncuţe de ieri
inspiră mai rar
păşesc mai stângaci nu ştiu cum
pe înaltele tocuri de pantofi…

Ele,
patru sau cinci,
neaoşe,
de pe aici…

Muzele neaoşe; Vis?

Se întâmpla cam aşa: din vizuina
şi viziunea înţelepciunii
lumii
ieşea cârtiţa filosofiei; da
aşa ceva…
– E de presupus
spre deosebire de subpământeana
biologica ei surată
cârtiţă filosofiei vedea…
– Ba… Totul rămăsese
precum se ştia…

Muzele neaoşe; Vis?; Situaţie

Chiar fără de capăt e infinitul?... – În propria creaţie
o fi şi Dumnezeu

depăşit de situaţie… 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu