marți, 8 septembrie 2015

UN POET DIN PREAJMA AVANGARDIŞTILOR


Din poezia lumii

Vasili MAZURIN   (1872–1939)

În traducerea lui Leo BUTNARU

Care ar fi motivele din care o parte din textele lui Vasili Mazurit sunt încadrate avangardismului? – se întreba Ghennadi Ayghi, dat fiind că, în mare, poezia acestuia e categoric străină futurismului. Însă, spre sfârşitul vieţii, Mazurin s-a dovedit a fi printre novatorii prozodiei ruse, spre aceste căutări creatoare „îndrumându-l” Walt Withman, de creaţia căruia, precum se ştie, se leagă, implicit, întreaga epocă a avangardismului european. Precum spunea acelaşi Ayghi, avangarda nu ar fi „deplină”, fără a i se cerceta şi „împrejurimile” (dar şi împrejurările) în care s-au manifestat şi alţi autori, angajaţi şi ei, implicit, în modificările structurale ale discursului artistic. Unul dintre aceştia a fost şi Vasili Mazurin – poet, dramaturg, adept al doctrinei spirituale predicate de Lev Tolstoi. Absolvent al Institutului Pedagogic, după care a predat în gubernia Herson. Mai apoi s-a transferat la Moscova, fiind angajat la Institutul de Învăţători, unde se străduia să propage tolstoismul ca viziune social-pedagogică. În regie proprie, a publicat volumul de versuri „În împărăţia vieţii” (1926).


„ÎNTRE DOUĂ MUŢENII…”

Între două
Imense muţenii –
Tăcerea de până la naştere
Şi tăcerea de după moarte –
Mi-e dat să rostesc cuvântul.
Învăţ a-l rosti
Cu vrednicie.
Pentru că
Doar o singură dată
Îmi este dat cuvântul –
Şi dacă-l ratez,
Îl distrug?!

(22.V.1924)


„ARŢARUL AŢIPI…”

Arţarul aţipi.
De veghe stă doar frunza santinelă,
Ocrotind cu osârdie
Tihna întregului frunziş,
Clătinându-se alandala
Pe lungu-i peţiol.
Abia de se-nfioară vântul,
La chemarea santinelei
Arţarul freamătă…
Frunza mea de pază –
Inimă înfiorată –
Totdeauna mă vesteşte
Că se porneşte asprul vânt.
Dar regret – eu mai dorm,
Ratându-i începutul
Şi de multe ori
Mă trezesc deja-n plină furtună.

(27.VI.1924 )


COSAŞUL

Cosaşul doarme,
Învelit de vise
Din ierburi şi flori
Şi parcă purtat spre cer
De arome-n risipire
Şi tril de ciocârlie.
Iar în aşternut
Sforăie un trup mare 
Neputincios şi jalnic
Cu grumazul roşu
Şi braţe noduroase.
Cosaşului nu-i este de zi,
Nici de soare: în luncă
El a băut tăria dimineţii,
Îmbătat de frumuseţea ei divină.
Ce-ar putea să spună dânsul,
Dacă somnu-i va dura o veşnicie?
„Mulţam,
Mi-am câştigat prin muncă
Împărăţia de aur
A bucuriei netrecătoare!”

(30.VI.1924)„NU TE PIZMUIESC…”

Eu nu te pizmuiesc,
Soare ceresc:
Tu arunci razele,
Eu le ridic;
Pentru tine ele nu sunt decât
Fire de păr căzute din creştet.
Pentru mine însă –
Viaţă şi frumuseţe.

(18.VII.1924)


„SECERIŞUL ÎNCĂ NU S-A SFÂRŞIT…”

Secerişul încă nu s-a sfârşit.
Încă nu e timpul de-a număra snopii.
Veniţi, cosaşilor, după mine –
Mai avem multe de făcut,
Nu e timp de pierdut.
Să ne afundăm până peste cap
În aurul grânelor,
Să ne afundăm astfel,
Încât cei ce vin din urma noastră
Să vadă doar pâinea,
Fără a ne vedea pe noi.

(22.VII.1924)


„UMBRA-I MAI MINUNATĂ DECÂT BUCHETUL…”

Umbra-i mai minunată decât buchetul:
El e nemişcarea,
Iar ea e curgere lină…

La fel şi poezia:
Ea mai minunată decât poetul.

(20.III.1925)


„ÎNFRICOŞĂTOARE ŞI MINUNATĂ-I LUMEA…”

Înfricoşătoare şi minunată-i lumea,
Când se înalţă
Sufletul creator.
Atunci în azuriul bolţii
Tresar fulgere
Şi razele abia de conturează
Izvodul unei vieţi
Atât de tainice.
Acolo-i singurătate, înţeleaptă îngândurare…
Şi în profunzimea marii îndepărtări
Nevăzutului om-astru
I se năzăresc oameni stelari
Ce-i sunt asemănători.

(28.III.1925)


„ÎMI ESTE MILĂ DE FLORI…”

Îmi este milă de flori:
De ce le-au rupt? –
Ele sunt vii!
Nu e demn să te încânţi
De cadavrul miresei.
De ce au adus
Ochii miresei
Pe masa moartă,
Punându-i alături
De trupul peştelui
Şi plăcinta dulce?

(15.IV.1925)


ÎN STRADĂ

Un copil în cămaşă roşie
Dă cu pumnişorii în văzduh,
Sărind cât mai sus pe picioarele-i goale.
El zboară într-acolo,
Unde bucuriile sunt uitate.
Pe trotuar
Un mujic mângâie-o pisică –
Bărbatul se străduie
Să nimerească acolo,
Unde îţi poţi aminti de bucurii.

(4.VII.1927)


*      *     *

Cizmarul merge
De unul singur prin câmp
Şi cântă:
„De n-ar fi vin mult şi bun, –
Să te dregi nu ai gândi;
Dacă eu n-aş fi pe lume, –
Nici veselie nu ar fi”.
Ne dăm bineţe.
Stăm şi hohotim.
El spune:
„Mă pornii de dimineaţă,
Însă, iată, n-am ajuns:
Ce bine este aici!”
Cizmarul arătă
Spre iarbă şi spre tufăriş,
Adăugând:
„Asta e, lucrezi,
Lucrezi,
Dar şi de veselie nu uita”.
Era băut, dar om de treabă.

PE PAJIŞTE

Ce bine e,
Uşor şi liber.
Peste fiece fir de iarbă
Pluteşte iubirea.
Şi eu plutesc cu ea
Fără trup, fără dorinţe.
Şi chiar fără-ntrebări –
Încotro? De ce?
Doar plutesc, şi-atât.

6.VI.1924


*       *       *

Tot mai tumultoase, mai tumultoase
Sunt cutremurările sufletului.
Casa mea veche
Se zdruncină până în temelie
Cu tot cu acoperiş şi sobă.
Omul nou se naşte
Din vechiul ou.
E timpul! E timpul!
Te salut, te salut,
Necunoscutule „Eu”!

10.VI.2014


*      *      *

Eu presimt –
Noi cu toţii
Trebuie să ne adunăm împreună,
Întreaga lume vie,
Pentru o decizie importantă.
Care anume? Eu nu ştiu.
Însă una colosală.
De o importanţă de necuprins,
De care depindem
       TOŢI.
Tocmai de asta şi trăim noi,
Adică – ne mişcăm
Unul spre altul…


14.VII.1994

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu