miercuri, 30 septembrie 2015

CEAŢA LEVANTINĂ A UITĂRII CALCULATE?...27.XI.1995. Purced la lectura celui de-al doilea volum al „Jurnalului…” lui Ion D. Sârbu, reţinând că el e îngrijit, la ed. „Scrisul românesc”, de Tudor Nedelcea, cu care, acum o săptămână, ne-am întâlnit la Băile Herculane, el oferindu-mi volumul său „Eminescu, apărătorul românilor de pretutindeni”. Mai am şi cartea sa „Vlad Ţepeş – Dracula”. Iar primul volum din „Jurnal…” a fost îngrijit de o altă cunoştinţă a mea, Marius Ghica, cel umblător cu mici interese comerciale prin bazarurile turceşti şi greceşti, de unde a procurat zeci de flecuşteţe, când călătoream, acum un an, pe linia PEN. Postfaţa la volumul doi este semnată de Marin Sorescu. Cred şi ca o răscumpărare de vină, pentru că, undeva în volumul întâi, Ion D. Sârbu îl atinge dureros pe M. S. Scrie înţeleptul mărturisitor: „Lui M. S., acest tânăr şi genializant confrate al meu, aş fi vrut nu o dată să-i spun: «Noi am fost generaţia care a fost să treacă peste sârma ghimpată, peste trenul minat, prin ţara nimănui (şi multe alte le aminteşte autorul. – n.m). Dar cu timpurile şi biografiile noastre anonime, noi am deschis o breşă în lumină şi libertate spre viitor, pe care voi, acum, treceţi ca pe un trotuar asfaltat (…şi alte spuneri tragice. – n. m.). Regretăm că nu am apucat să vă învăţăm să scăpaţi de frică şi de cretina şmecherie de bazar şi iarmaroc…

Aceasta am voit a le spune: dar au trecut peste zece ani, M. S., marele nostru european, deşi trece pe sub geamul meu de două ori pe săptămână (locuinţa sa „de ţară” e în bloc cu mine), până în prezent nu a îndrăznit să urce spre izolatorul meu: miros a sârmă ghimpată, a tren minat (…) Datoria mea este să-l aştept: datoria lui este să mă evite. Între noi doi se înalţă ceaţa levantină a uitării calculate”.
E-he! Iată că Marin Sorescu, în postfaţă, zice (ca o recunoaştere de păcat?): „La noi, de obicei, se poartă sâmbetele celor de la care înveţi, nicidecum duminicile de bucurie”. (Ei, aici e vorba de duminicile de înalt respect pe care i le-a purtat Ion D. Sârbu învăţătorului său Lucian Blaga… Deci, despre sine M. S. nu prea spune şi nu recunoaşte nimic…)
De regulă, bântuite de o singurătate dureroasă, jurnalele intime, prin ceea ce se mărturiseşte în ele şi, în special, prin ceea ce se trece sub tăcere… La scara lui de insignifianţă, în conţinutul său de singurătate nemărturisită, nici prezentul nu prezintă o excepţie…

Primesc de la Inspectoratul Cultură al Judeţului Alba invitaţia de a participa la manifestările legate de Ziua de 1 decembrie. Din multe motive, cu regret, nu pot onora invitaţia şi bunăvoinţa prietenilor ardeleni.

28.XI.1995. Când sunt de unul singur acasă, nu aş zice că încerc vreun sentiment de frică. Acesta, probabil, va veni odată cu bătrâneţile neputincioase şi imprevizibile ca umblare la diversele întrerupătoare ale organismului. Dar singur fiind, oriunde în casă, seara – noaptea, las lumina aprinsă în hol, chiar dacă n-am a face cu holul. Pur şi simplu, subconştientul gând că în hol e întuneric îmi trezeşte un oarecare sentiment de disconfort fiziologic, parcă. Mai mult chiar, a aprinde şi lăsa lumina aprinsă în hol mi se pare că a devenit un fel de ritual inexplicabil… Sau că aş aştepta, în taină, pe cineva, sau că aş vrea eu să plec undeva. Oricum, aprinderea luminii în hol „îmi stinge” nu atât o nelinişte, cât o incertitudine, o împrăştiere de sine. Cu lumina aprinsă în hol, mă concentrez mai eficient la masa de lucru, scriind sau „trândav”-dulce-îndelung cetind.

A! ce autograf fulminant (nu că m-ar flata, ci că e bine ticluit şi s-ar potrivi pentru alţii, mai mari, mai importanţi ca mine) îmi lasă Arcadie Suceveanu pe „Eterna (sa) Danemarcă”, apărută la editura „Eminescu”: „Poetului şi prietenului L. B. – leul de platină care ţine în «ungue» sfera de foc a poeziei”.

Poate că pentru a ne fi mai uşor de suportat nesiguranţa marilor împliniri, vorbim de speranţe şi iluzii (personale, în principiu), pe când, de fapt, în mod zguduitor-dramatic, suntem sfâşiaţi de utopii personale. Fiecare dintre noi este un utopist al propriului destin. Ce umblăm noi cu blândele noţiuni: speranţe, iluzii?... Utopia este gaura neagră care ne absoarbe în urma dispariţiei celei mai luminoase stele spre care am năzuit.
Uneori, rămase irealizabile, speranţele sunt adică nişte ficţiuni utile în existenţa noastră, ce se teme să recunoască, spunându-şi sie, că e utopie (ne)curată a îngheţurilor totale, de efort vital, de conştiinţă, de destin.

Feţe-feţe… De fapt, cei care fac feţe-feţe se dau cu cu-ul la gard… Mai curând, iese: fese-fese…

Cecenia. Sângele kaki şi căpiat al ruşilor. Dau cu râtul pe sub munţi. Cecenii, puţini fiind, nu au atâta sârmă cât ar trebui pusă în râtul urso-porcului… Bleagă şi laşă, lumea e un fel de laşi-mă să te las: tace criminal.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu