duminică, 17 aprilie 2016

DIN POEZIA AVANGARDEI UCRAINENE: OLEKSA VLIZKO

Oleksa VLIZKO    (1908–1934)

Născut la staţia Borovionka din judeţul Kresteţki, gubernia Novgorod, unde tatăl său era diacon şi psalmist. La 13 ani, este afectat grav de scarlatină, pierzându-şi auzul. După absolvirea Institutului Învăţământului Public din Kiev, începe a publica versuri în diverse reviste şi ziare, cel mai frecvent – în Noua generaţie, organ al futuriştilor ucraineni. În anul 1927, pentru volumul Voi spune din partea tuturor primeşte premiul Comisariatului Învăţământului Public. În acelaşi ani ziarele anunţă că Oleksa Vlizko s-a înecat în Nipru şi chiar a fost publicat un necrolog, la care însuşi poetul a răspuns cu destulă ironie.
Şi totuşi, i-a fost menită o moarte tragică, prematură. În anul 1934 este arestat ca „duşman al poporului”, în luna decembrie a aceluiaşi an fiind împuşcat împreună cu alţi scriitori şi oameni de cultură ucraineni. Locul înmormântării nu-i este cunoscut.AEROPLANUL

Răchitele se clătinau peste heleşteu şi fremătau tihnit.
Valurile se cotileau uşor peste câmpie – mare aurie.
Greierul cânta în busuioc, şi un văcar cărunt, bătrân
Fluiera undeva pe pajişte din fluierul său.
Dar dintr-o dată veni, se dezlănţui mai abitir ca marea în toamnă
Pasărea uriaşă, pasărea de fier trecu... Prinse a mugi cireada
Plângeau răchitele şi nu mai fremătau în văzduh
Plângea sonor fluierul – tristeţea căruntului fluierar.


TOAMNĂ

În frizerie toamna-idioată-i tunsă zero. Ce hal!
Din castani vântul a jazz band frunza spulberă.
Ceru-şi încruntă sprâncenele. În albastru Music Hall
Unii: în smoching siniliu şi neagră lavalieră.

Frunziş învârtejit. Foxtrot de aur... Dansaţi...
Peste toate – ridicat pumn de boxer.
Trotuare. Vânt. Toamnă. Coloane de soldaţi.
Drum spre front. Palate. Boarfe. Timp sever...


NEGURĂ

Şi ici, şi colo vele trenţuite,
Fum otova de la mare – la cer,
Şi doar arar răzbat fascicule scorojite
Din razele soarelui insular, auster.

Şi spintecă amurgul, înspumat umbrar,
Învârtejind caruselul valurilor haine,
Iar undeva zboară corabia beată – intermediar –
Între două mări – dedesubt şi peste tine...

Şi iarăşi, şi iarăşi... Mahmurul căpitan
Botează urgia – Diavol cu o sută de coarne.
Şi, brusc, sfâşie fum, ceaţă, cu lovitură de taran,
Urletul sirenelor peste port; diavoleştile goarne.

1927


NU CAUT CALE...

nu caut cale şi nici nu mă plâng –
toate drumurile duc spre ocean,
prin viaţă de câine hămesit,
prin răni scormonite avan!
nu-mi sfâşii velele a disperare,
nu contez pe ajutoare străine!...
în ocean de forţă în revoltă
se va mai auzi de tinereţea din mine!

1927


ROMANŢĂ LA PIAN

O să vii
şi îngândurată
prin unghere vei aranja
de toate
ca pe nişte păpuşi
prin chinurile de aramă
ale clapelor albe
pata mâinii desfăcute
se va-mprăştia.
Dar melodia eu
nu o voi auzi, nu o voi auzi
şi totuşi
braţe fremătând
totuşi
...las-o să se amplifice
şi inima înfioreze-mi,
las-o să se înalţe!

1927MINOR

Mă voi pierde, ca poetul şi pierde-vară
La paşte, probabil, voi cădea din ham.
Şi boci-va mătuşica şi va spune:
”Om pierdut, de haram!”
Şi va comanda un mic portret-camee...
Mă vor îngropa şi mă vor călca în picioare
Şi-mi vor mai pune un bustuleţ al lui Nadson*.
El va fi peste mine, va trona,
Iar peste el, serile, –
Ciori şi vrăbii se vor aşeza.
_________  
*Semion Nadson (1862-1887) – poet rus.


SIMFONIA A NOUA

Iubim omenirea, indiferent de rase
şi frontiere (inima frontierei e în noi)
iubim dreptatea neîncătuşată de buzdugan
şi de aur (aurul – e soarele din noi)
iubim fratele care ne aduce stindardul
libertăţii (drapelul sângelui e-n noi)
iubim jertfirea focului aprins pentru
comunele idei ale  umanităţii
(fericirea – ideile din noi)
iubim furia prin care urmaşii apără nevoiaşii
(oceanul furiei e-n noi)
iubim tot ce e mai bun în inima lumilor tinere
(iubim solaritatea)!

1928


ŞI TOTUŞI  ENIGMA PERSISTĂ...

Şi totuşi enigma persistă:
Am găsit povestea? Măcar una dintr-o mie?
Căutăm basmele mătăsoase
...Însă, oricum, nimerim în berărie.

Ajunge, oameni şi omuleţi
De a tot căuta scopurile visării în van!
Puneţi-vă cravată de soare
Şi să mergem zi de zi, cotidian!

Nu e caz s-o faci pe mentorul sau să huleşti
Prin beznă să rătăceşti – să mergem!
Fie chiar aşa: cunoscând cotidianul
În muncă bucuria să ţi-o găseşti.

1927


SARCASTICĂ

şi iar unduieşte romantismul
în ochii junilor
beznă albastră
ca o reproducere după tabloul
unui hahol medieval
când toţi purtau moţ
când îşi sfinţeau cuţitele pe tocilă
şi nu se ştie –
duşman era? –
frate era? –
înţelesul sensu-n vodcă
înecându-l
arzând totul
dându-le la moacă „jidanilor”
şi sângele curgea
din tunuri
însă urmaşii s-au potolit...
prin urmare
au crescut nepoţii –
puţin de regretat –
meşteri-pâslari
în însutiţi şalvari –
mucoşii
mamei lor
ce s-au mai plimbat prin „popor”
trişti subsuoară
cu volume de parodii
despre tăria
braţului străbun

1927


*     *      *

A plecat în zbor
înlăcrimata Leda
peste îndepărtate crânguri înzăpezite
şi deja nu mai miros a miere
ale tale
reci săruturi. Acesta-i
începutul sfârşitului
o, iubito
o, necruţătoare durere!
Aceasta în veci va rămânea
cea mai  nobilă rană
în anii amintirilor ruginii.

1930


DÂNSA

1

Seara, ca seara, –
întraurită
şi aceleaşi
gâţe aurii
peste umerii smoliţi

cad
şi în ochi
o mană albastră
vindecătoare –
de parcă
în piept
ar gânguri un porumbel, –

delicatele sprâncene
cu ghearele genelor
ce-s mătăsoase asemeni
sărutului tău...

Şi eu cad trup răpus
în faţa opaiţului
şi iubesc,
chiar de pare oarecum nedelicat
să spun asta

şi voi cuteza a privi
în ochii
care, –
sunt mana mea,
tu – nu eşti Beatrice
şi nici eu –
Dante!

II

O Inna cea albastră!
Pune samovarul,
vom bea cei,
apoi vom merge în parc!

Vom vorbi
despre dragoste
şi încă despre
renaşterea inimii
şi
etica îmbrăţişărilor!

Nu încape îndoială,
astea toate
sunt neimportante,
pentru că dumneata
eşti pe veci – Inna
şi Oleksa eu.
Dar totuşi este interesant
dacă eu şi dumneata
vom putea privi
în deşertul
capetelor tâmpe,
o parte,
unde
în afară de chestiuni cotidiene
(drama rusă, vist!)
nu mai e nimic altceva decât
pretenţiozitatea judecăţilor arogante!

III

Seara, ca seara, –
întraurită –
şi aceleaşi
propuneri bătrâncioase...
Năzuieşti şi tremuri,

că se crapă de zori
şi se înnoptează
cu tine
şi putrezeşte,
creierii tăi

înceţoşându-i, –
tăinuind pelerinii!
O, cuvinte à la Blok!
O, dragoste mic-burgheză!


1930

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu