marți, 26 aprilie 2016

DRAMATICĂ ANIVERSARE CERNOBÎL...


ÎN PATRAFIRE DE CAUCIUC

        (cernobîl)

                        De profundis clamavi ad te, Domine!

De jur-împrejurul-(înjurul!) staţiilor atomice avariate
pe varul pereţilor transpare
conturul gri al şoarecilor care (mai) vieţuiesc
în murii monumentelor de arhitectură. Chiar şi
prin fierobeton răzbat siluietele vecinilor de bloc,
unii
în indiscrete poziţii de cuplu luat cu dragostea
alţii
surpinşi în (indis)poziţii de cadavru.
                                                                   Radiaţia
developează până şi voluptatea morbidă a declasării
şi mişcările tenebroase ale materiei sufleteşti. Totul e
un orizont nihilocentric al disperaţilor
etern nelămuriţi în ideea despre idee, în
fiinţarea verbului a fi şi desfiinţarea verbului a muri. Lume
disperată şi terorizată de ideea fixă despre ideea în
mişcare sau repaos, intuită încă de la naştere când
ne dăm obştescul început, concomitent dându-ne deja şi
ceva din obştescul sfârşit din
de-a pururi (şi) ziua cea de mâine golită de
vremelniciile ambiţiilor omeneşti. Dimineaţa
în Valea Plângerii, buciumul sună cu jale, îi răspunde
cu disperare cavalul/calvarul trezit de dinamica şovăielnică a
zefirului din care a rămas doar numele sonor, nu
şi romantismul, poezia sau mirajul dragostei. Chiar dacă
se întâmplă ca unii să aibă norocul revenirii din
Valea Plângerii pe Culmile Cântecului – şi aici aud
tânguioasa dinamică primar-eolină a zefirului de-Apocalipsă
murmurată a prohod de patriarhi în patrafire de
cauciuc. În bătaia radiaţiei sau poate chiar a
binefăcătoarei lumini – la
picioarele noastre  umbrele freamătă
                    para-arghezian: – Niciodată primăvara nu fu mai radioasă
sufletului nostru radiat de moarte în
vremuri când în textualism năpârlesc ghilimelele, când
maeştrii de virgule (ne-cântăreţi) rămân şomeri şi când
poeţii au (unii) (alţii nu au)
nevoie de o nouă  î n c o l o n a r e   v e r t e b r a l ă
această dihotomie întâmplându-se din
motivul că este aproape acelaşi lucru să
ţi se dea un loc între cuvinte, printre cuvinte sau
în cuvinte –
                     pretutindeni tăcerea e cea mai mare şi
totuşi
din adâncuri striga-vom către tine, Doamne!


19.IV.2002

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu