duminică, 6 iunie 2021

AVANGARDA - JERTFA GULAG-ului 

Din poezia avangardei 

Boris KUȘNER                                              

(1888 – 1937)

 

Născut în orașul Vitebsk. A editat două cărți de versuri – „Semafoare” (1914) și „Taurorespiruri: Poem” (1918). Alte două volume ale sale, „Cel mai dârz de pe stradă” (1917) și „Mitingul palatelor” (1918), ar trece drept proză futuristă experimentală. Fragmente din „Mitingul...” au fost incluse în „crestomația revoluționară a futuriștilor” – „Cuvântul nechezat” (1918).

Boris Kușner a fost unul din organizatorii OPOIaZ-ului (Societatea de Studiere a Limbajului Poetic), scriind eseul „Despre aspectul fonetic al limbajului poetic”.

După revoluție, pledează pentru colaborarea artiștilor de stânga cu noua putere. Printre altele, îi critică dur pe editorii „Gazetei futuriștilor” (1918) D. Burliuk, V. Kamenski și chiar pe V. Maiakovski pentru, considera el, insuficient angajament politic. În ziarul „Arta Comunei” lansează ideea constituirii grupului „comfuturilor” (comuniștilor futuriști). A mai fost membrul LEF-ului (Frontul de Stânga al Artei). Jertfă a represaliilor stalinismului. Reabilitat post-mortem în 1957.

În traducerea lui Leo BUTNARU

 

 

*      *       *
 
Stăpânim în toată legea tălpigele timpului. Curând
Porni-vom pe urma cornutului elan, prin taiga:
Rânduri, se-nșiruie, inelat, noi vetre, localități – deja
Țin frâul asudat al celor gata de a da bici, de-a pleca.
 
Fără reproșuri, în subteranele miezului de noapte,
De cum vom porni în lungul pădurilor rare,
Să strângem plase, capcane, lăsând să se plodească
Neamul rapacilor lupi agonizând a salvare!
 
Prin zăpezi lăbuțele de câini rotocol-rotitoare
Înșelate-s de lupoaica prăpăstuită-n întunericul orb –
Prea de tot mici sunt gheruțele râvnitorilor – n-ar
Răzbi, n-ar izbândi nici uliu sur, nici negrul corb.
 
Iar iubitei-odor piciorușele desculți i-s degerate, o dor!
 
Și s-ar duce să răvășească, să scotocească desișuri,
În bârlogul ursoaicei furișându-se lunecat, temerar,
Iar la bazar prețurile vor sălta, vor crește abitir,
Scădea-va doar prețul la bolirea cea de pojar.
 
(1916)
 
 
*      *      *
 
Ursuleți albi din faianță daneză
Zboară ca stolul de gâște sălbatice
Ce ating cu aripile gondola de aur.
Și uscat ienupăr se înclină-n vâlcea,
Isoane argintii îngână înserarea –
Neliniștite strune de zare și stea.
 
Au inima luptătorului moleșită-i de carnaval?
Ce mai zângănea fierul înțepător!
Drumul s-a rătăcit prin pădurea neumblată...
Bătrânul voinic o ia pe lângă rarele crânguri;
Șarpele a fost să-l încolțească odată –
S-a zis cu bătrânul, s-a zis, s-a stins pe gânduri
Dus de sănii sau de șa legănată.
 
Iernatice hermeline, ca săgeți din toba vântului,
Ca fulgere călite până la alb orbitor
Multora le găuriră sângele – vene desfundate...
Coardele vocale în noduri gordiene legate.
Și nu mai cântă decât lungile ierburi, departe,
Pe iutele car de foc al lui Phaeton, pe capre-nalte.
 
(1916)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu