marți, 8 iunie 2021

DIN POEZIA AVANGARDEI: ARSENI NESMELOV

 

Din poezia avangardei

 Arseni NESMELOV   

(1889 – 1945)

 

Numele patern: Mitropolski. S-a născut la Moscova, unde avea să studieze la școala de cadeți. A fost ofițer – mai întâi în armata țaristă, apoi în cea a generalului Kolciak, unul din adversarii neîmpăcați ai bolșevismului. (Curios e să ne gândim că pseudonimul său e oarecum... derutant: Nesmelov înseamnă... Necurajosul... Probabil, doar în literatură, la începuturi...)

Primele versuri le publică în 1911-1912 în suplimentul revistei „Niva”. După primul război mondial, avatarurile destinului îl duc în provizoriu liberul Vladivostok (1920), unde editează primele cărți: „Versuri” (1921), „Tihvin” (1922), „Praguri” (1924).

În 1924, fuge din URSS, trecând frontiera chineză și stabilindu-se în orașul Harbin din Manciuria, unde, mai bine de două decenii, este considerat cel mai bun poet rus din China. A corespondat cu Marina Țvetaeva. A lăsat importante memorii despre viața literară a Vladivostokului anilor 20, unde, de altfel, se stabileau, provizoriu, mai mulți promotori ai avangardei, printre care David Burliuk și Serghei Tretyakov (acestuia, Nesmelov dedicându-i un poem).

În China, publică volumele: „Luciu sângeros” (1929), „Fără Rusia” (1931), „Halta” (1938), „Flotila albă” (1942) – toate în Harbin; poemul „Peste ocean” (1934), „Povestiri despre război” (1936) – în Shanghai. Pentru partidul fasciștilor ruși scrie poemul „Gheorghi Semena”, publicat cu pseudonimul Nikolai Drozdov.

În august 1945 (fatalitatea... euro-asiată a acestei luni!), când trupele sovietice intră în Harbin, Nesmelov este arestat și transportat în Rusia. Curând, moare de hemoragie cerebrală.

 

Traducere și prezentare: Leo BUTNARU

 

  DESCĂRCAREA ALBASTRĂ

 

2

 

Clopoțel de argint în clinchet, –

Peste o steblă subțire – viespea,

Și în creierul împovărat de visare

Minuni se târăsc, câteva.

Își desfăcură pumnișorii

Neuroni în prag de hibernare

Și dulce se pupă cu spălătoreasa,

Iar acoperișul sărută arcușuri lunare.

Iar un paznic slăbănog și gri

(Leoarcă de-a-ngândurării sudoare)

De la ușa sferei subconștientului

Descuie și aruncă lacătul mare.

 

3

 

Iată, mă înclin. În palma-căuș

Iau esența subtilă, praf ori suc,

Pe care pistoane-asupritoare

Aiurea prin lume ca uraganul le duc.

Iată – a victorios, triumfător spasm

Din pântecele contractat a născare

Lăptos-luminoasă plasmă –

Iat-o, iat-o, iat-o apare.

Prima fibră a viermelui de mătase,

Prima literă dintr-o scrisoare

Și uluitorul avânt fluturat

De-albastra descărcare.

 

4

 

Mai departe! Dar nimic mai departe!

Praful! Nu mai poți reține.

Îmi pare rău, înțelegeți, rău îmi pare

Visul de a-l povesti deplin, în fine.

Inspirând miros de anason,

Ai mai vrea să bei și un lichior,

Însă pe Adonis îl va găti frizerul

În frac meșterit de ales croitor.

Cuvântul și piatra sunt leneșe,

Verbul e un dar echivoc:

Ca să răsune – lovitura,

Ca amnarul – să scapere foc.

  

NEURASTENICUL

 

I

 

Când nu mai e viitor, nu mai vrei să trăiești,

Când nu mai e viitor – nopțile vine spaima,

Ce liniștitor sufletului i se prorocește

Apropiata catastrofă, ce nu se poate evita.

 

Și nici pic de-ncredere în jocul cu-ntâmplarea

Și e apropiată pierderea, noaptea-i în piept – înțelegi

Și nervii, clefăind a plictis, îi chinuim,

Așteptând severul îndemn: „Scoală și mergi!”

 

Ah, glonțul browning-ului ar fi fost mai uman,

Dar ca lanțul zângănește țipătul: „soția-păpușa!”

Ca o muscă sumbră, eu zumzăi în pahar,

Iar viața, vede-se, a și ars, spulberându-și cenușa.

 

 II

 

Îmi ieșii din propriul sine. Stau la o parte. Privesc.

În pat – un bărbat la treizeci și doi de ani

Respiră anemic și caută

Rimă pentru cuvântul „viitor”...

Nu găsi și se gândește la pălăria

Pentru soața, care deja doarme

(Doarme, firește, nu pălăria, ci consoarta),

Iar în spatele lui, răs-zbanghie, ca prostituata,

Stă moartea, căscând (n-ar fi oare timpul

Să înșface omul de gât?)

Ce încruntat. Mai bine – din nou în subterană,

În craniu, în inimă, în micuța cutioară,

În strâmtul „lăcaș al sufletului”.

Poate că, brusc străluminat a dumerire,

Eu voi găsi cea rimă și voi putea

Mâine să-i dăruiesc soției pălăria.

 

MONGOLUL

 

Cu unghia galbenă a degetului îndoit

Strivește păduchii.

„Păduchii nu sunt lupi. Din cauza lor nu mai pier eu”.

Zice, și-și scarpină grumazul de bou.

Pe piept – îi spânzură smocuri de lână lucitoare.

A coastelor cușcă se lărgește, respirând,

Din găurile strâmbe, întinse, ale

Ochilor negri – sufletu-i privește.

Micuț, sprinten, cu o încordată

Viclenie lunecos-grijulie.

O fi el dresat, dar e totuși ditamai fiară,

Iar fața! – lecțiile a trei mii de ani pe ea,

Printre răsînvolburarea mărunțelelor zbârcituri:

Necuviincioasă (de parcă-ai cunoaște soarele)

E sinceritatea mândriei bărbaților.

Însă el înțelege, totuși, câte ceva

Și, înclinându-se, bronzo-despuiat,

Spune, oarecum intim și sever:

„Kapitana*, rușii sunt șango”.**

________ 

*Kapitana – în dialectul oral ruso-chinez din Extremul Orient înseamnă: oricare om alb.

**Șango – în același dialect: bun, bine.

 

IUBITORII DE MARE

 

Călărețul obosi, era sleit peste coamă,

Păsările zburau dincolo de mare.

Rima sună ca o monedă de aramă

Ce tresaltă pe marmura lucitoare.

Călărețul nu mai e departe de fericire

(Rândul de vers îl imprim ca-n argilă).

Pe urme umbra încă nu reuși să se-aștearnă –

El își va săruta draga copilă.

Însă noi, orbi cu toții, ca Lazăr,

Prin navigații transmilenare,

Căutăm căile din ochii zorilor

Și – marinari fără port, acostare.

 

 

VÂRCOLACUL

 

Omagiu geniului lui Maiakovski

 

Cândva, dânsul a fost bizon

Și în junglă, printre împletituri de liane,

Respira fulgerătorul ozon,

Luminat de luna însângerată.

Și fornăia prin fioroase nări,

Își afunda copitele-n caldul nămol.

Lupta strașnic cu sălbaticii,

Răgea în adâncuri de desișuri silvane.

Pentru ei, ce nu știau încă de fier,

Venirea lui însemna mare amenințare,

Iar în stufărișul noptos al râului Zambezi

Își încheiau partida de vânătoare.

Coarnele lui și pletele coamei

Încununau, încâlcindu-se, scaieții.

...Trecură vremurile, și om fiind,

El poartă coarne taurine

Și ochii lui, săltându-și pleoapele,

Dușmanul hipnotizează.

Dar ca și atunci, calea e aspră,

Însă el aduse în reci subpământuri

Neclintita sa încăpățânare de fiară,

Fierocedrul coarnelor sale.

Și înclinând grumazii de taur –

Bazalt de neclintit! –

Ridică a țăpoi de mari colți

Al priponului ruginit oțel.

 

 

ASASINATUL

 

Baionetele, lucind, scapără zângănit vlăguit,

Iar în față – ceafa supusă, perplex

Se clatină și încremenește... „Foc!” – răsună.

 

Și iată-l întins, zvâcnind, horcăind, în praf, –

Monoclul lunii privește la convulsiile trupului,

Și e pripită a trăgacelor lovitură nebună.

 

 

PARADOXURI DE BRONZ

 

1

 

Un an – un munte. Iar ziua – bila de sticlă,

Trecu fugitiv, stropind cu tremur des,

Iar sufletul bâjbâie, caută cele pierdute,

Ca monstrul ce-a scăpat bănuțul undeva pe jos.

Și sufletul fu găsit, înclinat, ajuns din urmă

De biciuirea uraganelor rele.

Din inimile, asemănătoare creuzetelor,

Topiră împreună viitorul cu trecutul.

Bătrânilor – odihnă: scuturându-se-n sicrie,

Dorm cu mijirea pleoapelor închise.

Din umflata burtă a pământului

Iese, iată, omul nou, târâș.

Peste pământ, din fibre cețoase,

Aburos locaș luminând lăptos...

– Ajută-ne, croitor de ferestre,

Să extragem conturul viitorului.

 

2

 

Cuvântul e strămoș, cel care cu rețele de păienjeniș

Împleti căile în pădurea tigrului;

Străluminat de instinctul ce se izvodea,

Iar în mâini – un vreasc trosnitor avea.

Și anii – săptămâni zburătoare

Îi sunt sălbaticului ce va dăinui în veacuri,

Pieptul lui ursoaicele l-au înveșmântat

În mari și grele blănuri.

Privește la falangele de bronz –

Pârghii trimise la odihnă.

Cântătoarea lor insistență înălțați-o

Drept oareșicare metaforă de bronz.

Mă lichidează cu rațiunea

Această aramă, născătoare de cuvinte.

Iar el are mișcarea și rațiunea

Lentului leu luat cu vânătoarea.

 

 

AȘA VA FI

 

Peste acoperiș – ca lianele – cabluri.

Negre și barosane.

De pe acoperiș se scurge apa pe verticala

Tulpinilor țevilor de piatră.

 

Porumbelul bea, dându-și capul pe spate, –

Un hulubaș cafeniu lăcuit.

Pe gâtul lui roz și golaș

E-nfoiată albeața de nea a unui jabou.

 

Puteți construi betoane și cadrilatele

Horbote ale podurilor și turnurilor radio,

Dar totuși casele vor continua să adune apa de ploaie

Între pliurile acoperișurilor zincate!

 

Iar porumbelul cu gât golaș neapărat,

Inutil ca și cum,

Pe care nărăviți să-l tot ucideți,

Va hălădui pe acoperișuri

Mai sus, cât mai sus

Și,

Dându-și capul pe spate,

Va bea!

 

 

 *      *     *

 

Mi-am amintit de sătucul Stohod.

În stânga – cimitirul evreiesc.

Iar soarele

Ca o vișină din coctail

Era aruncat în vermutul apusului.

 

Mă chinuia setea. Împușcau spre noi. Fugirăm.

 

Ne-am întins la pământ printre morminte.

Soldații glumeau:

„Probabil,

Moților li se năzărește un nou pogrom!”

 

Am dormit pe pământul

Aspru, încă nerăcit, mirositor.

Spre dimineață

Mă trezi răcoarea.

 

Se lumina. Iar soarele

Răsărea din direcția unde

Se aflau rezervele noastre.

În acel soare nici pomină nu era

Din soarele de ieri:

 

Se înălța pieziș și arunca

Razele ca pe niște jeturi arteziene

Pe care în mare le fornăie balenele.

 

Răsărea soarele supărat,

Neliniștitul soare,

Promițându-ne o altă luptă.

 

Am privit în jur.

Pe o lespede roșcată,

Aruncat de vreo cazma soldățească,

Cu dinții încleștați în granit,

Stătea verzui

Un craniu de om.

 

Era foarte mare

Și probabil

La viața lui purtase

Un creier pe măsură.

 

La ce m-am gândit atunci?

Nu cred că

La Hamlet,

Nu, nu-mi amintii de Shakespeare!

 

„Ce barosan e! –

I-am spus vecinului, –

Stăpânul craniului

Nu-i exclus să fi fost chiar rabinul...”

 

Dar au început să ne piseze

Și noi ne-am culcat

În tranșee,

În gropițele săpate

Între morminte

Stând astfel până pe la amiază,

Când neașteptat austriacul reușise

Să curețe localitatea.

 

 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu