duminică, 13 iunie 2021

CÂND AU NĂVĂLIT CĂLĂII...

LISTA BASARABEANĂ

 

1. Șocul întâlnirii cu „eliberatorii”

 

Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului, și Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins...

                                                                              Deuteronom, 5/15

 

Era tânără. Doamnă sadea, alias boieroaică ce moștenea o anume avere, zeci de hectare de pământ prin părțile Sorocii, în satul Țepilova din comuna Ocolina. Tânără și frumoasă, după cum o înfățișează fotografiile de epocă. După cum și-o amintesc cei care, la sfârșitul anilor ’30 ai secolului trecut, erau copilandri sau adolescenți. Spre exemplu, profesorul universitar chișinăuian Aurel Marinciuc: „Nu încape îndoială că viața acestei femei este un fenomen singular în lume. Raportat la locul în care am trăit o perioadă și eu, pot să vă asigur că, încă din tinerețe, ea a fost o celebritate a orașului Soroca. Orășenii mai în vârstă mi-au descris escapadele ei în oraș: apărea călare pe un cal mândru, cu pușca pe umăr, cu revolver la șold, iar la șa avea legați 3-4 iepuri și tot atâtea rațe împușcate, pe care Eufrosinia le oferea cadou prietenilor sau rudelor.
           Țăranii se mirau – cum o domnișoară, fiică de boieri, mergea desculță în urma plugului, cosea grânele sau fânul, întrecându-se cu bărbații. Mulgea vacile, rânea bălegarul, castra porcii, altoia pomii. Era fermierul universal. În același timp, cunoștea literatura, muzica clasică, picta. Vorbea nouă limbi, printre care pe evreiește și țigănește – limbi necesare în orașul nostru”.

Ce portret! De tânără. Și boieroaică. Și frumoasă! Cutezătoare. Chiar și în acel 28 iunie 1940 rămânând să aștepte hoardele roșii. Și, poate, nu doar din cutezanță, ci și din motivul că se considera oarecum... de-a lor, rudă a rușilor ce aveau să treacă Nistrul.

De a lor, de a sovieticilor chiar să fi fost? Era rusoaică. Și așa s-ar fi putut crede, cu toate că sângele ei avea afluenți de prin mai multe seminții – greco-macedoneană-aromână, poloneză, georgiană... Oricum, vorbea fluent limba rusă, se considera rusoaică. Deci, ce rău puteau să-i facă cei țintați cu stele roșii? Și de ce? Deci, și-a zis să rămână.

Iar mama sa, profesoară, îi spunea, o implora: „Hai, fata mamei, să plecăm și noi peste Prut, că nu se știe cum o să iasă întâlnirea asta cu «ai noștri»”.

Însă fiica nu pleacă, rămâne, petrecându-și mama ce-și rânduia căruța în lungul convoi al celor care fugeau din calea sovieticilor. Bezmeticilor.

Ea, tânăra boieroaică Eufrosinia Kersnovskaia (avea 33 de ani), hotărăște să rămână. Ar fi putut să se pregătească din timp de plecare, pentru că, peste ani, deja în Siberia, în Gulag, își amintește că, atunci, cu 2-3 zile până la groaznicul 28 iunie 1940, radio București transmitea: „Uniunea Sovietică a înaintat pretenții asupra teritoriului Basarabiei. Comisia mixtă în componența generalilor (cutare) pleacă cu avionul la Odessa pentru rezolvarea acestei probleme... Mama nu a mai dus ceașca până la gură. Mâna a început să-i tremure și ceașca reveni, zângănitor, pe farfurioară.

– Cum așa? Ce va fi cu noi?

Acum mi-i greu să-mi imaginez că inima, care trebuia, parcă, să fie prezicătoarea, nu prevestise nimic. De parcă, nu prea mult timp în urmă, nici nu s-ar fi întâmplat ceva asemănător în Țările Baltice, ca și cum noi nu ne-am fi putut da seama ce va ieși din toate astea!...”

Iar dimineața, pe colinele sorocene, treceau coloane de camioane militare. Inițial, tânăra boieroaică se gândise că mașinile ar fi românești, fără să știe că, noaptea, peste Nistru fusese aruncat un pod plutitor pe care trecuseră tancurile și blindatele armatei roșii. Însă (spune eroina): „Eu nu aveam nici cea mai mică închipuire că în viața noastră s-a întâmplat o cotitură bruscă și că totul ce era obișnuit, neclintit, dintr-o dată dispăruse după linia orizontului!”

Astfel că prin satul ei, Țepilova, treceau mașini murdare, tanchete, unele dintre care rămâneau în pană pe marginile drumului: „Băltoacele de uleiuri tehnice se conturau în praful drumului, oșteni pătați cu negru reparau ceva. Una dintre mașini se defectase chiar la răscruce, nu departe de casa noastră. Din ea curgea ceva negru și flăcăuanii satului, ghiontindu-se între ei, chicoteau și ironizau:

– Ca oița: unde s-a oprit, acolo a și lăsat băltoaca...

– Ce-i asta, bravilor? Abia ați trecut granița – și dă-i cu reparația?

La care mecanicul face printre dinți:

– A treia lună suntem în marș...

După podețul de la intrarea în Soroca, pe panta drumului, se afla o mașină răsturnată. Alături de ea – trupul unui soldat acoperit cu o foaie de cort.

Pe marginea drumului stătea un oștean posomorât cu arma în bandulieră.

– Cum s-a întâmplat? l-am întrebat eu.

– Niște munți ca aiștia! Parcă frânele pot rezista?

M-am mirat: ce fel de munți? Ia, o mică pantă!”

De aici, din dimineața lui 28 iunie blestematul, și pornește șocul întâlnirii „cu noii noștri stăpâni” care, imediat, se înfățișează în curtea casei și pretind fân pentru cai. „Eu sunt uimită. Și cam dezamăgită. (Însă urmau să mă aștepte ani mulți doldora de uimire și dezamăgire...).”

Dar, odată ce noua putere cere fân, boieroaica hai să o ajute, astfel că saltă pe iapa Svastica, „numită astfel nicidecum în onoarea lui Hitler, ci pentru că pur și simplu pata albă din fruntea ei aducea a svastică”. Tânăra o ia în galop spre aria de unde însoțitorii săi, bravii oșteni roșii pe caii lor, trebuiau să ia fânul. Numai că, la un moment dat, amazoana soroceană își dă seama că i-a pierdut undeva în urmă pe cei veniți cu rechiziția. Aceștia erau trei – un veterinar, politrucul și un plutonier care – să vezi! – descălecaseră și își duceau caii de dârlogi. Asta-i bună! își spune în sinea sa Eufrosinia, scriind în memorii: „Îmi amintesc de mașina frâna căreia nu a rezistat pe fleacul cela de pantă. Mai târziu, deja toamna, am văzut cum un soldat, fără să vrea, își luă avânt de la sinagogă în jos pe o cărare ce ducea din Orașul de Sus în Orașul Vechi al Sorocii. El nu se putea opri și alerga, repetând speriat:

– Uite și țara asta Basarabia!

Se dovedise că toți aceștia erau veniți de prin părțile Poltavei. Locurile lor sunt de șes, iar dealurile noastre le par munți”.

Acolo, la fân, politrucul îi vorbește despre infailibilitatea partidului care – Doamne, ferește! – nu poate greși nici cât e negru sub unghie. Însă, pe cât de cutezătoare, pe atât de naivă, boieroaica întreabă cum de s-a întâmplat ca în partidul „fără cusur”  să fi nimerit atâția „păcătoși”, ca Tuhacevski, Uborevici, Iakir – „o legiune întreagă”, importanți comandanți de oști  sau oameni de stat care, se știe, fuseseră executați. Adică, domn-tovarăș politruc, cam în ce ar consta criteriile infailibilității partinice? „Politrucul lăuda colectivizarea (pe cea benevolă, nu alta); eu mă întreb cum s-ar traduce în rusește «benevolă» și prin ce s-ar explica foametea din 1933... Dat fiind că puteam să admit posibilitatea foametei doar pe o insulă nelocuită, stearpă, după vreun naufragiu, și nu în țara cu cele mai mănoase pământuri”. Ba chiar tânăra Eufrosinia Kersnovskaia se interesează care e organismul social sau de stat ce controlează faptele lui Stalin și cum ar putea poporul să-i limiteze acestuia puterea, pentru a nu se ajunge la autocrație. Însă prin răspunsurile sale politrucul o dezamăgește.

Așadar, nu e nimic de mirare că: „chiar din primele zile de ocupație sovietică (se obișnuiește a spune – «eliberarea de sub stăpânirea boierilor și capitaliștilor», dar de ce să nu le spunem lucrurilor pe nume, pentru că doar hoțul nu spune «eu am furat», ci zice «eu am împrumutat»), la mine au început să vină, rând pe rând, oamenii satului, întrebând:

– Duducă, ce se va întâmpla? Ce ne așteaptă?

Eu însă eram optimistă... sau vroiam să mă conving pe mine însămi de așa ceva, deoarece este cu mult mai ușor să-l înșeli pe cel care dorește să fie înșelat!”

 

2. O paranteză

 

Doamne, ce diferit se văd lucrurile și ce diferit sunt interpretate! În acel timp, când Eufrosinia Kersnovskaia, boieroaică la 33 de ani, de profesie „civilă” medic veterinar, se arăta oarecum optimistă, dar fiind, totuși, mai mult tristă de ce vede în primele zile de ocupație sovietică (așa scrie în memoriile sale), un compatriot al ei, la 34 de ani ai săi, cu studii agricole la școala din Cucuruzeni, vede exact invers – pentru el ocupația fiind... eliberare și, ca timid condeier ce era pe atunci, ticluiește un așa-zis poem, intitulat „Sat uitat”, în care – ce credeți că spune? – ceea ce nu credeam nici noi, la școală, pe când ni se impunea textul respectiv, că ar fi fost, chipurile, cu adevărat: „Ia ascultă, Nistrul cum grăiește; /oare noi vom sta și l-om privi? /  Să strigăm la dânsul, și-or veni / frații să ne-ajute voinicește. //  Să-i strigăm de-aici, de sub lăcată, / să pornească vajnicul lor stroi, / să ne scape satul de strigoi / și de viața asta blestemată. //  Va veni ea, zariștea senină, / când le-om strânge mâinile cu drag / și vom merge sub același steag, / înfrățiți pe drum înspre lumină”. (Andrei Lupan.)

Iar un alt basarabean, care la acea vreme avea 32 de ani, adică situat între Kersnovskaia și Lupan, – deci, un alt „corifeu” al hăului,  Bogdan Istru (n. Bădărău), își secunda colegul întru aberații, scriind: „Glasul de luptător al poetului îndeamnă pe frații săi țărani să-și îndrepte privirile spre răsărit, spre Nistru, spre patria socialismului, de unde avea să vie marea izbăvire a noroadelor asuprite ale Basarabiei”. Apoi o altă coincidență face istoria noastră să rămână cu gura căscată: I. C., născut chiar în acel blestemat an 1940, peste ceva vreme ajungând critic literar, bietul de el și-a zis să le țină  hangul celorlalți doi, fiind de părerea (absolut... personală!) că: „În anul 1940 poemul «Sat uitat» n-are concurenți în privința profunzimii cu care autorul a exprimat durerile trecutului, bucuriile și speranțele basarabenilor la acel moment istoric”. Oh, oh, oh, bieți scribi socialiști, să vă fi citit compatrioata voastră Eufrosinia Kersnovskaia care – e de menționat – cunoștea perfect limba română. Numai că tânăra boieroaică nu s-ar fi putut deda unor „delicii” de lectură pe baze și teme autohtone (ocupația sovietică dată-trâmbițată, fariseic, drept eliberare) din simplul și dramaticul motiv că foarte curând nimerise în Gulag, de unde avea să iasă (dacă s-ar putea spune astfel; URSS mereu a fost un Gulag cu cercuri infernale, de o mai mare sau mai mică intensitate a supliciilor) abia peste circa 12 ani.

Remarc toate astea oarecum răzbunător, cu un anumit sentiment de satisfacție pentru dreptatea și punerea la punct ce se pot întâmpla peste ani, precum reiese din cele constatate de colegul Arcadie Suceveanu: „Au dispărut din context operele «clasice», ideologizate, conjuncturiste, care populaseră ani lungi manualele școlare, culegerile tematice și antologiile, tot felul de serii și colecții editoriale din Basarabia și fosta URSS. Retrase din circuit, asemenea opere ca «Tovarășul Vanea» de Samson Șleahu, «Țara mea» și «Cresc etajele» de Emilian Bucov, «Deșteptarea» de Alexandru Lipcan, «Lumina» și «Sat uitat» de Andrei Lupan, «Pohoarnele» de Bogdan Istru, «Tinerețe fără moarte» de Liviu Deleanu, cascadele de poezii și poeme lirico-epice care compuneau «Leniniana moldovenească» ori care deveniseră colecții calendaristice în care se iubeau fierbinte partidul cu poporul, la date fixe: 7 noiembrie, 1 Mai, 28 iunie etc. – toate aceste scrieri, după ce au lucrat adânc în cugetele atâtor generații de tineri, lăsând în ele tone de zgură ideologică, și-au luat locul binemeritat pe rafturile cele mai de jos, rău famate, ale istoriei”.

 

3. Și totuși, în pofida evidenței...

 

 În pofida a toate, Amazoana optimistă, chiar foarte optimistă, poate și din cauza caracterului său volitiv, de tânără ambițioasă, care încerca să facă ceva bun în lume, Eufrosinia credea că va putea îmblânzi puterea (fiara) bolșevică (ea, amazoana, fiind medic veterinar, nu? – cunoștea la animale, bestii...) și rămâne în Basarabia invadată de armata roșie. Mama ei o roagă să meargă împreună în România, însă duduca o blagoslovește întru bine, dânsa cutezând să rămână la Țepilova, în preajma cetății Soroca. Mama, mai experimentată – pe undeva lângă Odessa, văzuse hoardele rusești dezlănțuite în revoluție, cum devastau, nimiceau totul, ceea ce a determinat familia Kresnovski să caute azil și rost în România, la Nistru.

Dar de ce să invoci pilduiri din trecutul de acum douăzeci de ani, când, iată, exemplul prezentului este indubitabil: necruțător, sfidător, cinic, sută la sută bolșevic: familia Kersnovski, mama și fiica, este pur și simplu alungată din cuibul ei. „Ne-au izgonit din casă desculțe, cu capul neacoperit”, avea să scrie Eufrosinia deja peste douăzeci de ani, când se întorsese din deportarea în Siberia, de unde evadase, fiind apoi condamnată la moarte, ulterior aceasta cumulată cu închisoarea; după care urmase o altă deportare, în Norilsk, unde muncise din greu la infernalele mine de nichel...

În una din zilele negrei veri a anului 1940,  Eufrosinia își găsește mama trebăluind în fața lăzii cu bunurile familiei. Ce făcea? Pur și simplu era condusă de intuiție, dar și de amintirea experienței trecutului, în care văzuse „umanul” comportament al conaționalilor-muscali ridicați la răzmeriță și fărădelege: mama alegea unele dintre lucrurile mai calde – un șal, o bonetă, ciorapi de lână, un pulover... Fiica mai se revoltă de „bazarul” văzut în casă, însă mama îi spune că a fost preîntâmpinată de o prietenă să ducă ceva din bunuri la Soroca, să le dosească pe la prieteni, pentru că timpurile se vor înăspri rău. „Vai, mamă! Ți-ar fi rușine de ce faci! De parcă noi ne-am fura propriile lucruri. Pentru că toate sunt obținute prin muncă onestă”, etcetera – o ceartă fiica, naiva, pentru a constata, peste ani, cu amărăciune că mama avusese totuși dreptate: veneticii cu stele roșii în frunte le-au luat totul, nelăsându-le decât ce aveau pe ele! Lăsându-le pe drumuri...

Cum s-a întâmplat? Perfect în stilul vandalilor! „Un tip smulgea din rame tablourile pictate de verișoara mea, pictoriță foarte talentată; altul sfâșia pânzele în bucăți...

Am zvâcnit, convulsiv, când am văzut cum sfârtecau portretul tatălui meu... În curte fusese adunat inventarul nostru agricol: pluguri, semănătoare, cultivator etc. De ele atârnau etichete făcute din pânza pe care fusese pictat Serghei de Radonej blagoslovindu-l pe Dmitri Donskoi în ajunul luptei de la Kulikovo”... Sfinții, eroii din tablouri fuseseră decimați, împușcați de vandalii roșii. Eufrosinia vrea să ia, spre amintire, fotografia tatălui. Soldățoiul i-o smulge din mâini, o sfâșie, urlând: „Nu sunt decât niște prostituate!”

Ei bine, în „opera” de distrugere, ațâțată de bolșevismul cazon, fără amânare se include cu succes și măria sa boborul! Sătenii devastează totul, taie vite, păsări. „Nu a fost cruțată nici chiar vaca Vilma, medaliată cu aur, pentru că dădea câte 29 de litri de lapte pe zi...”

Alungate din casă, mama și fiica văd că în față li se închid toate ușile, și doar o bătrânică de 86 de ani le oferă, la Soroca, un ungher unde să se aciueze.

Dar se mai putea încă pleca în România. Mama – cu o intuiție providențială, prevenindu-și odrasla că, de rămâne, ar putea să regrete amarnic, îi tot repeta cuvintele lui Victor Hugo: „L’avenir est’ a moi!” – „Non, Sire! L’avenir n’est à personne; l’avenir est à Dieu. Chaque fois, que l’heure sonne, tout ici-bas nous dit adieu”. Dar Eufrosinia e de neînduplecat, rămânând.

Mama însă pleacă peste Prut, salvându-se. Boieroaică, dar și profesoară, cunoscând perfect limba țării a cărei cetățeancă devenise prin adopție, își va găsi un rost și la București. Fiica însă, tânăra și incurabil optimista duducă Eufrosinia... se dumirește peste ani și umilințe că: „Inima mamei a fost o prevestitoare. Toate argumentele mele, de fapt, stăteau pe piciorușe strâmbe. Numai eu nu doream cu încăpățânare să văd că ar fi fost suficiente o clătinare cât de mică sau chiar o simplă adiere de vânt, pentru ca ele să se risipească precum o căsuță din cărți de joc. Însă aveau să urmeze uragane și cutremure! Se prăbușiseră, făcându-se pulbere, țări întregi, se formaseră munți și prăpăstii de netrecut. Nu doar destinele unor oameni, ci destinele unor popoare întregi au fost spulberate, ca frunzele uscate în vânt!

Însă omul – bicisnică creație a naturii –, privat chiar și de instincte elementare, își imaginează că viitorul i-ar aparține tocmai lui...”

Acesta ar fi un pasaj edificator, pentru a ilustra că memoriile Eufrosiniei Kersnovskaia au și calități stilistice, literare indubitabile, relevând harul și inteligența autoarei care, la timpul despre care povestește, a refuzat să plece împreună cu mama sa în România, – ea, tânăra boieroaică de ieri, amazoana care trezea admirația și invidia, – pentru a ajunge nimic altceva decât... argată (batrak) la ferma colectivei înjghebate peste noapte. Dar chiar și în această situație, cu nevindecabilul ei optimism, Eufrosinia mai credea că nu peste mult timp se va putea reîntâlni cu mama. Numai că aveau să se revadă abia peste 18 ani!

Astfel că tânăra Kersnovskaia, deja argata Eufrosinia, nu se împacă, totuși, cu gândul că ar fi o înfrântă, având curajul să meargă la mahării bolșevici și să le ceară cotă parte din... ce i-au luat, din ce i-au furat ei, puterea lor sovietică. Unul dintre aceștia zice că dânșii, rușii, sovieticii, 23 de ani la rând au tot flămânzit, au trecut prin nenumărate și felurite lipsuri, pentru ca să le aducă libertate oamenilor din întreaga lume, „În timp ce voi, aici, vă îndopați cu salam și pâine albă!” – reproșează veneticul hămesit. Iar sfânta naivitate mai era încă la ea acasă, și o fătucă îl întreabă: „Dar oare noi să vă fi rugat să flămânziți 23 de ani, pentru ca să ne eliberați de salam și de pâine albă?” 

Însă, de aici încolo, pruto-nistrenii trebuiau să învețe discursul „adecvat”, corespunzător, adică – frica, frica, frica... Și strâmtorarea, cum s-ar mai spune, pentru că memorialista ex-boieroaică observă cu stupoare: „Curând, la vreo două luni de la «eliberare», de peste Nistru au prins a veni familiile militarilor sovietici cu copii, bunicuțe, mătușele... Uimitor ce de-a «rude» au năboit de pretutindeni!” Îndată, întreaga asta viitură începe a jefui băștinașii prin mașinații valutare. Adică, în circulație aflându-se, concomitent, banii românești și cei sovietici, leul fusese cotat – arbitrar, batjocoritor! – la rata de 2,5 copeici! Un litru de lapte care costa 2 lei era cumpărat (furat!) cu doar... 5 copeici, un kilogram de zahăr (14 lei) – cu 35 de copeici!... Musafirii nepoftiți, având șomoiegi de ruble, cumpărau, pe nimic, tot ce le cădea sub ochi și sub mână. Iar după devalizarea populației, după ce au ieșit din uz leii românești, prețurile au fost racordate la cele din URSS – mari, inflaționiste. Copeicile nu mai costau nimic – pleavă! – totul fiind procurat în ruble, ruble, ruble... Bătrânele de prin sate se mirau: „Stranii mai sunt cucoanele iestea bolșevice: vin la piață cu lingura lor. Iau din fiece oală de smântână câte o lingură, chipurile să guste. Și tot trecând așa de la tejghea la tejghea, s-au și săturat!”

Iar protagonista noastră observa toate astea, însă nicidecum nu-și putea potoli optimismul, lucrând la fermă, apoi, de aici,  – robustă, vitalistă, amazoana (basarabeană) ajunge a fi și... tăietor, spărgător de lemne! Prin curțile satului, pe la consătenii mai înstăriți. Numai că, tovarășă – deja – Kersnovskaia, – ne-e! net, nelzea! (Nu e voie, nu se poate!) Milițianul și ciclopul de la NKVD îi interzic să fie tăietor de lemne! Pentru că aceasta nu ar fi o muncă oarecare, ci o – demonstrație anti! Dar femeia cu toporul în mână judecă astfel: „În franțuzește, demonstration înseamnă «demonstrație, dovadă». Fie! Eu aleg cea mai grea muncă, fapt ce demonstrează că, indiscutabil, cu o alta mai ușoară voi isprăvi mai lesne!” Numai că, duducă, nu te pui dumneata cu noua putere, veche în rele: odată ce e „Nelzea!” – „Nu!” rămâne! Bineînțeles, cu urmările de rigoare: umilitoare. Iar satul, orașul, mulțimea, gloata intră într-un ireversibil proces de degradare, de ticăloșire, de pocire sufletească și de caracter. Apare auto-băgarea în prim-plan a leprelor, delatorilor, agitatorilor de doi bani, a nimicurilor. Iar în lumea tot mai mizerabilă nu poți evita definitiv ocupantul, astfel că duduca-tovarășă, rusoaică fiind, dar și cunoscătoare a câtorva limbi străine, se mai și întâlnești cu unii dintre acești – cum ar fi ei? – acești... soldățoi „roșii”. Pentru că, după câte și cum prinseseră a pune la cale dezlănțuitele hoarde din răsărit, nu aveai cum ajunge la altă concluzie, decât cea legată de „roșul caporalism bolșevic”.

Șantajul, provocația nu puteau s-o ocolească pe boieroaica de ieri, ce ajunsese deja (și) ex-tăietoare de lemne, prin somația venită-răstită din partea mahărilor roșii. Care, bineînțeles, nu o uitau, nu o scăpau din atenție. Prin februarie-martie 1941, cetățeanca Kersnovskaia este chemată la NKVD, fiind întrebată dacă are rude în România. Da, mama locuiește acolo. Iar nacealnicul o pune la curent că ea, mama, i-a și trimis ei, fiicei, o invitație pentru a pleca în România, ba chiar i-ar fi plătit deja cheltuielile de drum, inclusiv biletul de autobuz până la Bălți. Unde mai pui că nacealnicul o sfătuiește să plece, să nu scape ocazia, să nu... Însă duduca ajunsă tovarășă refuză invitația (semn că, după cele văzute, pricepute, cumpănite a cam prins la minte!). În acest caz, i se cere să semneze o confirmare că renunță. În 1964, memorialista Kersnovskaia scrie (pentru sertar sau samizdat): „Presupuneam că am procedat corect și nici nu-mi puteam imagina în ce măsură! Precum aveam să aflu mai târziu (peste aproape 20 de ani), nimeni nu-mi trimisese niciun fel de invitație! Pur și simplu, mi se întindea o cursă!”

Ceea ce, însă, nicidecum nu însemna că duduca noastră nu va nimeri în capcana diavolului roșu: Siberia!

Era în ziua de 13 iunie 1941, când Eufrosinia Kersnovskaia se pomenește înghesuită într-un vagon pentru vite, peste ani scriind în ego-textul său  memorialistic: „Astăzi nu mai țin minte cum nimerisem în acel vagon. Îmi amintesc doar de gloată, de soldați, de țipete, ghionți, îmbulzeală în vagonul supraîncărcat cu oameni buimăciți și sfâșiați”. Acolo, în gara de la Florești, unde, dincolo de scândurile grosolane ale vagonului, foșnea ciudat stufărișul oglindit în apele Răutului... Răutul parcă ar fi prevestit răutatea care o aștepta, de aici încolo, spre zările siberiene, închise, hașurate de sârma ghimpată a Gulagului... Stufărișul Răutului foșnea straniu-sinistru a înstrăinare și a necruțare; a inuman...

 

4. Auziți, citiți, domnule Hollywood!

 

Domnule Hollywood, domnule – eventual – mare regizor, generalizat, sintetic, esențializat din toți regizorii pe care îi cunoașteți, vă rog să-i acordați puțină atenție acelui vagon pentru vite, ticsit cu oameni (vii) – copii, bătrâni, femei, tineri, adolescente gingașe și sfioase, rușinoase, bărbați; să-i acordați puțină atenție duducii Eufrosinia Kersnovskaia sau chiar – însăși Măriei Sale Istoria – Tristă Măria Sa! – pentru a lua aminte că deja amazoana soroceană iubitoare de „matușka-Rusia” prindea a se dumeri. Sigur, în sinea sa, – chiar dacă nu mărturisește, – duduca se întreba deja: „Oare aceștia să fie conaționalii mei?... Neoamenii ăștia, care sugrumă oameni?...”

Ajuns la capitolul 1-4 din memoriile Eufrosiniei Kersnovskaia, intitulate „Cât valorează un om”, înclin să cred că Hollywood-ul nu a avut prea multe scenarii de un dramatism de-a dreptul sugrumător, precum cel care s-ar putea „extrage” – atât de... filmic prin el însuși! – din scrisul tinerei moșierese înghesuite și ea în vacarmul din vagoanele de vite de la gara Florești, de pe malul râului Răut, lângă comuna... Varvareuca! Sigur, numele acelei pașnice și blânde localități de țărani nu avea nimic în comun cu varvarii bolșevici ce invadaseră pământurile și duceau la paroxism spaimele oamenilor. Dar acolo era, parcă dramatic-predestinat: la Florești, lângă Varvareuca, deja de un an de zile, în 28 iunie 1940, varvarii imperiului roșu-sângeriu își întinseseră bivuacul nelegiuirilor!

Dacă am fi avut și noi luciditatea, perspicacitatea, onoarea și puterea evreilor, dădeam nu o singură „Listă...”, analoagă celei a lui Shindler, ci zeci de „Liste ale Dramei Basarabene”, provocate, regizate de țarism, apoi de bolșevism, de fiara stalinistă, de inumana putere sovietică!  Domnilor cineaști, domnilor bogătași, care ați fi în stare să finanțați un film ce ar putea concura cu vârful de lance hollywoodian, iată o scenă, una doar: în mașina în care erau aruncați oamenii vânați, „rechiziționați”, se aflau și două fetițe „care mă impresionaseră până la adâncă milă: erau îmbrăcate în rochițe albe de bal și încălțate cu pantofiori albi cu tocuri înalte. Erau două surori, care absolviseră școala medie: astăzi avuseseră «balul alb» – primul bal din viața lor, pentru care se pregătiseră cu atâta emoție și pentru prima oară în viață își puseseră pantofiori cu tocuri înalte și se coafaseră.

Stăteau lipite una de alta și țineau împreună strâns de un patefon cu vreo zece discuri lângă el – aceasta le era toată zestrea. Nu știau unde li se află părinții. Nu plângeau, ci doar tremurau mărunt, chiar dacă ziua de iunie era toridă...”

Unde ești tu, memorie a filmului românesc, a filmului (și) despre Basarabia?! Unde sunteți, domnule regizor (poate că aude dl Cristian Mungiu?.. sau... sau...), domnule finanțator care s-ar putea întâmpla să fi avut bunici sau părinți deportați, înghesuiți, umiliți în același vagon de animale cu cele două absolvente ridicate de la balul lor școlar? În același vagon cu o femeie care naște direct pe podelele murdare, în mijlocul gloatei de nenorociți înghesuiți acolo. Mamă care mai are în preajma ei alți 12 copii! Soțul ei, jandarm fiind, a rămas dincolo de Prut, în serviciul – dacă ar mai fi fost nevoie de așa ceva – țării căreia îi jurase credință... Dar, probabil, nu mai era nevoie de el, de jandarmul român, fie și de proveniență basarabeană, – pentru că în Țară intrase jandarmul-jandarmilor – sovieticul trufaș, crunt, prost alfabetizat, grosolan, îndobitocit de ideologie, dar mai ales de frică. Iar spaima el le-o inocula cu nemaipomenită râvnă și celor  a căror țară o invadase, o sfâșiase! Un laș, un rob trăiește o rânjitoare bucurie ascunsă, dacă vede că, în jurul său, sunt cât mai mulți alți lași, robi, neoameni...

Înăbușitor peste poate! Acoperișul de tablă al vagonului pentru animale e ca o vatră încinsă peste creștetul captivilor. Ușile închise, iar prin cele două dreptunghiuri nu prea mari din lemnul vagonului pare a nu veni aer cât de cât alinător de spasm și agonie, ci, parcă, o masă densă, sufocantă. Vipie de iunie! Vipie și viperă! Pestilență, duhoare în amestec cu putoarea de urină și excremente.

Peste două zile, la 15 iunie 1941, eșalonul osândiților pornește. Larmă, disperare! „Din toate vagoanele erup vaiete: de obicei, astfel este bocit răposatul. Și nu e a mirării: ei se despărțeau de patrie, de scumpul lor pământ basarabean... În unele vagoane au început să cânte «De ce m-ați dus de lângă voi, / De ce m-ați dus de-acasă?»”  –Această melodie pe versurile lui Octavian Goga avea să revină, contrapunctic, ca un refren al disperării și acolo, în infernul siberian, reluată mereu și în memoriile Eufrosiniei Kersnovskaia...

Însă „binefăcătorii” se amuzau: „Trebuie să ai o inimă de piatră, pentru ca să râzi, văzând cum plâng în hohote soțiile, cum își frâng mâinile mamele... Însă ei – cei care ne-au eliberat de jugul moșierilor și capitaliștilor – priveau la ele, râdeau în hohote, făcând glume deocheate, obscene”.

Nu, nu, strânsura bolșevică nu avea inimă! Ea, în iunie 1941, în Basarabia, parcă anunța prologul cinismului și barbarei care urmau să se arate în toate ale lor în lagărele naziste de concentrare. Sufocantele vagoane de animale în care erau înghesuiți, ucigător, zeci și zeci de persoane, înclin să cred că aduceau deja cu anticamerele camerelor de gazare! Iar pentru a readuce la tribunalul istoriei aceste ferocități nu ar fi cazul să se implice cineva dintre celebrii regizori evrei de la Hollywood sau „Mosfilm”? Pentru că, domnilor, în acele vagoane pentru vite au fost umiliți, au fost nimiciți și zeci de mii de conaționali de-ai acelora care, neintrând în Lista lui Schindler, ar trebui să figureze în „Lista din iunie 1941, Basarabia”! Vă asigur, la cele 7 Premii Oscar (dacă nu e cumva trivial doar să și... amintim de așa ceva... de recompensă, adică... pentru că, totuși, se tot amintește...) pe care le-a luat filmul marelui regizor Steven Spielberg, Lista basarabeană (de altfel, și cu foarte mulți evrei în ea) ar putea spori numărul supremelor distincții...

Așadar (așa… dar, Doamne!) unde e marele regizor al „Listei din iunie 1941”?! Să-și treacă privirea peste posibilul scenariu din care eu, cititor înfrigurat, cutremurat, oripilat, îmi permit să-i atrag atenția la unele scene de neimaginat, însă care avuseseră loc, aievea, în acel vagon, destinat transportului de animale – unul dintre miile de mii de vagoane în care era batjocorit omul, creație divină...

În vagon se afla și o domnișoară, elevă în clasele superioare. Muza, pare-se, se numea. Tinerii din Soroca se topeau de drag de ea. Se afla în vagonul blestemului împreună cu doi dintre cei care îi făceau curte – Lotar și Minca, și îi era groaznic de rușine – vă imaginați! – să-și facă și ea nevoile acolo, deschis, în prezența necunoscuților speriați; să se ducă la jgheabul de lemn, să se așeze în necuviincioasă poziție și să... Din cauza refuzului de a decădea până la acest gest animalic, biata elevă se alesese cu o paralizie spasmodică a sfincterului. „O, oameni buni! Cei dintre voi care cunosc ce înseamnă rușinea – arzătoarea, chinuitoarea rușine, – ce insuportabile erau toate astea! În Rusia, multe lucruri sunt înțelese altfel: la școală se obișnuiește să se meargă cu gloata la closet; la baie, femei de orice vârstă se află goale împreună; în sfârșit, foarte mulți oameni au trecut prin pușcărie, unde sentimentul de rușine nu mai există. Chiar și controlul medical e făcut fără a ține cont de rușine! Însă la noi în Basarabia, unde mama nicicând nu se va arăta goală în fața fiicei, iar tatăl – în fața fiului, părea rușinos până și să-ți vezi propria imagine în oglindă. Iar aici, față de toți...”, își amintește ex-boieroaica de Soroca. 

Cineva mai încearcă să facă, la acel loc... – scandalos, umilitor?... – noțiunile prind a se deforma, grotesc, a se vida de sens, a se... – oricum, cineva încearcă să facă la acel jgheab al osândei paravan ba cu vreun cearșaf, ba cu un șal... În timp ce în vagonul vecin se declanșa calvarul unei nașteri în captivitate și batjocură! Pentru că ce fel de naștere era, Domnule Hollywood?... Mai venea pe (ne)lume un copil, ca să se adauge nenorocirii altor 18 minori, care fuseseră închiși acolo împreună cu părinții lor! Iar mama care născuse era însoțită de... 12 alți copii! A treisprezecea, venise pe lume... nu, – venise în închisoare! – o fetiță. Avea unghișoarele vinete, semn că se născuse înainte de vreme. Mama sângerează neîntrerupt. Ex-boieroaica, amazoana Kersnovskaia, medic veterinar de profesie, înțelegea multe lucruri și la suferințele omenești, încercând să o ajute pe acea nenorocită, dusă în sclavie cu tot cu rodul și rostul ei de o viață: cu cei 13 copii..

Domnule Hollywood, eventual – domnule Steven Spielberg, luați aminte, dacă e posibil, și la alte liste. Fie și la următoarea, alcătuită în baza „conținutului” acelui vagon pentru animale, în care se afla și duduca Kersnovskaia, peste ani de suferință – memorialista timpurilor de dezastru în cauză; duduca ce avea să reproducă și un Pomelnic: pentru sănătate sau pentru moarte? – astfel se intitulează unul dintre capitolele cutremurătorului volum „Cât valorează un om”. Dintre cele peste patruzeci de suflete omenești, care fuseseră încarcerate în vagon, autoarea nu le-a reținut pe toate, însă o parte dintre ele – da, le amintește, mai specificând că, din câte avea să afle, nimeni dintre acei nenorociți nu mai avea să se întoarcă la Soroca:

Meier Barzac (50 de ani), patronul unui magazin de încălțăminte. Cu familia: soția bolnavă de diabet și doi copii, de 8 și 14 ani. Și mama sa de 92 de ani.

Daniil Barzac, fratele mai mic al lui Meier, patron de birt. Cu soția – extrem de frumoasă, și fiul de vreo 6 ani. (Deja din Gulag, Kersnovskaia își amintește că îl văzuse, „într-o scenă de ev mediu”, cum se zvârcolea la picioarele unui mahăr, smulgându-și părul din cap, sărutându-i picioarele, implorându-l să-și schimbe furia în milă.)

Zeilic Malcic, patronul unei prăvălii. (Atenție, domnule regizor, domnule Hollywood, – să-i urmăriți destinul: peste câteva luni, în Gulag, lui Zeilic i-a fost scos un ochi de un disperat care, sărind pe umerii vecinului său, călca direct peste creștetele gloatei ce se înghesuia la ghișeul de unde se elibera hrana, – el, să ajungă înaintea altora! Mai apoi, Zeilic a fost găsit spânzurat în pădure, iar cineva din rudele sale s-a înecat...)

O tânără pereche de evrei, cu un băiețel de vreo șase anișori, vioi, neliniștit, care se interesa dacă va fi posibil să întâlnească în taiga vreun tigru...

O tânără de o frumusețe rară, ce se căsătorise cu un dughenar bogat, ridicat și el, împreună cu fiul de vreo 6 ani. Ea nu-și putea ierta prostia de a se fi legat sub pirostrii cu un bătrân, cu gândul la moștenire, dar, iată, nimerise în vagonul pentru animale ce o ducea în ocna deportării!

Învățătoarea Ana Muntean împreună cu fiul-student, pe care Kersnovskaia îi consideră cei mai simpatici și mai inteligenți din vacarmul vagonului infernal.

O altă învățătoare împreună cu fiul-student.

Mulți țărani, necunoscuți. Printre care o săteancă împreună cu o fiică și doi feciori. Biata de ea, atât de mult se pierduse cu firea, încât luase de acasă... o glastră cu mușcată, iar fiica – un felinar aprins! (Recunoașteți, domnule Hollywood, și aceste amănunte ar fi de mare efect în posibilul film cutremurător Lista basarabeană!)

O preoteasă, două reprezentante ale „profesiei libere” – prostituate din Soroca. Surori, de altfel. Și de o ținută plină de demnitate... În comparație cu o altă prostituată, din Bălți, dezmățată, lipsită de scrupule care, curând, sub pretextul că e femeie de serviciu, fusese luată în vagonul vecin, unde era exploatată nesățios de ostașii care escortau eșalonul.

O fostă morăreasă care, măcinată de beție, decăzuse rău de tot.

Și mulți alții dintre cei peste 40 de nenorociți închiși în acel vagon pentru vite... Ceva din... mai ceva decât „Din adâncuri”-le piesei lui Gorki...

Dar, domnule Hollywood, dat fiind că ești un celebru producător de filme, dat fiind că ești un neîntrecut maestru în această a șaptea artă, bineînțeles că vei accepta să mai detaliem puțin, să mai schimbăm planurile, optica, racursiul și toate celelalte, spre a puncta și cu alte detalii care fac „sarea și piperul” – ba nu – fac smoala și infernul! – unei opere de... artă (dacă nu e un sacrilegiu să amintim de asta...).

Deci, să aducem în plan mare unele momente, portrete din acea uriașă, groaznică tragedie: bătrâna Barzac de 92 de ani! (ce vroia diavolul roșu de la un biet suflet ce-și putea deja număra ultimele respirații?); băiețașul de 6-7 ani, ce se interesează dacă în taiga ar putea să întâlnească... un tigru; alt preadolescent – epileptic; tânăra frumoasă care nu-și poate ierta că s-a căsătorit, din interes, cu un târgoveț bătrân și, în loc să ajungă la bogăția lui, ajunge-va în Siberia (știi dumneata, domnule regizor, cum să scoți în relief „cazul”: un monolog, un aparteu, ceva basarabean-shakespearean...); duduița care suferă îngrozitor, pentru că nu se hotărăște să-și facă nevoile direct în fața celorlalți inși din vagon, în special – în prezența celui care îi făcuse curte; preoteasa Lupușor (în filme, fețele bisericești sau cele legate de ele arată oarecum deosebit, sobru, creează atmosferă, nu?...); două prostituate-surori din Soroca; o prostituată din Bălți care, să vezi, nu se pierde, ci ajunge „dereticătoare” în vagonul vecin, de serviciu (peste 2-3 pagini, o precizare a autoarei: la prostituată intrau oștenii de escortă, își făceau treburile dezmățului direct acolo, în vagon. Odată, la fața locului apare și comandantul eșalonului, pe care protagonista-memorialista noastră Kersnovskaia îl roagă să pună capăt dezmățului, pentru că, vedeți, tovarășe șef, aici, cu noi, mai sunt și copii. Iar gradatul ce credeți că-i răspunde?  – Sunt sigur, domnule Hollywood, veți aprecia la justa valoare replica, deoarece sunteți obișnuit să angajați, pentru filme, virtuozi ai dialogului; pe lângă cele ce dă scenaristul, există munca-arta dialoghiștilor – zice acel mucalit, pervertit, cinic ins: „Da, vă înțeleg: ea, prostituata, e oarecum nemulțumită că a fost egalată cu dumneata, fostă moșiereasă. Dar ce să-i faci? Va trebui să vă suporte societatea!”).

Apoi, precum înșiruie Kersnovskaia în acel „Pomelnic: pentru sănătate sau pentru moarte?”, printre captivi se află și o păstoriță, o ciobăniță (de altfel, pe alocuri, felul de a fi – răzbătător, perseverent al ex-moșieresei basarabene îmi amintește cât de cât de Vitoria Lipan...)   ce luase cu ea ghiveciul cu mușcată, iar fiică-sa – felinarul aprins. Unde, încotro să lumineze? O flăcăruie aprinsă în Basarabia în speranța de a lumina în iadul siberian, sovietic?...

Și-apoi trebuie să recunoașteți că autoarea memoriilor posedă cu adevărat spirit de observație și articulație specific scriitorilor, creatorilor adevărați. De pildă, vorbind despre Zeilic Malcic, cofetar, atunci când, la Florești, a fost răzlețit de soție și fiu, le-a dat acestora toate lucrurile pe care reușiseră să le ia cu ei, el lăsându-și doar... „o oală de noapte, verde”, care ajunsese obiectul invidiei generale, dat fiind că Zeilic avea, totuși, un vas în care să-și primească hrana...

Domnule (eventual) regizor, nu am făcut decât să remarc câteva detalii, excepțional-zguduitoare din potențialul dumitale film; detalii culese doar de pe o pagină din memoriile duducii Eufrosinia Kersnovskaia; dar imaginați-vă câte sunt ele, cutremurătoarele, în cele 12 caiete ale volumului „Cât valorează un om”, ce are sute și sute de pagini, plus peste 700 de desene și acuarele ale autoarei! Pentru că filmul trebuie să aibă și un pictor, nu?... (Și) din toate astea se înțelege că cacofonicul comunism a fost primul – înaintea nazismului! – cel care a început a împinge omul în animalitate, a-l arunca în abjecție, în insignifianță!

Ar mai fi nevoie și de alte groaznice detalii din eventualul scenariu încă nescris, din eventualul film „Lista unui vagon” încă neturnat, pentru atâtea Oscaruri care încă nu au fost acordate?!... Dar, în genere, de ce s-ar acorda Oscaruri pentru marile filmele despre nimicnicia, despre mizeria omenească; despre barbaria comunistă sau cea nazistă?... Nu știu dacă am sau nu dreptate, întrebând. Însă e o   întrebare, totuși...

Apropo, domnule Hollywood, dacă tot sunteți de pe meleaguri americane, vreau să vă spun că și memorialista noastră, Eufrosinia Kersnovskaia, recurge la o paralelă literară peste un șir de meridiane geografice – iat-o, de la gările deportării-disperării, unde, pe linie moartă, stau vagoanele pentru vite, ticsite cu oameni: „Ce am reținut eu mai acut-dureros în primele zile de captivitate?... Trierea? Răzlețirea? Sfâșierea familiilor? Ceva asemănător scenelor pe care le descrie Beecher-Stowe în „Coliba unchiului Tom”, când familiile de negri sunt vândute pe părți. Numai că aici nu era vorba de negri. Și toate astea se întâmplau în secolul XX”... – Eh, matușkă Rusia, ajuns-ai tu precum cea care, ca ieri-alaltăieri, ținea atât de mult la tine, poate că te iubea cu adevărat, să te asemene – și pe drept! – unei nenorocite țări sclavagiste...  În plin secol XX... Cum ai vrea atunci tu, matușkă, să te îndrăgească „întreaga omenire”, căreia îi promiți eliberarea prin exportul de revoluție proletară care, de fapt, e una – proclet...ară?! Cum să te iubească străinii, dacă până și ai tăi se lasă de tine?

 

5. Dumerirea

 

Oricât ai fi de încrezătoare în forțele și capacitățile tale, oricât de optimistă ai părea în ziua de mâine-poimâine, ce ar putea să-ți rezolve, totuși, ecuațiile dramatice ale destinului, în care necazurile te vor descătușa; oricât de independentă te-ai simți în felul de a fi și de – da! – amazoană de pe malul Nistrului, domnișoară Kersnovskaia, odată ajunsă într-un vagon pentru vite, ca într-o anticameră a infernului, nu puteai să o ții una și bună că, la urma urmei, ei, tovarășii, sunt conaționalii mei, ruși, și eu îi iubesc și pe dânșii, și Rusia, că...

Nu, duducă, în vagonul pentru dobitoace conștiința omului liber ca ieri, astăzi – încarcerată și ea, conștiința, face un salt dureros, unicul posibil – întru dumerire, întru reevaluare și reproiectare a tot ceea ce înseamnă viața umană...

... Acolo, în vagonul umilinței, în subconștientul Eufrosiniei Kersnovskaia se zămisliseră primele detalii pentru viitoarea, zguduitoare carte de mărturii „Cât valorează un om”... Acolo, într-un vagon pentru transportul animalelor, unde suprema creatură a Lui Dumnezeu, omul, nu valorează nimic...

Dureros, sfâșietor, în atare vagon văzul conștiinței devine acut, necruțător, aducând în lumina sa primele rememorări ale cauzelor care te-au adus în situația de a nu valora absolut nimic ca om; cauze și efecte pe care le-ai fi putut evita, dacă... Da, dacă erai mai perspicace, mai bine informat(ă), mai puțin... încăpățânat(ă), credul(ă), optimist(ă), mai...

Primele rememorări, primele regrete, primele dumeriri ale ex-moșieresei din părțile Sorocii, de pe malul drept al Nistrului, căreia, până în iunie 1940, nici nu i-ar fi venit să-și imagineze că, în afară de Occident, ar mai exista și Estul bolșevizat. Se mai auzea oarece despre ororile și terorile declanșate de stalinism în anul 1937, însă veștile erau prea monstruoase, pentru ca să poată fi crezute. Într-o țară civilizată, cum era totuși România, informațiile despre sălbăticiile ruso-bolșevice, despre Gulag păreau să țină de domeniul fanteziilor, al născocirilor rău intenționate la adresa „primului stat al muncitorilor și țăranilor”... Unde mai pui că și în România apăreau deja grupuri de adepți ai bolșevismului.

Dacă, în principiu, duduca boieroaică se prenumăra printre cei care încercau să se țină la curent cu evenimentele politice din lume, inclusiv cu cele din apropierea nemijlocită a frontierei țării – de dincolo de Nistru, în vagonul destinat vitelor dânsa regreta că, la un moment dat, pierduse acest interes. Inclusiv, după „eliberare”. E adevărat, ziarele erau deja doar sovietice, plictisitoare prin frazeologia lor găunoasă. Rămânea radioul... În regiunea lor, posibil ca aparatul  de radio de  marcă „Luxor” să fi fost primul – îl adusese mama, de la București, prin 1928. Mama – împătimită de muzică, stând în preajma radioului, ascultând concertele transmise din Viena, Paris, entuziasmându-se, încântată, – reacții afective pe care și le transmitea și celorlalți din familie, de unde și înduioșătoarea remarcă a fiicei ajunsă în vagonul pentru animale: „Micul nostru «Luxor»! Tu m-ai familiarizat cu muzica lui Beethoven și Ceaikovski, mi-ai dat posibilitatea să ascult opere transmise de la Moscova și, în sfârșit, tu (mai bine zis, amintirile despre tine) ați alungat Moartea, care ridicase coasa asupra mea, în anul 1942, în temnița din Barnaul”.

Planurile rememorărilor și regretelor, mărturisirilor și dumeririlor se suprapun, se întretaie, se învălmășesc, obsesiv, chinuitor. Duduca Eufrosinia Kersnovskaia regretă că, la un moment dat, încetase să se mai intereseze de politică: „Eu uitasem unul dintre aforismele lui Hitler, la care merita să meditezi: dacă nu te interesezi tu de politică, politica se va interesa de tine. Din acel moment – vai de capul tău! Însă ar fi mai corect să dezvolți această idee în felul următor: te interesezi sau nu de politică, însă dacă ea este la cheremul unei clici de indivizi plini de cruzime, fără suflet și, vârf la toate, proști, în fața cruzimii lor generată de frică ești neputincios”.

Regretul că nu a fost atentă la... antene: pe 11 iunie 1941 se dăduse ordin să se scoată antenele și să fie predate autorităților bolșevice toate aparatele de radio. Dar deja se știa, din câte transmiteau bulgarii, că, în Basarabia, sovieticii pun la cale niște acțiuni de masă. Iar ca poimâine, pe 13 iunie, avea să vină „cea din urmă zi de viață „pașnică”... În ultimele clipe dându-și seama ce urmează să se întâmple – deportarea! – Eufrosinia Kersnovskaia se gândește ce lovitură va fi această neagră veste pentru mama ei refugiată în dreapta Prutului și, cu naivă ingeniozitate, procură 6 cărți poștale, pe care scrie diverse „noutăți”, datate cu o altă lună: pe 20 iunie, chipurile, muncește la vie și, slavă Domnului, o duce bine: sănătoasă, liniștită, atitudinea autorităților este bună; pe ilustrata din iulie – că e la recoltare, apoi la fermă; în august descrie treieratul, iar pentru septembrie, octombrie, noiembrie potrivește alte lucrări sezoniere... Iar încolo?...

Nu, optimista ex-boieroaică nu se îndoia că, până în decembrie, totul se va rezolva și ea va fi, bine mersi, volnică și... Și mai cum? Lasă cărțile poștale unei prietene, rugând-o să le pună în cutia poștală exact la intervalele de timp indicate în ele... După care, memorialista scrie: „Cu inima ușurată m-am dus să-mi bag capul în ștreang”. Vânată și ea, urcată în mașina plângerii, dusă la gară, izbită în vagonul pentru vite... „Astfel se rupsese cordonul ombilical care mă lega de patrie. Nu de cea, despre care se rostesc discursuri pompoase, ci de cea, a cărei pământ nu poate fi luat pe tălpile încălțărilor tale. Adio, Țepilova! Întregul meu trecut, adio!”

Peste câteva luni, în blestemata taiga din Harâm, lângă un focușor bicisnic, cu care se apăra cât de cât de cruzime țânțarilor-noian, își tot repeta în gând: „Slavă Domnului că am trimis mama peste hotare!” După care își amintea cu amărăciune, că cineva din sat îi spusese și ei să plece cât mai departe, să se tăinuiască, ba chiar, un timp, se mai putea pleca peste Prut. Din nenorocire, s-a lăsat la voia întâmplării, preluându-și drept deviză spusa Jannei d’Arc: „Advienne que pourra!” (Fie ce o fi!). „Dar, urmându-i exemplul, nu trebuie să uităm că ea a fost arsă pe rug”, conchide duduca soroceană cu amară ironie acolo, lângă focul din taiga... Ce alta îi mai rămânea decât să... filozofeze, să filozofeze, să tot filozofeze?... Pentru că, vedeți dumneavoastră: „Unghiul de vedere al iepurelui e de 280 de grade, mai că circular. Pentru o astfel de deschidere l-a pregătit mama-natură, dar, mai bine zis – frica. Pe când omul totdeauna nu vede decât o singură parte și, adeseori, pe cea pe care chiar dorește să o vadă. Plus la asta, omul însuși își pune ochelari de cal. Ba chiar și ceea ce cade în unghiul său de vedere el nu percepe totdeauna corect”. Etcetera. Iar respectivul capitol din cartea de memorii „Cât valorează un om” se intitulează: „Iepurele, filozofia și optimismul”. Deja – fostul optimism... Sau, catastrofal de împuținatul optimism... Iar bietul iepure, ca simbol al fricii, ce putea să facă? – Vede el la 280 de grade, dar tot în bestiarul neputinței rămâne, în afara zodiacului, ca și cum înafara unui destin, în genere...

 

6. Dincolo de obeliscul „Europa – Asia”

 

 Trenul înaintează anevoios, sufocant, groaznic. Cei din vagoanele pentru animale trec prin Ucraina, despre care duduca Eufrosinia se întreabă mirată, nedumerită: „Unde ești tu, frumoasă Ucraină cu grădinițe de vișini, cu albi pereți văruiți? Unde ești?”

Trenul trece prin preajma satelor în care foarte multe case erau cu ferestrele și ușile bătute în scânduri. Se vedeau și un fel de semi-bordeie, acoperite cu paie sau brazde de iarbă... Iar câmpurile! Imense, nemărginite... Numai că e de neînțeles cu ce au fost ele semănate – cu grâu? Cu rapiță? Cu pălămidă?... Unde sunt agronomii? Nu! Bogata Ucraină arăta nici pe departe sărbătorească.

Dar iată și Poltava. Livezi. Multe livezi. Dintr-o dată adie a ceva natal – amintește de Basarabia. Dar de ce sunt ele într-o stare atât de jalnică? Ramuri uscate, ba chiar arbori întregi fără viață. Neîngrijite... „Nu astfel ne imaginasem noi orânduirea colhoznică!”, conchide tânăra ex-moșiereasă.

Iar orașul Kuibîșev aduce a sat uriaș de izbe cu un nivel sau două, negre, murdare. Uimește absența copacilor, grădinilor. Gunoaie, coșuri, murdărie și fum, funingine. (Subsemnatul poate confirma că, și prin 1969, când, student la jurnalism, a vizitat acest oraș de pe Volga care mai avea un aspect ce nu-l deosebea cu mult de cele văzute de Eufrosinia Kersnovskaia în 1941...)

Începând cu stația de triere Ufa-Celeabinsk, gardienii din escortă se înrăiesc și mai mult, în atitudinile lor fiind deja evidentă o dușmănie fățișă, ce luase locul atitudinii batjocoritoare de până atunci. Cineva dintre bieții basarabeni găsește o comparație oarecum de la... baștină: „Au devenit răi ca niște viespi”.

Eșaloanele infernului trec linia „de demarcația” Europa-Asia, ceea ce o face pe viitoarea memorialistă să mediteze: „De parcă deja s-a încheiat și anul din ziua în care Asia a trecut peste Nistru, la noi, în Europa. Și totuși, inima se înfioară când pe alături se perindă un simplu obelisc de piatră, pe o aripă a lui fiind scris „Europa” și indicată distanța până la Moscova, nu am reținut care ar fi fost, totuși, în schimb priveam cu ochii țintă spre inscripția „Asia” și „8000 km.”, ce se depărta în goană îndărăt”.

La o stație oarecare, de vagonul ticsit cu basarabeni se apropie un muncitor oarecare, întrebând de unde ar fi necăjiții, însă este gonit de santinelă, la care curiosul și curajosul siberian zice: „Nu va mai rămas vouă mult să goniți sub armă muieri și copii! Curând pe voi înșivă o să vă bage în astfel de vagoane! Nu a mai rămas mult...”

Din păcate, însă, avea să mai rămână – mult și timpul de batjocorire a omului, și spațiul dușmănos de exilare și de încarcerare. Întreaga Rusie bolșevică era o închisoare otova, de nu se mai putea ști care sunt călăii și care jertfele, unde ar fi viitorii călăi și viitoarele lor jertfe. Din vreme în vreme, câte un mahăr răsărit din foștii exilați, la rândul său ajuns el însuși torționar, adună, serile, în club tăietorii de pădure sleiți, lihniți de foame, strigându-le, în special basarabenilor, una și aceeași: „Noi o să vă nimicim, fasciștilor”.

Și totuși, deocamdată ex-moșiereasa nu pricepe explicit, precum li se întâmplă și altora, că, în realitate, călăii stalinismului nu aveau nevoie de munca exilaților, ocnașilor, ci ardeau de dorința de a lichida „elementul nedorit”, pentru a obține supunerea necondiționată a celorlalți.

Kersnovskaia constată că, de fapt, aceea nu mai era viață, ci o agonie, amplificată și de atitudinea ostilă a localnicilor care ar fi putut fi și ei niște.... dislocați, expatriați, dar din vremi mai vechi. Aceștia considerau că le-au fost aduși pe cap niște trântori, niște chiriași cu pensiune, nu altceva. Iar dușmănia lor agresivă pornea nu numai din considerentul că basarabenii aduși în vagoane pentru animale le-ar fi concurenți pentru pâinea atât de puțină acolo, în Siberia, ci și din resentimentul că, în timp ce ei sufereau, mureau de foame, alții acolo, dincolo de Nistru, în România, în Europa trăiau în belșug și liniște, încrezuți în ziua de mâine. „Iar această invidie retrospectivă e foarte puternică”, remarcă autoarea memoriilor. În special acolo unde domnesc Regele-Foame și ministrul său plenipotențiar – mahărul abject, nemilos, călăul, torționarul...”

Dezastru în materialitate, dezastru în moralitate. Domnule Hollywooud, vă amintiți de acuplările santinelă-prostituată din vagonul ticsit cu biete ființe nevinovate? Păi, compatrioților noștri dezastrul moral abia prindea a li se releva: în URSS, „ele” – prostituarea, depravarea, sodomia (și... gomoria-blenoragia) erau la ele acasă! După ce ajung în Siberia, la locul de deportare și caznă, preoteasa Grecu îi spune Eufrosiniei că este revoltată de nerușinarea fetișcanelor pe care oricine dintre tăietorii de pădure le poate cumpăra pentru un blid de zeamă lungă. Și nici că s-ar depărta, s-ar tăinui: își ridică poalele direct aici, la colțul barăcii. Până și fetițele de 8-10 ani cântă ceastuște licențioase despre perversități grețoase.

 De unde și constatarea memorialistei căreia i se pare că intelectul ei cedează, clachează, nu o singură dată o dă în nerozie: „Întru îndreptățirea prostiei mele aș putea invoca doar că, din ziua în care am fost ridicați din Basarabia, am cunoscut atâtea lucruri incredibile, încât «busola mea s-a demagnetizat» și eu am încetat de a-i mai crede propriei logici. Hotarul dintre credibil și incredibil a dispărut”. Unde mai pui că e ușor să crezi anume în ceea ce vrei să crezi! Și nu fără temei se spune că mai îngrozitoare dintre torturile morale este cea la care omul e supus de propria speranță. „Pe de altă parte, fără speranță nu există viață. Iar mie mi se părea, sau îmi ziceam astfel: nu ai la ce spera, însă de încercat ar trebui să încerci să o faci”.

Pomenindu-se în captivitatea Gulagului, tânăra amazoană își impune un principiu, printre mai multe posibile, de a înțelege și aplica adagiul poetului – „o luptă‑i viața; deci te luptă” să nu se lase pradă gândurilor rele, să nu permită ca acestea să prevaleze asupra voinței și vieții, pentru că, iminent, ele duc omul la pierzanie. Ca și roiurile de insecte neobișnuit de agresive în taiga. Duduca chiar numără țânțarii pe care i-a lichidat. „Niciodată nu am să uit primul meu «vânat». Numai sub maiou a fost să ucid 312 bucăți! A doua zi – 238; în a treia – 112. Dacă fiecare dintre insecte m-ar fi înțepat doar de 10 ori, s-ar fi adunat mai mult de 3 mii de înțepături! Mai poți să te odihnești liniștit?”

Frumoasă, mândră, precum se considera și era văzută de soroceni, duduca se pomenește de-a dreptul dezorientată, când cineva i se adresează cu: „Să fii sănătoasă, mătușică!” „Bineînțeles, m-a uluit că acel bunic, care nu avea mai puțin de 60 de ani, ba chiar 70 împliniți, mi se adresase cu apelativul «mătușică». Iar eu nu împlinisem decât 33 de ani. «Doamne, la ce am ajuns, în ce m-am transformat», mi-am zis. Uite că un smiorcăit mă numește mătușică! Pe când acum câteva luni nimeni nu mi-ar fi dat mai mult de optsprezece-douăzeci de ani!”

Gulagul umilește, degradează, dezumanizează. Eufrosinia se întreabă dacă, în acele condiții, ar mai fi putut să se salveze cineva dintre basarabenii deportați sau dânșii erau condamnați pieirii toți până la unul. Foarte mulți – da, nu vor mai ajunge să rămână în viață. Unii însă ar fi avut norocul să supraviețuiască. „În comparație cu mine, unii dintre ei aveau mult mai multe șanse. Când au fost ridicați de pe la casele lor, reușiseră să ia cu dânșii tot ce aveau mai de preț: bani, bijuterii, diferite lucruri. Având bani în plus față de cei care ne erau plătiți iregular, ei nu se vedeau nevoiți să lucreze pe stomacul gol 2-3 zile la rând. Lucrurile aduse din Basarabia le schimbau cu populația autohtonă pe cele necesare: carne, varză, cartofi de mărimea nucii, pește, ciuperci. Având bijuterii, obiecte de preț... Păi, aici nu e complicat să pricepi ce și cum, în primul rând cu ele putându-și câștiga protecția șefilor”.

Repet: în timpul lecturii memoriilor, nu o singură dată încerci certitudinea că Eufrosinia Kersnovskaia este un scriitor autentic, de o stilistică sobră ce orchestrează sub aspect caleidoscopic un simț de observație extraordinar, mai bine zis – liniile de subiect, ideația, detaliile pe care le reține, plus plasticitatea portretistică a autoarei care, amintim, a fost și pictoriță, ilustrându-și cele 12 caiete de ego-text cu zeci și zeci de imagini, cu personaje, scene, situații-„explicații”, să le spun așa. Naratoarei îi reușesc atât portretele individuale, cât și cele colective, unul dintre acestea fiind al tinerilor colhoznici, aduși la muncă la Anga și care cumpărau fetișcanele localnice pe un blid cu ceva mâncare. Tinerii de 17-18 ani erau angajați la cositul fânului. Ex-moșiereasa descoperă în ei, generalizat, un fel de semințenie umană mai specială: trăsăturile feței, figura, poziția capului, brațele lungi cu degete subțiri – toate astea duceau la gândul că ei nu au fost născuți de localnicii ajunși a munci în libertate, cam toți acești trăitori ai taigalei  – cu frunțile înguste și nasurile turtite. Chiar dacă aveau în picioare opinci sau un fel de cizme (tuni) din piele moale și fără pingele, îmbrăcați în boarfe colhoznice, de colectivă, ei uimeau prin faptul că, deseori, cântau romanțe de Ceaikovski, Glinka și chiar arii din opere celebre. Vorbeau injurios, cu deocheate licențiozități siberiene, însă printre acestea apăreau și întorsături de fraze și idei surprinzătoare pentru fundăturile taigalei.  Aceasta în pofida faptului că flăcăuanii erau slab alfabetizați sau de-a dreptul analfabeți. Lipsiți de bună creștere și elementară decență, cosașii ambulanți se dedau dezmățului în ochii întregii lumi, ba chiar se dovedeau capabili de gelozie, așa, ca niște Don Juani, ca niște „călăreți fără cap”, cum li se mai spune, ajunși Othello...

Ce și cum i-a adus pe acești tineri „atipici” în Siberia? „Se spunea că ar fi fost copiii deportaților care și-au pierdut părinții și „înfiați” de colhozuri. «Părinți pierduți»?... Sau poate aceștia muriseră la foametea din anul ’33? Numai că atunci, în primul rând, mureau copiii. Sau poate că părinții li se pierduseră în anul ’37, cel mai groaznic an al terorii staliniste? Sau poate părinții le mai erau în viață, însă în închisori, iar copiii le fuseseră luați, cum le-au fost luați basarabencelor soții, feciorii?”

Iar peste câteva pagini memorialista se întreabă: „Unde s-au prăpăstuit acei flăcăi înalți, ce pășeau atât de semeț prin Norilsk? Distrofia alimentară, dizenteria cronică, toate formele de tuberculoză au făcut din ei schelete mari, pe care stătea întinsă o piele gri solzoasă și care, unul după altul, s-au călătorit în mormintele comune de la poalele muntelui Șmidt”.

Iar printre tineri – și Pașka, flăcăuan la 18 ani, măcinat de tuberculoză. Tăietor de pădure. Iubește cărțile, în firea sa fiind el însuși scriitor, poet. Și încă pictor: desenează cu un vreasc pe nisip, dat fiind că hârtia lipsește, iar în taiga pământul nu e decât ceea ce înseamnă turbă și nisip.

...Da, ne amintim, o scenă din Biblie – și Isus se întoarse de la apostoli, și scrisese ceva pe țărână, cu un ram...

Ce a-i scris, totuși, Doamne, atunci?... Nu cumva și despre robii tăi, românii basarabeni, ce aveau să fie aruncați în iadul siberian?

 

7. România/Basarabia versus Rusia. Pro și contra

 

Duduca ex-moșiereasă își descrie viața în Basarabia cu înflăcărarea, vitalitatea, agerimea unei permanente „ieșiri din situație/ situații” de amazoană a sud-estului european. Este unică în felul ei, nu numai de a trăi – de a fi trăit, – și de a-și aminti, ci – și de a povesti. Are nerv. Dar, oricât ar ține să fie obiectivă, imparțială, autoarea nu poate face abstracție de faptul că se trage din greci sau polonezi, că îi iubește pe ruși, că nu-i urăște, totuși, pe români, că este din viță nobiliară, dar atașată „claselor de jos”, că... – în fine, toate astea și altele nu pot „salva” (și nici n-ar fi trebuit să o facă, pentru că modul de a mărturisi nu înseamnă – pardon! – intenție de... crimă premeditată) de ceea ce spune Norbert Sullamy în „Dicționarul de psihologie” din celebra colecție „Larousse”: „Amintirea evocată este totdeauna falsificată, deoarece corespunde unei reconstrucții a inteligenței. Memoria nu este un automatism cerebral, ci un act al psihismului, expresia persoanei în întregul ei”.

Ei bine, tocmai persoana  tinerei Eufrosinia Kersnovskaia pare uneori... fabuloasă, supradimensionată, de un activism și „descurcătorivism” de invidiat, de o motricitate mai că  legendară, ghidată de o fermitate a caracterului, de o voință de oțel (sau... oțet!), de o... poziție uneori incertă în rezolvarea ecuației: România/Basarabia – Rusia/URSS.

În concepția duducii  (ex-)moșierese Moldova Estică  (Basarabia) ba că a fost ocupată de armata roșie, ba că eliberată de români, ba că... Să zicem, în acest pasaj din cap. 75, caietul 1: „De fapt, moldovencele noastre nu sunt decât ucrainence românizate...” Nota bene! – iese că basarabenii nu... moldovenizează, ci românizează elementul alogen. Iar pe parcursul celor 12 caiete de memorii apar multe expresii în originalul lor românesc, comentarii, din care se desprind  ușoare urme de șovinism în amestec cu cvasi-înduioșarea și cvasi-empatia față de români (ceva mai accentuat – față de românii basarabeni, pe care dânsa îi numește doar: basarabeni).

Iată unele dintre confuzii. La un moment dat, duduca-boieroaică susține că: „România era o țară medievală, feodală, și când capul familiei devenise o domnișoară, îndată se repeziseră rechinii în speranța de a se îmbogăți”.

Dar – atenție! – în această „țară feodală”, precum o numește, tânăra boieroaică poate munci exact ca în Europa dezvoltată, modernă (și nu ca în patria bolșevismului, cu adevărat medieval, inchizitorial): „Mi-am zis să-mi obțin independența și pentru aceasta, întâi de toate, mi-am procurat un inventar agricol ideal de la firma «Edelweiss» din Leipzig, considerată cea mai bună în lume”. Sau, în continuare: „Eu (în limba rusă pronumele „eu” este mult mai frecvent, mai «insistent», mai autoritar decât în română – L.B.) am aclimatizat noi soiuri de cereale (secară, orz fără ariste, porumb «Cincuantino»), Camerei Agricole îi livram semințe de calitate, primind în schimb un tractor pentru prelucrarea pământului. În același timp, mi-am pus pe roate ferma animalelor de rasă – porcine Lancaster și ovine-metise Caracul”. Ei bine, pe  ariile tinerei boieroaice din Țepilova-Soroca se regăsea întreaga Europă și SUA – nu?!  

Dar ce (mai) crede, ce știe duduca moșiereasă despre patria sa adoptivă, blândă, primitoare? (Eufrosinia Kersnovskaia s-a născut la Odessa de unde, salvându-se de urgia ruso-bolșevică, împreună cu părinții s-a refugiat la moșia lor din... România „feudală, medievală”). Păi, „știe”, presupune, „bâjbâie”, cum se mai spune, lucruri aproximative. Iar, pe alocuri – dar în puține, totuși, – are dreptate, parțială sau deplină. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să o ascultăm și să fim îngăduitori cu amestecul de adevăruri și bizarerii, cu inofensivul ei talmeș-balmeș.

În memorii apare un capitol aparte, intitulat: „Basarabia: geografia, etnografia și limba”, din care aflăm că cititorul  are a face cu o noțiune geografică destul de concretă, Basarabia fiind conturată: „la vest – de Prut, la est – de Nistru; la sud – de Dunăre și Marea Neagră  (...) În prezent (când își scria memoriile – L.B.) Basarabia ca atare nu există: partea ei centrală cu orașul Chișinău au smuls-o și au lipit-o... de Moldova! Dar ce reprezintă aceasta? O republică autonomă pe malul stâng al Nistrului. Cu toate că întreaga lumea știe că Moldova e o regiune în România, pe râul Moldova. Aberație! Precum e o aberație și alfabetul rusesc pentru o limbă romanică, precum este moldoveneasca. Nu se știe de ce nordul Basarabiei a fost alipit Ucrainei împreună cu orașul Cernăuți... Sudul Basarabiei e de asemenea alipit Ucrainei (la fel ca și Odessa, chiar dacă știu toți că Odessa se deosebește de Ierusalim doar prin faptul că în ea nu există arabi)”. La un moment dat (pentru că trebuia să vină și el!), memorialista se întreabă: „De ce în anul 1918 Basarabia s-a aruncat spre România? Să fi fost cu adevărat o alipire benevolă?”

Bineînțeles că răspunsul nu putea fi decât unul dihotomic: și da, și nu. „Da”-ul fiind stimulat și de faptul că: „românii au promis să facă o reformă agrară, în rezultatul căreia pământurile moșierești trebuiau să intre în posesia țăranilor.

Așa e, însă puterea sovietică lansase și mai înainte lozinca «pământul – poporului».

Pământul dintotdeauna a constituit visul țăranului. Însă el vrea să-l primească pe cale legală, nu prin violență. Românii au înțeles bine acest lucru: pământul a fost expropriat de la moșieri și vândut țăranilor. Practic, a fost confiscat de la moșieri și dăruit țăranilor. Aparent, legalitatea era respectată: moșierii au primit bonuri de expropriere (...), iar țăranii plăteau statului o arendă eșalonată pe durata a 10 ani... Nici moșierii nu au fost obidiți, în gospodăria fiecăruia fiind lăsate câte 100 de hectare”.

Apoi (relativ) tânăra moșiereasă de cândva, memorialista trecută deja de 60 de ani, revenită din calvarul Gulagului, cam prinde a amesteca borcanele, căutându-i hibe regimului românesc de atunci, ceea ce nu iese însă că poate scoate „basma curată” bolșevismul rusesc, de o ferocitate inchizitorială. Printre altele, zice că basarabenii au fost supuși unei... românizări forțate. Iar concluzia merită să fie reprodusă doar pentru insolitul și ingeniozitatea unei comparații pe care o conține (trebuie să recunoaștem, memorabilă): „Nu fără motiv se spunea că Ciupercă, general-guvernatorul Basarabiei, ar fi meritat ordinul Lenin – pentru modul în care prin șovinismul său neînfrânat a reușit să facă să pară odios tot ceea ce era românesc”.

Păi, duducă moșiereasă, cum se leagă astea? – am a te întreba. Pentru că generalul Nicolae Ciupercă a fost guvernatorul Basarabiei în scurta perioadă 23 iulie 1941 – 29 martie 1943, iar mătăluță, duducă, nu aveai cum ști ce se întâmplase atunci, deoarece, în iunie 1941, fuseseși expediată în Gulag! Prin urmare, nu broda, nu potrivi... anapoda!

Însă observația, mai bine zis precizarea aceasta (ar putea să urmeze și altele) nu înseamnă că trebuie să renunțăm la principiul conform căruia, odată și odată, e necesar să avem curajul să ascultăm/ citim și opiniile (despre noi, despre „ai noștri”, în timp, istorie) ale străinilor, alogenilor sau... cvasi-străinilor. Inclusiv cele ale Eufrosiniei Kersnovskaia, opinii în baza cărora încerc să glosez, mai întâi, dedublat, apoi, imaginar – împreunat.

Prin urmare, ce mai spune/ mărturisește duduca Eufrosinia? (Așa era numită – duduca, precum la  B. P. Hasdeu.)  (Pentru a „atenua” neplăcerea pe care ne-o pot provoca opiniile ce vor urma, să amintim că despre rușii – ca și cum conaționalii săi – veniți în 1940, despre armata roșie fosta moșiereasă din România are păreri... ucigătoare! Asta e: legea compensației...)

În capitolul „Soldatul român” (de fapt, este vorba de un rus basarabean care ajunsese sergent în armata regală), autoarea face următoarea remarcă (sigur – neplăcută nouă! Dar ce zice istoria, adevărul ei, atât cât este?...): „Ofițerii (de aia și sunt ei ofițeri români!) au abandonat unitatea la voia întâmplării (în 28 iunie 1940 – L.B.) și pe contul abilității sergentului. Sevka, așa se numea sergentul, a fost totdeauna un băiat cu spirit practic dezvoltat și iubitor de ordine. El a ars arhivele abandonate de șefi, a lăsat naibii bucătăriile de campanie și brutăria, pe care nu se știe de ce le târau spre România. În schimb, tunurile și munițiile le-a adus în bună ordine la podul de la Ungheni. Însă aici peste el se abătuseră îndoielile: dânsul nu dorea să ajungă în România, însă cum să dezerteze fără învoire?... Ce-i de făcut? În fine, se apropie de ofițerul căruia îi predase, la hotar, tunurile și munițiile, cerându-i voie să dezerteze. Spre fericirea lui, acesta se dovedise a nu fi român, ci ungur. Superiorul privi cap-picioare copilul ce i se întinsese-strună în față și întrebă: «Tu ce ești, român?» – «Nu, eu sunt rus». – «Păi ia și pleacă la rușii tăi!» Sevka își aruncă pistolul  într-o căruță din convoi, dădu drumul calului pe pod, lovindu-l peste crupă, și o luă pedestru îndărăt”.

Cam de aici pornise și marea noastră nedumerire națională, marea confuzie soră cu lașitatea,  – adică, problema aia cu barem să se fi tras un foc de armă atunci, la abandonarea Basarabiei...

 

8. Păcatele tinereții

 

…Și vă spuneam – sau doar vă dam de înțeles, că foarte optimista și vitalista duducă basarabeană uneori cam călcase în străchini, încercând să comploteze contra patriei sale adoptive. De, păcatele tinereții... Pentru că își amintește, deja „tovarășa” Kersnovskaia: „Astea s-au întâmplat prin 1924. Dintr-o dată, Italia și România și-au amintit de rudenia lor: pentru că romanii își exilau ocnașii în Dacia, pe malurile Dunării. (Uite, duducă, nu-mi pot da seama dacă poetul Ovidius ar fi căzut sub incidența noțiunii matale de «katorjnik» (ocnaș)... – L. B.). Din această cauză s-a aprins, brusc, o mare prietenie. Însă problema nu ținea de faptul că Romulus și Remus, întemeietorii orașului Roma, ar fi supt de la o lupoaică, ci că Mussolini, fondatorul imperiului italian, ar fi supt cu plăcere petrolul românesc!... Astfel că la noi la Chișinău a sosit mareșalul Spoletti cu corpul său de generali și îi aduse orașului Chișinău de la orașul înfrățit Roma statuia lupoaicei, la care sug doi prunci – Romulus și Remus. Statuia urma să fie dezvelită la 10 mai, de Ziua Unirii Principatelor, într-o atmosferă foarte solemnă. Un grup dintr-o organizație antiromânească ca și, semi-ilegală a decis să pună la cale un act de sabotaj...” Etcetera.

Nu ne vom opri prea mult la infantilii antiromâni Leideinius, Polzik, Konovalov, pe care și-i amintește memorialista. Deoarece, în zigzagul narațiunii, în alt capitol, duduca dă din nou semne de regrete, după zadarnică speranță investită în matușka Rusie/ URSS și bravii ei călăi roșii. Atenție la titlul capitolului: „Aberație sufletească”, sub care Kersnovskaia mărturisește/ se îndoiește, trece de la „Privet tebe, Rossia!” („Te salut, Rusie!”) la... – „De ce am mai aminti iar și iar, că cel mai ușor este să-l păcălește pe cel care el însuși vrea să fie păcălit?” Pentru că, din deducțiile de „ne-prietenie” pe care o tăinuiau unii cetățeni români de origine alogenă față de patria lor România, nu era a uimire că, la 28 iunie 1940, „ostașii roșii au fost întâmpinați ca niște eliberatori... Cum se mai emoționase mama că unul dintre soldați o numise «mamașa»! Iar eu? Parcă sufletul meu nu se rupea spre ei?” După care, implicit, vine și explicația titlului de capitol: „Dar de ce am mai sublinia că erorile sunt caracteristice tuturor oamenilor? De ce am mai aminti iar și iar că cel mai ușor este să-l păcălești pe cel care el însuși vrea să fie păcălit?”

Așa e, duducă ex-moșiereasă, ai dreptate. Nu, nu vom mai repeta banalități despre eroarea omenească, despre cel ce vrea să fie păcălit, pe scurt, precum spui, despre aberația sufletească... Să te fi orbit, la început, irezistibilul optimism și apanajul apartenenței etnice?... Pentru că anume unul dintre conaționalii tăi, Mișa, s-a dovedit mai perspicace și mult mai neîncrezător față de rușii-bolșevici, propunându-ți să pleci de pe meleagurile sorocene, unde te cunoșteau mulți, deoarece: „...pentru ei tu ești un dușman! Și numai dușman! Iar dușmanii trebuie nimiciți. Ia aminte – ei (sovieticii – L.B.) se tem! Se țin deoparte, neîncrezători. Soldații nu umblă decât în grupuri și totdeauna urlă cântece. Ei nu vorbesc cu noi. Și nici nu privesc în ochi! Pe la fântâni, stau santinele. Îți spun eu – se tem. Iar cel care se teme este totdeauna necruțător!”

Tânăra ex-moșiereasă îi răspunde: „Ce să-i faci, așa e, cu mine s-au purtat nemilos. Dar lucrurile țin deja de trecut! Această suspiciune, despre care vorbești, nu e decât rezultatul dușmăniei cu care au fost întâmpinați ei în Polonia. Pentru că majoritatea unităților militare, înainte de a nimeri la noi, trecuseră prin campania finlandeză sau prin Polonia. Iar tu cunoști că finlandezii sunt răzbunători și știu să urască! În ce-i privește pe polonezi, vârf la toate, dânșii mai sunt și fățarnici, obișnuind să comploteze. Iată, Iurik povestea despre un militar, pe care-l ducea cu mașina în județul Hotin. Acela spunea astfel: «Basarabenii sunt docili și duioși ca niște viței. Binevoitori și supuși. Pe când cu polonezii e o nenorocire! Călătorești în tramvai, iar vecinul te-ar putea împușca drept în tâmplă; intri să te razi, iar bărbierul îți trece cu briciul peste beregată! Așa e! Însă asta nu schimbă nimic. Pentru a-i cuceri și a-i frânge pe cei puternici, semeți, trebuie să-l înșfaci pe fiecare în parte de beregată, să-l sugrumi, să-i trosnească oasele, impunându-i să cadă în genunchi, chiar dacă pentru asta va trebui să-i frângi coloana vertebrală. Însă pentru a-i  impune întregii turme basarabene să se supună, este suficient să execuți în fața ei unul sau doi oameni cunoscuți – și întreaga cireadă se va prăbuși în genunchi! Crede-mă, și ție îți vor frânge coastele doar pentru faptul că alții și-au amintit de Șevcenko care spunea: De la moldovean până la finlandez, în toate graiurile – tac cu toții. Și, bineînțeles, se vor supune»”.

Pe zi ce trecea, acolo, la Ocolina sau Soroca, amazoanei Kersnovskaia îi rămânea tot mai puțin timp până în clipa, când se vor declanșa amarele regrete și nu vom face decât să anticipăm puțin – regrete declanșate deja în Siberia, unde ajunge ocnașă, unde, ca ceața, se destramă naivitate personală și colectivă... „Acolo, în regiunea Narîm, am aflat pentru prima oară despre anul 1937, când râurile erau străbătute de șalupe repezi – numite «corbii negri» – și, auzind zgomotul motoarelor, nopțile, oamenii tresăreau. Pentru că oamenii dispăreau fără urmă. Trebuie să  recunosc că, atunci când, în Basarabia, citeam despre așa ceva în ziare, nu luam în serios, nu ne pătrundeam de gravitatea lor, precum și de faptul că în timpul deschiaburirii și colectivizării oamenii erau deportați cu întreaga lor familii în Siberia”... 

De aici încolo, tot mai des apar comparațiile România-Basarabia-URSS cu imbatabil câștig de cauză a tandemului România-Basarabia care, pe lângă URSS, pe lângă ocna siberiană i se arătau duducii moșierese, optimistei amazoane „de ieri” – raiul curat, bogat, civilizat, de neuitat! (Cu atât mai de apreciat curajul și onestitatea ei, dat fiind că memoriile și le-a scris în Rusia!)

Spre exemplu (unul dintr-o sută posibile!), iată ce crede rusoaica Eufrosinia Kersnovskaia (cetățeancă a României, firește) despre „celebra, mereu cântata” izbă rusească, în care, la Harsk, a trebuit să trăiască o iarnă: „Pereți negri, îmbibați cu funingine, cu podul și mai negru. Duhoare, aer stătut. Ignoranță de nestrăbătut și dezolanta, dar deja obișnuita mizerie a locuitorilor ei. Și – gândacii. Ca să nu mai spun de ploșnițe. Mă convinsesem deja că ele sunt omniprezente. Pe scurt, impresia era una de coșmar: întuneric, murdar, putoare și mulțime de paraziți”. În consecință, boieroaica basarabeană care, până în 28 iunie 1940, avea de toate, cade de acord cu unul dintre concetățenii săi (români, chiar dacă provenea din evrei): „«Hai să ne înțelegem», spuse Lotar, «să marcăm anual ziua de 11 noiembrie, ziua în care noi am mâncat pe săturate pentru prima oară!» Vai! Ar fi mai exact să spun – pentru ultima oară”.

Iar în temnița în care-i înfundată pentru cine știe ce încălcare de regulament draconic, deja ex-deportata este copleșită de alte și alte îndoieli (regrete... voalate de, totuși, ușoara trufie a provenienței sale), alte interogații și constatări de felul: „E greu de spus când am pornit pe calea care m-a adus în închisoare. Să fi fost atunci, când am sărit din vagon și i-am adus apă mamei ce abia născuse? (Încă de pe atunci am fost luată la ochi.)... Sau atunci când nu am vrut să plec împreună cu mama în România? Sau și mai devreme, pe 28 iunie 1940, când am fost «eliberați de sub jugul boierilor»?” Sigur, gerul siberian de 42 de grade  te trezește la realitate, ba chiar și... irealitate, ducându-te cu gândul la: „Ah, ce proastă am fost! Ce tâmpenii mai credeam eu!...”

Apoi, din rău în mai rău. Curând, Kersnovskaia cade jertfă delațiunilor: „Peste un an, când în fața parchetului de judecată semnam articolul 206, că am luat cunoștință de dosarul anchetei, am văzut că Hohrin scrisese pe seama mea o sută unsprezece denunțuri, fiecare dintre care era suficient ca să fiu înfundată în pușcărie...”

Ex-boieroaica de Soroca, ex-duduca-amazoană, apelată de soldații de escortă cu: „Hei, muiereo!”, – are a auzi sfaturile unui bătrân (Lihaciov): „Ține minte ce-ți spun – niciodată nu vorbi cu nimeni nimic! Ascunde-ți gândurile, pentru că orice cuvânt scăpat din neatenție se poate întoarce contra ta, te poate duce la pierzanie. Ascunde, dacă ți-a mers cumva în ceva. Ai putea fi invidiată și atacată. Ascunde-ți durerea, ascunde-ți frica, pentru că suferința și frica te vor slăbi, iar cei slabi sunt lichidați: aceasta e legea haitei de lupi. Tăinuiește-ți bucuria, pentru că în viața noastră e atât de multă suferință, încât bucuria devine suspectă și nu este iertată. Dar înainte de toate ascunde fiece bucățică de pâine, pentru că vei înțelege curând că viața noastră e pe muchia morții prin înfometare, și tu de asemenea va trebui să te învârți în acest cerc blestemat: pentru ca să câștigi o bucată de pâine, trebuie să cheltuiești multă putere, iar pentru a-ți păstra puterea – trebuie să mănânci toată pâinea pe care ai câștigat-o. Foamea va fi însoțitorul tău permanent. Iar la spate stă pitită moartea”. Concluzia protagonistei e următoarea: „Trebuie să recunosc că viața nu a combătut niciunul dintre postulatele lui Lihaciov, însă eu continuam să comit greșeli”.

Iar spre finalul acestui capitol, tot la o comparație... antiromânească ne oprim, Kersnovskaia spunând că femeilor cu care vroiau să se culce fel de fel de împuterniciți le erau promise locuri de muncă ceva mai ușoare, decât tăiatul pădurii etc. În special, se luptau între ele pretendentele de-a ajunge bucătărese: „Pentru locul de lângă ceaun se dădea o luptă asemănătoare cu cea pentru postul de ministru în România”, zice memorialista despre jertfele abuzului sexual.

Iar pe parcursul celor 12 caiete cu sutele și sutele lor de pagini, devenite carte de mărturisiri, veți remarca – imposibil să nu o faceți! – că nici până la cei 33 de ani ai săi, când puterea sovietică o prinde la Soroca, nici după aceea, în ani lungi de deportare, de ocnă sau de minerit dincolo de Cercul Polar, duduca Eufrosinia Kersnovskaia, semeața amazoană de la Nistru, ex-moșiereasa basarabeană nu pomenește nicăieri, niciodată de vreun fior (personal!) de dragoste care i-ar fi aprins inima pentru vreun tânăr sau vreun bărbat sadea. Nu mărturisește de nicio îmbrățișare, de vreun gest de tandrețe, de vreo sărutare, sau de... Această taină, această nemărturisire să fi avut vreun motiv mai special? Nu se știe…Chiar dacă e de necrezut ca dragostea, fie și sporadic, sincopat, să nu-i fi luminat viața atât de grea, atât de zbuciumată, atât de dramatică… În timpuri pe care poetul Osip Mandelștam, mort în Gulag, le definise, interogativ, ca: „Veacul meu, fiara mea, cine-ar putea/  Să privească în pupilele tale/ Și cu sângele tău de a încleia/ Vertebrele a două veacuri fatale?” (1922), căruia, în 1934, în percuție de tragic ecou, i se alătura, confirmativ, vocea Marinei Țvetaeva: „Veacul meu – otrava mea, veacul meu – cumplitul meu,/ Veacul meu – dușmanul meu, veacul meu – iad”.

2009

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu