luni, 7 iunie 2021

DIN POEZIA AVANGARDEI

 
Din  poezia lumii

Leonid CERNOV       (1899 – 1933)

                                                    Traducere și prezentare: Leo BUTNARU

Poet, prozator, publicist, dramaturg și traducător. Adevăratul nume: Maloșiicenko. A scris atât în rusă, cât și în ucraineană, prin urmare – este revendicat de avangardele din Moscova și Kiev, ca exponent remarcabil al imagismului. 
S-a născut în orașul Aleksandria din gubernia Herson în familia unui agent de asigurare. În gimnaziu i se dezvăluie precocele aptitudini literare. În autobiografie scria: „Învățam prost, deoarece nu dispuneam de timp suficient, pe umerii mei ducând revista noastră umoristică ilegală. Concomitent, eram și redactor, și editor, scriam, desenam eu însumi, – astfel ajungând să învăț în clasa a cincea trei ani la rând, iar în primăvara anului 1914 bunii mei îndrumători m-au alungat din gimnaziu”. După această întâmplare, Cernov pleacă la Chișinău, unde își încheie studiile gimnaziale. În anii 1917-1921 rătăcește prin Ucraina, lucrând ca jurnalist, un timp studiind la facultatea de matematică, apoi la cea de drept. Joacă pe scenele a mai multor teatre. Scrie piesele „Dumnezeul lui Avraam” și „Acțiune despre regele Maksimilian”, traduce din Molière și L. Andreev. În perioada anilor 1918-1921 scrie câteva volume de versuri, care rămân însă în manuscris. În toamna anului 1922 organizează un grup de imagiști ce întrunea câțiva tineri poeți și pictori. După călătoria în jurul lumii pe o navă maritimă, vine la Odessa, unde aderă la grupul „IugoLEF” (LEF-ul de sud), în revista căruia publică fragmente din „romanul cinematografic” (poemul) „Cooperativa idioților” (1924). În 1925, la Leningrad, e unul dintre membrii activi ai „Ordinului imagiștilor militanți”. Din acest an, până la sfârșitul vieții, a editat opt cărți, printre care un volum de impresii de călătorie „125 de zile la tropice” (1928) și poemul de proporții „Frontul” (1931).
În decembrie 1934, toate cărțile sale sunt scoase din librării și biblioteci, creația sa fiind interzisă pe zeci de ani înainte. 


Facultățile bucuriei

Cu vopselele zilelor zugrăvite în pripă –        
Cu hohot nebun trecem prin toate
Noi – clovnii demenți 
Ai tristeților nevindecate.

Cu dairele în zile de singurătate
Ar avea motiv să strige „ura!” orișicare! 
Noi târguind cu mărfuri de aur
Cu spuma Bucuriei scânteietoare.  

Hei, voi!
De ce ați dezlănțuit epidemia
Nudității grețoase-a unturii de castor?
În fiece birt noi avem academie
Și facultăți ale Veseliilor.

Scuipați, strigați sau urlați „răstigniți-i!” –
Voi ce râvniți doar luciri valutare.
Ca rodul Bucuriei pentru noi 
Se pârguiește-a revoltelor înspicare.

Doar cu cei primăvăratici ne este în drum,
Panglica zâmbetului – pentru cravată.
Nouă ne e totuna, încât și posomorâtului zeu
Îi putem oferi porții de soare – poftim, tată!

În Lumea închisă, în lumea ferecată
Cu hohot nebun trecem prin toate
Noi – clovnii demenți 
Ai tristeților nevindecate.

1923, Vladivostok 


Cariera de piatră a zorilor

Mi-am aruncat inima zbuciumului și buntului,
În fiece noapte – pe cântarul lor.
Nu de asta oare 10 ani, o fi de numărat,
Din secundă în secundă
Pistolul „Colt” la tâmplă-mi stă ridicat? 

Aș fi zâmbitorul Marat cu chip de Menestrel –
Ce de-a cer și rachete,
Ce de-a lumini în orizontul viselor!...
Fiece petec al pielii mele e potricălit
De otrăvitele gloanțe ale zilelor.

Ca viermele
În cârlig
Am fost pus de astă viață,
În cleștele unui braț de fier –
Mă zvârcolesc înciudat
Holbându-mi
Ochii de un stânjen –
În revărsarea râului însângerat. 

După ce s-a scurs tot sângele stacojiu al apusului
Din umflatul balon al soarelui spart cu propria-mi mână,
Eu m-am repezit în codrul de placate urlătoare
Ca să arunc în sufletele voastre schije de furtună.

Însă ecuatorul parcă-ar fi strâns în hamuri,
Globul pământesc e ca măcelarul umflat, neam de cocoșați –
Ar fi să-mi lipesc pe frunte eticheta de paiață,
Rânjind cu coții putrezi ai munților Carpați. 

Scrâșnind dintr-o cutie de conserve, șuierând 
Ca arcu-ncordat în statura lui de-o sută de mile –
Să luminez cu toate culorile curcubeului în
Cântătoarele gurițe ale stelelor-copile.

1923, râul Amur


Dinamismul poftei de viață

Fiece mușchi – arc încordat.
Inima – tunar mi-e, pot spune..
Trupul – mașină.
Sufletul – întreaga lume. 

Gândul meu – taur la abator.
Versul – tremur înfrigurat. 
Uite acum ar fi momentul să-nfigi cuțitul
În al lumii spate încovoiat!

Oare nu eu, țipând, v-am smuls ochelarii
Să vă puteți spre alți sori orienta?
Însă acum, iată-mă, în fața Lumii
Ca o frigare pe grătar, așa ceva.

Iar amanta mea, Marea Revoltă,
Multașteptatul fiu îmi va naște. 
Oare nu pentru Ea
Șapte ani la rând
Salutul meu străluci pe Pământ
Ca o stea la pieptu-mi fiind?

Și cred eu, cred – vor fi să răsară
A pasiunilor mele aștri blonzi!
Din strălucitorul oțel – al pieptului
Brațelor –
Din aur și bronz.

Fiece vers e bob
Ce te va însămânța
Pentru ca tu să-mi naști 
Fiu unic din câți ar ființa.

Tu ești eu. 
Fiece mușchi – arc încordat.
Inima – tunar mi-e, pot spune..
Trupul – mașină.
Sufletul – întreaga lume. 

1923, Oceanul Pacific

Florile pământului

Azi mă voi smulge din bârlogul meu
În mare Bucurie de Hristos ce moartea a învins.
– Calcă-ne! – îmi strigă drumurile pământului
Și-n fața mea Lumea e ca
Masa de scris.

În marșurile burții (ce altă muzică decât aceasta
I-ar putea fi dată poetul s-o cânte, s-o știe?) –
Pășesc,
În ochi având oglindită bluzița ta portocalie
Și a gândurilor înflăcărate armie-n veselie.

Urlu ca o elice – dar s-a și ridicat panica
La birja tristeților, jelirilor, sicrielor de cherestea. 
Privește – eu am ridicat pe catargele „Titanicului” 
Bucuria-mi de-o zi – Dragostea!

Cu târâtoare tristețe horcăi: – Aruncați-le! –
În ghirlandele Bucuriei sufletul vă va fi ocrotit!
Priviți – ca niște Indii de neimaginat
Orice zi în Dragostea mea o descopăr uimit.

Ce mi-i că femeile chiar ochii și-i dau la cântar
Ba unora, ba altora. Vânzare în toi!
Ce mi-i, dacă mi-e ferfenițită cortina parșivă
A Bucuriei prin grețosul noroi!

Pe când biluța pământeană e numai surâs
Ce l-ar radia, parcă, gura lui Brahmaputra: –
Inimă, cât mai iute scripca de-nmormântare
Schimb-o pe clarinetul ce te-ar bucura!

Să fim flămânzi, tineri, aromitori
Gloanțe ale Bucuriei în pieptul dușman:
Fetelor, femeilor, mlădiați-vă ca lianele,
Beți roua de pe buzele mele, tărâm diafan!

Tu să te-ai înălțat la orizont Dragostea mea?
Tu să fi adăpat versu-mi cu flăcări rebele?...
...Chiar să și ard, să și pier sunt bucuros
În sălbatice incendii ale demențelor mele!

1923

Prima zidire a Moscovei

Aceste pete de lumini și reclame pe Arbat –
Ca niște plăgi
Pe trupul albăstrimii nocturne.
Eu mă târăsc
Prin această încurcătură
Ca o cămilă cocoșată
Prinsă-n a Moscovei capcană mahmură. 

Trâmbițez cu sirena de locomotivă a acestor versuri
Chiar în timpanele sfâșiate ale zilelor. 
Ca un roșu fulger al revoltelor
Nopțile cernelii ca apa-n heleșteu
S-au revărsat peste plictisul meu. 

Ore, mult timp blestematele „dacă” și „aproape că”,
Să le mai port în această troacă spartă, murdară?
Iar terminând ziua de muncă, spre-a umplea burta,
Îmi aprind luminile ochilor pe strada Tverskoi,
Aruncând snopi de fulgere violete,
Plictiseala prin plictis de a o asasina. 

Și strivind florile cu călcâiele gloriei mele,
Ducând până la spumă trăpașii tinereții spulberate –
Pentru că mocnirile celei mai sumbre visări
Sunt mai luminoase decât orice realitate. 

Iar în sufletul meu petele reclamelor de pe Arbat
Sunt ca triluri de bici pe spatele albăstrimii merei. 

Anunțând
Al cincilea ceas –
Eu mor
Răstignit
La răscrucile Moscovei.

1923, Moscova


Metropolitanul zâmbetelor

Prostit de viață, înainte de moarte, Pământului blegit
Îi voi arunca al Bucuriei mele sisific Bolovan. 
Spre mutra întristată a lumii sforăitoare 
Voi îndrepta al Zâmbetelor metropolitan!

Să zumzăi în clopotul pascal și să mă rotesc,
Să zumzăi și să mă rotesc, vârtelniță aeriană!
Poeților! Ce alta am face noi pe Pământ
Cu o astfel de veselie ciudată, nepământeană? 

Zângănim cu Bucuria, cu Râsetul scrâșnim, 
Ne batem joc de jalea veacurilor ieșite din minți. 
Hohotim ocăit în megafoanele femeilor
Cu o diavolească Bucurie, copii dezlănțuiți! 

Tristețea și tânga fiindu-ne ținte, în ele aruncăm
Huruitoarele stânci ale Nepăsării. Dezastre
De neevitat. Știm deja de apropiata deraiere
A Metropolitanului Zâmbetelor noastre.

1923Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu