joi, 24 decembrie 2015

CONTRASTELE CA NECESITATE (două opinii)*         *        *

Pentru Leo Butnaru contrastele sunt cu adevărat necesare, ele declanşând acţiunea poeziei sale, care uimeşte prin imprevizibilitate şi deducţii metaforice surprinzătoare. Însă cine e protagonistul, poetul sau filosoful, cel care pune mereu întrebări, urmate sau nu de răspunsuri? În toate, e prezentă dualitatea confirmării sau respingerii ideii, născute undeva în subconştient în urma contactelor cu obiectele sau fenomenele, sau apărute drept rezultat al scrutării în sine însuşi ca într-o lume de cugetări şi fantezii.
Totul se roteşte în jurul unor constante neordonate rigid, ci aflându-se în permanentă alternanţă unele cu celelalte: spaţiul, timpul, trupul, sufletul, începutul, sfârşitul, sfârşitul ca început, cerul, pământul, Universul şi Dumnezeu, în fine – Poezia.

Natalia Lihtenfeld (Moscova),
Deti Ra, Nr. 9, 2015


                                    *      *      *

Volumul de poeme „Contrastele ca necesitate” conţine multe texte eclatante, dens-metaforice. Printre ele şi acesta:

viaţa şi frumuseţea ca incest.

Plurisemantismul frazei/ formulării uimeşte plăcut, cerându-i cititorului să revină şi să cerceteze încă o dată textul.
Asociativitatea paradoxală e una din calităţile forte ale liricului Leo Butnaru, ea se manifestă pregnant în multe pagini. Spre exemplu:

După nebuna seară de dragoste – tu
cu gura însângerată
de parcă ai fi sărutat cactuşi…

            La drept vorbind, tabloul e destul de dur. Însă metafora pasiunii e una superbă, deloc în spiritul modelelor poetice ruseşti. Se simte aici fermentul european.
           O altă particularitate a poeticii lui Leo Butnaru este atenţia deosebită acordată detaliilor. Spre exemplu, cum este recunoscut îngerul care, pe la spate, îţi acoperă ochii cu palmele?

Palmele îţi miros a nori.

Vladimir Korkunov (Moscova),
Literaturnîe isvestia, 2015/ Nr. 7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu