miercuri, 10 aprilie 2019

ANNA AHMATOVA ȘI MARINA ȚVETAEVA


DOUĂ 
MARI 
POETE 
RUSE

În traducerea lui Leo BUTNARU


Anna AHMATOVA        (1889 – 1966)Veneția

Hulubărie aurie lângă apa cu unda
Alinătoare, verzuie, tulbur-vetustă.
Un vântișor sărat cu palma
Șterge a bărcilor urmă îngustă.

În mulțime, ce de-a stranii fețe-nduioșate.
În prăvălii – jucării, cu argintiu și ocru,
Pe-o pernă – leu ce ține-n labe o carte,
Cu cartea – leu pe marmură de soclu.

Ca pe o pânză de demult, decolorată-pală,
Albastrul ceresc e răcorit de mata boare.
Dar nu e strâmt în această înghesuială
Și nu-i năbușitor în umezeală și dogoare.

1912Trei poeme

1

Da, am iubit adunături nocturne, până-n dimineață, –
Pe micuța masă paharele ca de gheață,
Peste cafeaua neagră subțire abur aromat,
A căminului greu și roșu jar de iarnă, ațâțat,
Veselia glumei literare mușcătoare, subtilă,
Și prima ocheadă-a amicului, neputincioasă, umilă.

2

Ispită n-a existat. Ispita în tihnire trăiește,
Ea roade postitorul, preasfințitul îl asuprește

Și în miezul nopții de mai peste jună călugăriță
Țipă istovit precum o rănită vulturiță.

Iar desfrânaților și păcătoaselor amabile-n fiece ungher
Nu le este cunoscută-mbrățișarea brațelor de fier.

3

Oare nu din motiv că lăsând blestemata neseriozitate,
Privesc adânc tulburată la palatele întunecate?
Deja cu înaltele zvoniri preacurate,
Deja judecată după legi pe pământ neumblate,
Eu, ca o criminală, mă târăsc spre acel loc
De execuție îndelungă, arsă de al rușinii foc.
Și văd oraș minunat, și aud glasul celui iubit,
De parcă încă n-ar exista tainicul mormânt,
Unde, lângă cruce, îngenunchind în arșiță și brumă,
Eu trebuie să aștept judecata grea, de pe urmă.

1917


*      *     *

O, parcă știam eu, când în albe veșminte
Muza intră în strâmta mea locuință,
Că mâinile-mi vii se vor lipi, fierbinte
De lira-ncremenită-n eternă suferință?

O, parcă știam eu, când a joacă se dezlănțui
Cea din urmă furtună a iubirii mele de ieri
Că, într-o zi neagră, ochii de vultur va fi
Să-i închid celui mai bun dintre năieri?

O, parcă știam eu, când alintată de succes
Încercam un destin nemaiștiut, divin,
Că oamenii, curând, cu râs crud și pervers,
Îmi vor răspunde la pre-mortale rugă și chin?

1923


Muza

Când aștept venirea ei, târziu, în noapte,
Mi se pare că viața de-un fir de păr atârnă.
Ce sunt onoruri, tinerețe, libertate
În fața musafirei cu flautul în mână?

Și iată intră. Aruncă pledul de pe mine,
Mă privește atent cu ochii ca de zeu.
O întreb: „Tu i-ai dictat lui Dante terține
Despre Infern?” Ea îmi răspunde: „Eu”.

1924Marina ȚVETAEVA (1892 – 1941)
*      *       *

Versurilor mele, scrise atât de devreme,
Încât nici să știu că aș fi – poet,
Ce erupseră ca stropii din havuz și steme,
Ca scânteile din rachetele-n foc desuet,

Explodând, ca mici diavoli, ființe ciudate,
În sfânt locaș, unde-i vis și tămâiere,
Versurilor mele despre tinerețe și moarte,
– Versurilor necitite-n orice sfere! –

Aruncate prin praful de magazine, oriunde,
(Chiar dacă nimeni nu le-a luat și nu le ia!),
Versurilor mele, precum vinurilor scumpe,
Le va veni timpul, numaidecât, – da.

1913*    *    *

Cu năvalnica tandrețe – mai apoi,
Curând de la toți voi pleca, –
Și tot mă gândesc căruia din voi
Blana de lup îi va rămânea,

Cui – pledul plin de alint
Și bastonașul cu ogar încrustat,
Cui – brățara-mi de argint,
Cu peruzea – praf presărat...

Și toate bilețele, și florile toate,
Pe care nu am cum le păstra...
Și tu – ultima rimă a mea,
Ultima mea noapte!

22.IX.1915


*      *      *

În fatalele foliante
Nu există ademenire nicicând
Pentru femeie. – Ars amandi
Pentru femeie – întregul pământ.

Inima – a otrăvurilor de iubire
Otravă – mai fidelă ca toate.
Încă din leagăn, femeia
Poartă-ale oarecui fatale păcate.

Ah, e departe până la cer!
Buzele – apropiate-n beznă și vânt...
– Doamne, nu judeca! – Tu nu ai fost
Femeie pe pământ!

29.IX.1915


*      *      *

Cu mers ecleziastic, plin de demnitate,
Trec printre rândurile vulgului adunat.
La piept – cu prețul a trei moșii –
Ordinul cu care Domnul m-a decorat.

Acum e festinul slugilor mincinoase:
O avere întreagă – în strânsele poale!
Acesta e Regele care de pe tronul ceresc
Fidelilor le oferă ordinile sale.

Jos mâinile, popor! Parada – e a mea!
Și la pieptul aspru strălucește solitar
Înflăcăratul Semn al Măreției și Eminenței, –
Ordinul Leului și Soarelui – frunza de arțar.

8.IX.1916


*     *      *

Dintr-un sobor ai ieșit
La al piețelor strigăt, chițcăit...
– Libertatea! – Minunata Doamnă
A marchizilor și cnejilor ruși: – Bun venit!

Se întâmplă o strașnică înțelegere –
Liturghia mai rămâne de cântat!
– Libertatea! – Fătucă stricată
La pieptul bezmetic al unui soldat!

26.V.1917

*      *      *

Abia de privirăm în ochi – fără ezitare,
Abia glasul nostru până la urlet e înălțat,
Că îndată gâtlejul ni l-a și înșfăcat
Mănușa de fier a legii necruțătoare.

Adună lacrimile-n ochi, apele-n ruptură –
În maluri, blestemele – în gâtlej – nod.
Și libertatea de fier aruncă de pe noul pod
Liber-cugetătorul, fragilă făptură.

Și pe piept ne adăpostește vuiete și gemete
Se lasă o aripă de fier, acvilină.
Numai în cercul unei legi enorme
Mă simt în largu-mi – calmă – în lumină.

25.VII.1917


*      *      *

Bărbile – de culoarea zațului de cafea,
În aer – porumbei fluturându-și freamătul.
Ochiul negru, plin de tristețe ca ceața,
E pustiu, ca amiaza, rotund e, ca raiul.

Petrece totul: fustă împurpurată,
Transportul de cucuruz, vela în port...
Pipă și roză, roză și pipă afumată –
Rânduite-n a gurii micuțe roz-rod.

Zângănește – lovită de ulcior – o cataramă,
Tresare – la zvon de ulcior – largul halat...
Mreje de nădejde – rânduri despre patimă –
Și peste toți și peste toate – unul Allah.

Ei și, de nu e tandru? Ei și de-i împrăștiat?
Mulți sunt cei ce stau cu roza în palmă –
Colo, pe-al cafenelelor prag măturat –
În șalvari albaștri, cu roșie năframă.

4.VIII.1917

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu