vineri, 12 aprilie 2019

ESEURI DIN „ROMÂNIA LITERARĂ”


Leo Butnaru

Cititorii mei/ tăi/ lui/ noștri...

Se întâmplă ca vreun jurnalist să mă întrebe cine cred eu că ar fi cititorii mei...
Dumnezeu știe...
Pot spune cu certitudine doar cine nu ar fi cititorii respectivi.
Astfel, cum nu au citit poezie bieții rufoși-nevoiași de pe timpurile lui Baudelaire sau Eminescu, așa nu citesc poezie nici îm-blugi-ații rufoși de bună voie și „de lux” din zilele noastre.
Cum nu au citit poezie tatuații abundent din triburile din junglă, așa nu citesc poezie nici tatuații-milionari care joacă fotbal sau cei care chiulesc și pilesc pe la terase, prin baruri.
Cum nu citeau poezie papuașii care își puneau belciuge, inele în nări, la fel nu citesc poezie duduile cu piercing-flecuștețe în nas, pe limbă, pe... olimburic sau, se știe, chiar și mai jos de acestea, în locuri intime, s-ar zice, cândva.
Cititorii de poezie niciodată nu au fost prea numeroși. Uneori, doar se credea că ar fi. 
Să fim definitiv convinși că, în fond, poezia, inclusiv capodoperele acestui gen, rămân cunoscute totuși de un număr restrâns de persoane, în primul rând de câțiva exegeți. Credeți că masele largi de cititori au habar de Epopeea lui „Ghilgameș”, de „Iliada”, „Odiseea”, „Maldoror”, „Florile răului”, „Mureșan”, „Odă în metru antic”?... Să fim serioși: în acest caz, masele largi sunt foarte... înguste. Credeți că „Divina comedie” are un număr de cititori pe potriva mediatizării ei literaturologice? Nici pe departe... E aici ceva analog cu muzica grea, clasică. Mai mulți au auzit de Beethoven, Mozart, Enescu etc., însă muzica acestora nu o ascultă decât la țârâiturile scurte ale apelurilor telefoanelor mobile.
Așadar, să nu ne facem iluzie că poezia modernă, oricât de valoroasă, ar putea întruni o aderență a preferințelor, dar mai ales a înțelegerilor multor cititori. Organul societății cititoare care ar trebui să recepteze frumosul, esteticul, metaforicul, artele în general, a rămas, tradițional, nedezvoltat, monocelular, simplist până la primitivism. Oamenii sunt în egală măsură neîncrezători și indiferenți față de posibilele revelații sufletești care ar merge mai departe de gusto-sentimentele pe care le trezesc halba de bere și frigăruile.
Remarcase Sanda Stolojan că, pe la noi, cititorul mediu se află încă la stadiul inculturii comuniste așternute peste opacitate poporului. Însă, după ceva ani trecuți, poate că ar fi necesară o precizare: acel cititor a ieșit din incultura comunistă pentru a trece în incultura facebook-istă, așternută de asemenea peste opacitatea maselor.
E de-a dreptul naiv să crezi că prea mulți cititori sunt preocupați de a-și perfecționa (actualiza, moderniza, contemporaneiza, dacă vreți) metoda sau doar procedeul comprehensiunii literaturii în dependență de particularitățile contextuale ale epocii sau stilisticii legate de școală, curent, viziune, canon etc. Perpetuu, cititorul e mai degrabă un elev nu prea curios, nu prea sârguincios.
Iar câte un poet înțelept, cum a fost Odysseas Elytis, spune, parcă pe sine și pe alți confrați consolându-i: „Nu mi-e milă de poeții care au rămas fără cititori, mi-e milă de cititorii care au rămas fără poeți. Este o pierdere a cărei dimensiune omul neavizat nu o poate aprecia, așa cum un surdomut din naștere nu poate aprecia importanța sunetelor... Oamenii care nu sunt în stare de o mai mare percepere a lucrurilor, ceea ce dă un alt sens vieții, se condamnă singuri la infirmitate voită”.

Mai că boemă, la Chișinău...

Nu știu dacă ceea ce vedeam eu uneori prin mediile intelectuale chișinăuiene s-ar fi putut numi boemă... Cam se știe că, în comunism, tinerii ziariști și scriitori erau oarecum dionisiaci, puține li se permiteau ca expresie și libertate de creație, „deficitul” dânșii compensându-l ușor sinucigaș
(unii chiar au și murit de tineri...) cu preaplinul și pelinul cupelor și nopților duse spre zori, lângă damigene, uneori în cvasi-lupanare de „condiție intelectuală”. Era ca și cum o amară libație pentru cadavrul viu care se numea democrația socialismului oarecum dezvoltat (întru și mai rău...). Era o veselie crispată, cu umor negru și tineri condeieri duși pe la trezilcă. Probabil avea dreptate Marcel Moreau când spunea că: „Beția este o armă – dar, în același timp, speranța invectivei și o sărbătoare a dezgustului”. Dezgustul de puterea imperialistă sovietică, în cazul junilor de pe atunci. Era ceva între realismul socialist și suprarealismul disperării atenuate cu tutun, alcool și dragoste de... apropiata ta. Erau acele „forme de existență supremă ebrietate”, vorba aceluiași Marcel Moreau, care presupun „cu necesitate lovituri sălbatice în mizeriile ființei”; a unei ființe marginalizate de regim, frustrate de spațiul și posibilitățile de afirmare, plenare și libere, a inteligenței și spiritului creativ, de avansare, de îmbogățire a acestora, execrabila mlaștină socio-leninist-rusificatoare reducându-ți până aproape de anihilare necesitatea nestăvilită de dinamică și... duminică, ce mi se părea chiar expresia unei junețe libere și tumultoase, de care noi, se știe, am fost frustrați. Nici pe departe nu ar fi fost cazul presupus de Nietsche, în care instinctele redutabile se pot dezlănțui înăuntrul omului și societății „fără primejdie, dimpotrivă, utilizându-le în profitul lui, fructificându-le în alte opere”. Ce opere? Texte plângăcioase despre baștină, dor de mamă?... Creația nu era o problemă a libertății, filosofiei, profunzimilor existenței umane cu toate contradicțiile și consensurile lor.
Așadar, la Chișinău, boema abia... întrezărită, dar știută și văzută (rău) sa kgb, părea mai mult o vagă  fulgurație de dezacord cu regimul, dar, poate, și de dezacord cu neașezările destinului anumitor artiști, creatori, unii dintre care începuseră cariere chiar fulminante, pe scena teatrului, să zicem, cu vreo primă carte mai răsărită ca valoare, însă care, din păcate, pornind pe cale neinspiratei cheltuiri de sine, a  vieții iluzorii sau oarecât adevărate în neconformitatea ei „Codul constructorului comunismului” (da, a existat și așa ceva în defuncta...), aveau să încreme cu nească în proiecte, să capoteze, să iasă din jocul prim al artei, iar alții – chiar din jocul grav al vieții. Nu e bine să dăm numele unor oameni de talent care au avut mai puțină voință, mai puțin noroc în a se afirma, în a înainta în artă și viață.
Cu anii, unii dintre noi au ajuns, probabil, și ei la concluzia neordinarului/ excentricului Baudelaire (cel de... „ieri”), conform căreia, de la un moment încolo, „Orgia nu mai este sora inspirației. Noi am anihilat această falsă rudenie. Rapida istovire și degradare a unor naturi sensibile sunt dovezi indubitabile contra acestei prejudecăți păguboase. A se îmbăta crâncen, regulat – ar fi unica stare necesară pentru scriitorii fecunzi”. 
Ce ar trebui să știe un tânăr creator? „Să nu-și înece torța talentului în cupe/ C-o ceată de netrebnici” (Petroniu în „Satyricon”). Numai că aceasta se află și se respectă (dar nici atunci întru totul) la vârste ceva mai înaintate. Pentru unii – niciodată
Din păcate, din rândurile noastre, dintre colegii și prietenii noștri nu au ajuns să aplice în propria lor existențe categoricele concluzii ale autorului „Florilor răului”, continuând să se sinucidă cu tot ce ar putea îngloba ceea ce se numește orgie sau doar în crâncene beții non-stop, ajungând prematur la ultimul stop. De viață. De creație.


Temperarea necesară

La Chișinău, în interminabila retorică despre merite și meritologie un capitol aparte îl constituie lăudăroșenia unor foști demnitari din anii 90 (ai secolului trecut), pe care evenimentele și conjuncturile, unele destul de tenebroase, i-a propulsat spre vârfurile puterii.
Îl auzi pe unul cum se dă mare și tare că chiar el a decis ca, în sfârșit, să fie demontat monumentul lui Lenin și dus aiurea, chiar dacă știa că îl paște riscul etc.
Altul spune că el era cât pe ce să refacă  joncțiunea celor două maluri ale Prutului, alias reîntregirea, reunirea etc.
Un al treilea se dă în spectacol, amintind mereu că grație lui au fost instalate ici și colo busturile unor personalități nedreptățite de bolșevism etc.
De se creează impresia că întregul guvern de pe atunci nu însemna decât un singur om, el, ex-ministrul (nu obligatoriu – prim).
Însă acesta nu e decât așa, o mică și falsă impresie pe care dânșii țin să ne-o inoculeze. Pentru că, dragii noștri ex-demnitari „mari și tari”, nu uitați că, pe atunci, eram și noi, cei mulți. Ba aș spune că, la începutul anilor 90, politica nu se făcea atât în cabinetele ministeriale și cele de la președinție, cât în stradă, în piață. Deciziile cu care vă lăudați că le-ați luat fuseseră, de fapt, deciziile celor mulți, ale zecilor de mii de cetățeni care, în viitoarea Piață a Marii Adunări Naționale, decideau ce și cum, și cu Lenin, și cu eventuala reunire, și cu remanierile în materie de bustologie, și cu… cu toate, domnilor ex-miniștri. Semnăturile birocratice nu ar fi însemnat absolut nimic, dacă nu vedeați prin geamurile din clădirea în care se află guvernul sau președinția că în piață mulțimea vă este de pavăză, de scut și chiar vă ține… din scurt, cerând imperios să faceți cutare și cutare. Atunci, în toate, nu era protagonist curajul personal al unui sau altui ministru, ci domina și decidea Curajul Poporului.
Apoi, stimați colegi de mișcare națională întru democrație, chiar să uitați atât de… nedelicat de artileria grea ce bătea dinspre Uniunea Scriitorilor, dinspre redacțiile unor publicații curajoase?! Să uitați de articolele programatice pe care le-au semnat unele ilustre personalități ale acestui pământ? Păi, semnăturilor ușurele ale birocraților nu veneau decât sub semnăturile grele ale scriitorilor și jurnaliștilor. De ce continuați să vă auto-măguliți că chiar numai modestele voastre iscălituri ar fi decis totul și în toate?...
Astfel că, stimați ex-demnitari, nu vă dați chiar cei mai ex-tari, aproape țari… Est modus in rebus  – nu? Adică, această măsură în toate însemnă și punerea de surdină, de atenuare a vocilor lăudăroșilor. Înseamnă redactarea onestă a grăbitelor memorii pe care le ticluiți unii, în care, bineînțeles, protagonistul protagoniștilor este el, autorul, ex-demnitarul, și nicidecum cei mulți care, atunci, la începutul anilor 90, contau cu adevărat. (Un fost președint al RM a fericit deja poporul cu 4, cică, tomuri de amintiri. Bieții, dar bine plătiții negri jurnaliști!)
Pentru că, de nu punem surdina (necesară), totul rămâne pe vechi, adică: de-a surda… Iar absența imperativei temperări ne duce cu gândul la amara exclamație a anticilor: O tempora, o moris!...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu