joi, 17 ianuarie 2013

DIALOG LA ÎNCEPUT DE AN ÎN REVISTA


                                                        Nr. 1-2, 2013
  Leo BUTNARU:


ŞI ÎN JUNEŢE, ERAM LA CURENT CU IZBÂNZILE CONGENERILOR MEI DIN DREAPTA PRUTULUI

V-aţi visat îngerul, in copilărie? V-aţi întâlnit cu el, aveţi amintiri... „prenatale”?
– Parcă poate exista vreo copilărie fără luminoasele solii aripate ale cerului?! Iar îngerul meu păzitor l-am invocat de mai multe ori în romanul memorialistic „Copil la ruşi”, micuţul heruvim salvându-mă de la câteva mari cumpene ce aveam să le trag. Şi, ca să leg cele două părţi ale dublei interogaţii, extrag un pasaj laconic din naraţiunea pomenită: „…ziceam/ scriam despre spectrul fantomatic, pe de-a-ntregul – numai aureolă al modestei copilării de ţară, cum, în mahala, la înţărcare, vreun prunc ceresc (toţi pruncii sunt cereşti!) stă în nehotărâre între sânul mamei Maria celei Născătoare de Hristos şi Calea Laptelui, fierbinte şi aburoasă, de unde coboară şi îngerii de ocazie ai zăpezilor; îngerii dintre care, în ianuarie 1949, fusese delegat şi aripatul meu păzitor: „Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, eu sunt mic, tu eşti mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare şi-n tot locu’ mă-nsoţeşte şi de rele mă păzeşte, amin...” Adică, după zece luni – un an, în altă iarnă ce îşi zburătăcea solemn stolurile îngerilor de ocazie, stăteam şi eu, în nehotărâte, la înţărcare, între sânii mamei Anastasia şi Calea Laptelui vieţii…” Ar fi şi acestea nişte prime amintiri (imaginate!), prenatale sau imediat post-natale.
Ce credeţi despre autodidaxie? Câtă... şcoală (studiu) este in operă, câtă experienţă, câtă intuiţie (mă gândesc la Ion Creangă, Panait Istrati, Marin Preda...)?
–  Eu unul îi datorez autodidaxiei chiar prezenţa mea într-un mediu artistic. Pe scurt, aşa a fost: la vârstă precoce, sufletul meu căuta să-şi exteriorizeze altcumva energiile. Trăiam o adevărată evlavie în faţa culorilor, precum li se spunea în satul nostru creioanelor colorate, acuarelelor, tuburilor cu vopsele.
Culoarea mă interesa şi mă fermeca chiar şi atunci, când nu era decât un punct, să zic; „punctul” gămăliei de chibrit care, uneori, putea fi nu doar brună, ci şi roză, verde, pe scurt – colorată, ceea ce (îmi amintesc destul de clar, mai că senzitiv) mă uimea oarecum, din neştiinţa că, până a se fixa bob cu bob pe vârfuri de chibrituri, în amestecul de substanţe inflamabile se adăuga un colorant sau altul. Dar, chiar dacă ai… dar de la Cel de Sus, tu, copil într-o casă de ţară fără prea multe cărţi, cum să ajungi să pictezi, să sculptezi, să înjghebi cele mai elementare aparate de radio, să modelezi măşti din papier mache? Şi totuşi, pe toate astea le-am încercat, le-am probat, lăsându-mă, pe un timp, acaparat de fiecare din ele sau de toate odată. Apoi, tot autodidact, am învăţat armonica (talyanka, precum zicea Esenin, – de la: italianca). Cel mai fidel am fost faţă de desen şi pictură. Cumpărasem acuarele şi vopsele. Ieşeam la plain air, precum citisem undeva că fac pictorii. Încercam să potrivesc culorile mele cu cele din peisaje. Dar numai autodidaxia nu putea să mă ducă spre rezultate deosebite. Doar intuiam, presupuneam perspectivele. Însă nu avea cine să mă consulte, să mă îndrumeze, iar ceea ce reuşeam să fac – nu mă prea satisfăcea. Subit, la 13-14 ani, am trecut la poezie. De asemenea intuitiv, imprevizibil. Creion şi hârtie aveam. Mult mai puţine griji cu „dotarea” tehnico-materială pe care mi-o cereau pictura, măştile, sculptura. (Aici e cazul să-mi amintesc de primele mele… „sculpturi”. Încă mic de tot, luam câte un fus din cele cu care torcea mama, depunând/ aranjând pe el bucăţele de plastilină, netezindu-le, modelându-le, pentru a obţine vreun chip de om. Configuraţia fusului… amforat la mijloc îmi oferea baza viitoarei „opere sculpturale”.) Apoi, de asemenea intuitiv, am înţeles că ai putea să ajungi la poezie şi fără să ai profesori „în piele şi oase”. Simţeam că sufletul, firea mea văd şi receptează altfel, că reinterpretează informaţiile ce ajung la ele. Deci, am încercat şi încerc să perseverez în dezlegarea sensurilor acelui general „nu ştiu cum”, de profesor fiindu-mi mereu Măria Sa Autodidaxia fortificată de bibliotecă, dar şi de experienţa de viaţă şi de artă în permanentă consolidare.
Ce aţi descoperit deosebit in arborele genealogic personal?
– Acum vreo zece ani şi ceva, în urma unor cercetări „aplicate pe obiect şi la obiectul/ fiinţă” Leo Butnaru, cărturarul Vlad Ciubucciu din Chişinău mi-a făcut o adevărată surpriză, oferindu-mi încrengăturile arborelui meu genealogic pe durata a cam două secole şi jumătate. Însă doar pe linie paternă. Dragă Lucian, dat fiind că îţi răspund ţie, aduc aici un detaliu mai special: tatăl tatălui meu se numea Ipatie, ceea ce m-a făcut să-i dedic un amplu poem, „Hypatia”. Probabil ştii şi tu că, într-o prefaţă de antologie pe care mi-a editat-o, ilustrul şi regretatul nostru coleg Cezar Ivănescu scria (iertată fie-mi nemodestia): „Am fost surprins şi de magnificul poem Hypatia, un personaj care mă obsedează de multă vreme, pe care l-am pomenit în Timpul asasinilor şi căruia m-am gândit să-i dedic un roman sau o piesă de teatru. Leo Butnaru i-a dedicat un poem pe care l-ar semna, cred, fericit, oricare poet român important, de la Gellu Naum la Lucian Vasiliu...” Sigur, mă interesează mult şi rămurişul genealogic din partea mamei mele, născută Anastasia Munteanu, să ştiu cum au ajuns muntenii în Moldova dintre Prut şi Nistru unde nu există munţi, dar, iată, în pofida insinuărilor răuvoitorilor neamului nostru, românii au dăinuit şi dăinuie.
–  Au nevoie elevii noştri de profesori de religie? Sau numai de... sport?
– Elevii au nevoie de profesori de la Dumnezeu la toate materiile şi… spiritele (deoarece religia ţine de Duhul/ Spiritul Sfânt). Dar, bineînţeles, ţinând cont de capacitatea lor de-a asimila cunoştinţele, la diverse vârste, şi de timpul de care dispun.
Ce instrument de scris folosiţi/ aţi folosit (pană, creion, condei, stilou, pix, maşină de scris, calculator)?
–  Mi-am păstrat un sentiment de cucernicie faţă de uneltele sau maşinăriile care mau cucerit şi mi-au servit la scris. Într-un poem din prima carte, Aripă in lumină (1976), rememoram cum, copil, pe fila cărţii, „cu firul de mirişte al unui creion galben” urmăream solemn, ca şi cum, primele cuvinte pe care le buchiseam, mişcându-mi buzele cu mare atenţie, concentrat până la oarecare crispare, de parcă literele, silabele le-aş fi mestecat ca pe nişte fărâmituri de pâine neagră. Şi celelalte unelte ale scrisului se regăsesc în… scrisul meu, în poemele mele. Dacă ai cumva spaţiul necesar pentru un răspuns mai amplu, iată şi un poem dedicat, implicit, computerului:
,,A-rond, euro, copyrayt, marcă înregistrată…

Dintr-o simplă curiozitate
deşteptul meu computer – precum de altfel
sunt şi ale domniilor voastre – ingenioase-foc;
deştept atent până la precauţie şi nuanţă
mai ieri mă întrebase de am dorit să scriu chiar
Alexandru Macedon sau
mai simplu
dar ca un dar angrenat mai în sudură de veacuri şi civilizaţii
am dorit – sau ar fi mai bine să scriu –
@lex@ndu M@cedon
la care eu chiar am intrat serios-ironic în discuţie cu
deşteptul şi prevenitorul computer
zicându-i/ scriindu-i chiar în… el:
Păi în atare caz hai să formulăm şi mai modern:
@l€x@nd®u M@©€don. – Însă
inteligentul computer înţelegând gluma
răspunse serios:
Aşteaptă niţel
şi vei vedea că nu peste mult timp
vor ajunge simboluri universale
şi literele l, x, n, d, u, m, o, n – precum
@ € © ® – prin urmare
să ne imaginăm cum va arăta deplin
numele tânărului rege spartan
deocamdată scris – @l€x@ndu M@©€don
(cel puţin aşa cred eu că e mai
în spiritul timpului…)”
În ce publicaţie culturală v-ar fi plăcut să debutaţi? Ce vă amintiţi (plăcut, neplăcut) de la debutul cu volum?
– Dacă pe 5 mai 1967 nu aş fi avut publicate primele versuri în ziarul republican „Tinerimea Moldovei” de la Chişinău (de altfel, pe atunci prestigios şi care consacra viitorii scriitori), bineînţeles că nu aş fi fost contra să-mi văd poemele în „România literară”, „Viaţa românească”, „Luceafărul”, „Contemporanul” etc., care, la acea vreme, încă nu fuseseră mutilate de restricţii de tot felul şi de supradoze de ideologie toxică. Le citeam şi la Chişinău, eram la curent cu izbânzile congenerilor mei din dreapta Prutului.
Ce faceţi intr-o zi in care nu scrieţi?
– De mulţi ani, dacă se întâmplă să nu scriu o zi, mai multe zile, – nu disper. Ştiu că nescrisul e de scurtă durată, totuşi. „Mă fură” lectura (inclusiv cea audio), filmele. Pentru că miraculosul internet, cu toate fişierele şi torentele sale (milioane!) îţi oferă o zi a nescrisului foarte… (re)creativă! Uneori, revin şi la primele unelte care mă chemau să… creez: cele ale desenului, graficei (acum… de computer!). Apoi arta fotografică ce are şi ea nevoie de timp, de potriviri, ajustări, retuşuri cu photoshop-ul etc. Plus, obligatoriu, – muzica, sutele de ore de pe CD-urile proprii sau de pe sutele de discuri de vinilin păstrate încă în locuinţele noastre.
Ce înseamnă atitudine, implicare civică pentru un scriitor contemporan?
– Pornind de la faptul că nu e deloc uşoară lupta/ arta de a-ţi câştiga şi păstra libertatea de sine, numai astfel onorându-ţi condiţia de scriitor, zic consolator: poţi fi marginalizat în plan politic, dar nu şi pe planul vehiculării ideilor. Iar lansarea ideilor, nicidecum obligator social-politice, ar însemna cea mai profundă implicare în viaţa societăţii. În ce priveşte problema literaturii în strânsă legătură cu problemele societăţii... Despre aceasta au tratat destul adepţii realismului socialist... Arta are obligaţii faţă de sufletul uman, nu faţă de sclavagism, feudalism, socialism sau capitalism...
Am mai fost întrebat dacă nu aş râvni o carieră politică. De ce? Oare cea de literat nu e destul de nobilă? De obicei, artiştii au principii politice excelente în abstracţia lor idealistă, însă ineficiente în verificarea randamentului lor practic. Pentru că cei mai mulţi cetăţeni simt şi gândesc altfel… Din păcate, în anumite cazuri, decăzând până la condiţia de simplă gloată…
Ce făceaţi pe 22 decembrie 1989? Ce aţi face acum in acel context?
– Hai să dăm o zi înapoi. Astfel, pe 21 decembrie aşteptam ceva de la Bucureşti. Ascultam ce se petrece la acea adunare de pomină. Iar când am auzit vuietul mulţimii, replicile îngrozite ale celor de la microfoanele de la balcon; când am auzit că Ceauşescu şi-a întrerupt brusc cuvântarea, urmată de fluierături, huiduieli, am luat aparatul portativ de radio „Okean”, cu care ani de zile am tot ascultat posturile străine, şi am pornit spre centrul Chişinăului, ajungând la monumentul lui Ştefan cel Mare. Aici deja lumea prinsese a se aduna şi eu am fost printre cei care am vorbit mulţimii. Trăiam un sentiment greu de descris! Iar pe 22 decembrie eram dis-de-dimineaţă în acelaşi loc, printre chişinăuieni. Trebuie să recunosc că acolo (încă) nu se aflau unii dintre cei care, la momente mai oportune viziunii lor, au ieşit din… vizuină şi au ajuns „lideri”, patrioţi nevoie mare. În ce priveşte ziua următoare, 23 decembrie, chiar am avut o clarificare de situaţie cu Mircea Druc, care avea să ajungă prim-ministru al Republicii Moldova. Din memoriile sale uşor exaltate, bineînţeles (şi) subiective pe-alocuri, suferind de anumite inexactităţi, dau citatul ce „se referea” la prezenţa mea în faţa mulţimii cu care venisem la CC-ul din Chişinău, să cerem susţinerea oficială a revoluţionarilor români. Deci, prietenul Mircea Druc scria: „... Nu pricep de unde şi cum, dar în fruntea coloanei păşea Leo Butnaru, scriitorul. Acum, cu faţa către mulţimea tot mai agresivă, încerca s-o modereze (...) Îmi fac loc mai în faţă, pe scările CC. Leo îmi prinde privirea şi parcă ne-am salutat. După o clipă, strigă cumplit: «Măi oameni buni! Linişte! Ascultaţi!... Iată cine ştie ce-i de făcut!» – şi arată spre mine”. Ei bine (a… rău), Mircea Druc nu putea pricepe clar „de unde şi cum”, pentru că, în ajun, în după-amiaza zilei de 22 decembrie, dânsul nu se afla la Chişinău, unde, aflând de evenimentele anticeauşiste declanşate la Bucureşti, multă lume s-a adunat la monumentul lui Ştefan cel Mare. Atunci am şi convenit să ne întrunim, a doua zi, pentru a merge la oficialităţile RSSM-iste ca să cerem următoarele: – să se facă tot posibilul ca unităţile militare sovietice staţionate în Basarabia să nu treacă Prutul în România; – să li se permită voluntarilor basarabeni să intervină întru susţinerea fraţilor noştri angajaţi în lupta cu teroriştii, securiştii şi intervenţioniştii străini (precum se zvonea la acea oră); – să se expedieze urgent ajutoare umanitare; în acest scop, să se creeze o comisie guvernamentală; – să se transmită necondiţionat emisiunile Televiziunii Române în stânga Prutului. Prin urmare, sâmbătă, 23 decembrie, coloana petiţionarilor se îndrepta spre sediul CC unde, se ştia, ridicaţi ca la alarmă, viermuiau ştabii. La insistenţa mulţimii, pentru a parlamenta cu noi, au ieşit diriguitorii suspuşi de atunci: I. Guţu, E. Sobor, A. Usatâi şi alţii, care pot fi identificaţi în fotografiile de epocă şi – de moment, să zic aşa. Probabil, Mircea Druc a sosit ceva mai târziu şi nu fixează aceste fapte în memoriile sale. Dânsul nu pomeneşte că anume aici am obţinut promisiunea nomenklaturiştilor de a se crea la guvern o comisie specială pentru ajutorarea revoluţionarilor români. Un alt detaliu: de obicei, evit „măi”-ul şi mă adresez oarecum concis: „Oameni buni!...” Mircea mai scrie că mi-aş fi cerut iertare şi l-aş fi lăsat să se descurce. Inexacte şi oţioase mărturisiri. În primul rând, nu mă aflam pentru prima oară dimpreună cu tălăzuirea naţională, în al doilea rând – m-am descurcat în continuare, organizând la monumentul lui Ştefan cel Mare colectarea mijloacelor umanitare, fapt atestat şi în reportajele din mass-media. (A se vedea, să zicem, ziarul „Tineretul Moldovei”, imaginile pe care le-a inserat...). Apoi, cei prezenţi au desemnat şi delegaţii care trebuiau să meargă la guvernul republicii, unde avea să se creeze comisia sus-amintită. Dimpreună cu alţi camarazi, câteva zile la rând, am participat la acţiunile comisiei, unde s-au luat decizii importante. Unele lucruri dl Druc nu le cunoaşte poate şi din motivul că, la p. 343, spune: „Dispar. Ceilalţi rămân să facă listele voluntarilor”. Concluzia e una şi amară: cam egolatru din fire, amicul Druc trece sub tăcere anumite fapte. Sau poate că fila de jurnal din 23 decembrie e scrisă mai mult din auzite, pentru că ea conţine aproximaţii şi inexactităţi. Ba chiar şi fapte... anticipate, care aveau a se întâmpla deja pe 24, 25 decembrie. Păcat... Contează însă că, într-adevăr, în acele zile memorabile şi tragice inimile patrioţilor români din Moldova Pruto-nistreană au bătut în unison cu cele ale fraţilor lor din Ţară. Aşa a fost...
Sunteţi colecţionar (de timbre, clopoţei, carte rară, artă plastică, manuscrise etc.)? Iubiţi pisicile, câinii, păsările? Alte pasiuni?
– Pe lângă miile de cărţi din biblioteca personală, avem şi o pinacotecă, în care se învecinează şi comunică înde ele picturile mai multor maeştri ai penelului. Împreună cu soţia hrănim pisicile, câinii, porumbeii libertăţilor pământeşti şi cereşti. Uneori – pictez, fotografiez.
Vă este teamă de globalizare? Ce vă nemulţumeşte in anii noştri „postmoderni”?
– Sigur că şi eu sunt printre cei care se întreabă: În ce măsură globalizarea, în pozitivitatea sa – dacă o are şi cât o are, – poate contribui la ameliorarea problemelor actuale şi de viitor? În mod global, – şi aici recurg conştient la o tautologie parţială, – problema de bază a globalizării trebuie pusă în raport cu cea de ideal şi progres. Adică, întrebarea-problemă ar fi următoarea: în comparaţie cu status quo-ul de până la declanşarea propriu-zisă a fenomenului în cauză mondializarea reprezintă o avansare socio-umană sau un regres? Şi globalizarea oferă vreun anumit tip de ideal? Care o fi el? Şi ce simte un intelectual, un artist, un scriitor la această răscruce de re-semnificare/ revizuire a, parcă, unui status quo, prin developarea unei mai largi coexistenţe în context planetar? Probabil, şi mulţi dintre noi au realizat pe/ în... propria fire că, atunci când încercăm să ne dumerim cât de cât asupra problemelor mondializării, parcă ar scădea în intensitate sentimentul continuităţii şi se insinuează oarecum obsesiv cvasineliniştitorul sentiment al unui început şi al necunoscutului ce înceţoşează perspectivele. Noi doar presupunem vag că, totuşi, acest fenomen e de nestăvilit şi suntem convinşi că el va modifica modul de a fi al acestui/ acelui om planetar. Dar oare cum va modifica acest proces general-istoric şi psihologia omului de creaţie, în genere – dinamica existenţei umane? Adică, este necesar să se caute şi o explicaţie culturologică a fenomenului. Bineînţeles, interogaţiile prevalează asupra numărului de răspunsuri, pentru că mondializarea propune spre atentă cercetare noi capitole în filosofia istoriei, iar omul contemporan încearcă să identifice orientările vectoriale autentice, inevitabile, dacă vreţi, în existenţa sa, a omului, ca parte componentă a existenţei general-umane, general-mondiale. Astfel că nu e exclus ca mondializarea să aibă nu doar tangenţe, ci şi interferenţe cu existenţialismul, în planul auto-conştientizării omului ca existenţă, de unde şi libertatea sa, care înseamnă alegerea sinelui său, a esenţei sale, care îl angrenează în responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în lume. Altceva e că atât individul, cât şi lumea şi-au cam slăbit relaţiile cu responsabilitatea… Se va putea reveni la revigorarea simţului de răspundere?...
V-aţi dori o casă la ţară? Aveţi deja?
– Nu ştiu. Dar pe la ţară dau. Anul acesta, să zic, am poposit nu doar prin ţara întregii noastre Ţări, România, ci şi prin localităţi rurale din Lituania, din Crimeea, Volânia (Ucraina), unde, de altfel, am vizitat şi muzee ale satelor. Iar ţării (satului!) meu de baştină i-am dedicat cu recunoştinţă un întreg poem, amplu şi înduioşător, care este chiar romanul memorialistic „Copil la ruşi”. Alteori, sunt cam polemic cu „ţara de acum”, într-un poem scriind:
„Domnule Lucian Blaga
vă rog a nu vă supăra
însă
în ultima vreme (sper
nu cea de pe urmă…)
de cum merg la ţară
constat că
               veşnicia a murit la sat…”
Aceasta însă nu înseamnă că nu-mi place ceea ce se numeşte la ţară, satele noastre. Îmi plac casele de acolo, poposesc cu plăcere în ele, dar, am impresia, eu unul nu mai doresc să am o casă la ţară. Probabil, mi s-au cam potolit nostalgiile etno-rustice şi oraşul m-a acaparat, m-a împământenit mai mult de cât puteam presupune. Iar ţara va fi supusă mereu unui proces de urbanizare. Oricum, „extremele” se vor atinge.

Lucian Vasiliu,
27-28:XI. 2012, Iaşi–Chişinău

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu