duminică, 1 mai 2016

DIN CELE MAI FRUMOASE POEME DIN ISTORIA POEZIEI LUMII


Traducere, prefaţă, tabel cronologic şi note de 
Leo Butnaru
Osip MANDELŞTAM  


CONCERT LA GARĂ

Nu poţi respira, tăriile colcăie de viermi,
Şi nicio stea nu vorbeşte din bezna sferelor,
Dar, vede Domnul, există muzică în înalt,
Tremură gara de cântarea Aonidelor.
Şi de iznoavă cu şuier de trenuri sfâşiat
Văzduhul viorii se reîntrupează în vremi.

Un parc uriaş. Şi a gării sferă de sticlă.
Lumea de metal este din nou adânc vrăjită.
La sonorul ospăţ din elizeul în pâclă
Solemn se-ndreaptă, lunecând, vagonul închis.
Ţipăt de păun şi-n ropot cadenţat – pianul.
Am întârziat. Şi mi-e frică. Nu-i decât vis.

Intru în pădurea gării de sticlă – ostatic,
Partituri de vioară-n lacrimi, frământ în toate.
Al corului nocturn vibrant preludiu sălbatic,
Miros de roze din sere cu putregai-pământ –
Unde sub cerul de sticlă a mas, a înnoptat
Umbra cea scumpă mie, prin gloate nomade...

Şi mi se pare: deplină în muzică şi cânt,
Lumea de fier vibrează atât de sărăcăcios.
Mă sprijin de murii tindei de sticlă-opalină.
Aburi fierbinţi orbesc pupile de-arcuş, mărite.
Plec la ospăţul mortuar al umbrei iubite
Pentru ultima oară muzica mai răsună!


1921

Traducere de Leo Butnaru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu