joi, 24 noiembrie 2016

UN POET AVANGARDIST UCRAINEAN
POEMUL NEGLIJĂRII

I

E greu să stârpeşti
burta catarală
a istoriei
cu piatra compasiunii,

1.   Cu sute de glasuri urlătoare
hăuleşte viaţa
la banchete,
pe când
castrată molatică
îşi umple ciorapul
cu terci de hrişcă – folositoare.

2.   Mii de ani
de când viaţa boleşte
de constipaţie cronică.

3.   Cine ar fi în stare                             
să selecteze un astfel de ricin
ce ar da-n diaree
Universul?

4. Respectă pe toţi cei ce nu cred
contemporaneităţii,
dispreţul meu
permanenţa elegantelor
jobenuri.

5. Întreb:
cine m-ar putea împiedica
să-i scuip
europeanului
în mutra-i arogantă
cu un cuvânt curajos?

6. Ascultaţi
toate viperele
gândirii europene!

7. Mult timp
m-aţi ţinut captiv
legat cu mătăsurile
neputinţei voastre.

8. Iar acum sunt liber!
Temeţi-vă de frânghiile mele
zdrenţuite!

II

1. În mâinile îngreuiate de muşchi
am toporul
şi ferestrăul, – eu
prelucrez bârnele
caselor de mâine.

2. O, cândva,
cum voi râde de voi,
când veţi îngheţa cu
frumoase proiecte
în buzunare.

3. Privind în viitor,
eu îmi imaginez cum
în pădurile acestuia
în poienele sale sărbătoreşti
creşte o mătură uriaşă
care mătură tot gunoiul
aurit de poeţi!

4. Inima mea freamătă de
presimţirea a cea are a veni,
pe când inimile voastre tremură
cu ceea ce trecător e
chiar acum.

5. Braţele mele stăpânesc plugul
ce întoarce brazde de-o sută de puduri,
pe când voi
scurmaţi cernoziomul
cu degetele!

Mi-e milă de voi,
o, contemporanilor!

III

1.      Eu voi fecunda limbajul
Cu sperma imaginilor îndrăzneţe!

2. Va fi vesel să creştem
Kievul viitorului
din craniul fragilei contemporaneităţi!

3. Plăcut e
să-ţi usuci sufletul
la flacăra mâniei!

4. Ce plăcut e să
sfâşii inimile voastre
cu ghearele dispreţului!

5. Plăcut e să baţi cuiele în
sicriul trecutului
cu ciocanul propriei tale forţe!

IV

1. Din tunurile fanteziei
voi trage furios
în jocurile voastre
din văile trecutului.

2. Ţipetele vulturilor
sperie sufletele
voastre infantile.

3. Şi veţi scheuna
precum câinii bătuţi,
alungaţi în grotele
religiilor nevoiaşe.

4. Astfel din adâncul inimii mele
arunc în voi necruţătorul dispreţ,
o, contemporanilor!

1919


WOLT WHITMAN


Eu sunt om.
Atât de obişnuit, de-ţi vine să râzi, –
Râu cristalin între maluri năpădite de gunoaie,
Veacurile-şi freamătă aripile peste mine.
Înfrigurare şi groază
Laminez temerar în topitoriile mele,
Ascultând vuietul vântului, bătaia motoarelor
Şi respiraţia femeii iubite.
Văd nori, pământ, hornuri, fiare şi oameni;
Ating obiectele, adulmec mirosuri:
Eu sunt atât de obişnuit, de-ţi vine să râzi.
Şi ziua mea înfloreşte ca lotusul.

TROPOTUL MILENIILOR

Tropotul mileniilor
Freamătă în sufletul meu,
Iar gându-i ca săgeata –
Cadavrele
Plozilor avortaţi
Îngraşă
Timpurile viitoare.

Oasele îngălbenite ale lui
Goethe, Angelo, Shakespeare,
Şevcenko, Goya
Roase
De milioane de dinţi,
Drămăluite între degete murdare,
Prin purulenţele istoriei –
Timpul pierdut fără speranţă.

Gunoaiele trecutului –
Pe lanuri de grâne!...
Mâine din bob
Va răsări geniul
Călcat de picioarele
Mileniilor.

1922


GLORIFIC REPEZILE MECANISME

Glorific repezile mecanisme
Care scuipă pe cărunteţea vremilor
Trecutului îi pun clisme
Viitorului îi sparg seiful contabilităţilor.

Setea mea cu miros de câine
Va alerga în puternică vârstă
Unde peste cadavrele zilelor vor trepăda
Turmele fostelor oi ce nu mai există.

Cutezător îmi arunc privirile-n depărtări
Sfărâm insistent porţile vremilor viitoare
Şi râd amar, gândindu-mă că şi suflete de iepure
Dimpreună cu cele năvalnice vor ajunge la sărbătoare.

1922

 

TOAMNĂ


În biblicele poieni de mărăcini

S-au încâlcit sfori ruginite, –
Cărunteţea timpuriei albăstrimi
Şi răni de brumar sângeriu-rumenite.

Adunaţi-vă, viteji vânători!
Hrăniţi-vă ogarii, pregătiţi armele, –
Dincolo de culmi, fiarele toamnei, în zori
Căzut-au în plase, împurpurat-au capcanele.

Din hăţişuri, dulăi bălţaţi spre mine
Abat fantastice fiare
Şi eu văd blănuri carmine
Şi vulpi uluite-a fermecare,

Şi chinovarul rănilor uscate,
Şi frigul veşmintelor palide-mate,
Şi izbucniri de incendii ce păreau aciuate
Pe fundalul poienilor devastate.

1926

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu