sâmbătă, 1 decembrie 2018

CONTINUITATE BRODSKI
Post aetatem nostram*

Lui A. Ia. Sergheev

I

„Imperiul e-o țară pentru proști”.
Circulația e sistată cu ocazia
sosirii Împăratului. Plebea
înghesuie legionarii, răsună cântec, strigăt;
însă palanchinul e închis. Obiectul adulării
nu vrea să fie și obiectul curiozității.

În cafeneaua pustie din spatele palatului
un grec rătăcitor joacă domino cu
un invalid nebărbierit. Fețele de masă
sunt dungate cu rămășițele luminii zilei,
iar ecoul jubilărilor din străzi învolbură pașnic
jaluzelele. Grecul ce tot pierde
numără drahme; învingătorul își comandă
un ou fiert – să fie tare –  și sare.

În dormitorul ferit și larg un vechi arendaș
îi povestește unei tinere hetaire
cum i-a fost dat să vadă Împăratul. Femeia
nu-l crede și râde în hohote. Ăsta ar fi
preludiul jocurilor amoroase.

II. Palatul

Un satir și o nimfă sculptați în marmoră
privesc în apa adâncă din bazin, netezișul căreia
i-acoperit cu petale de trandafiri.
Guvernatorul, desculț, chiar cu mâna sa
îi însângerează mutra regișorului local
din cauza a patru porumbei, pârliți în aluat
(în momentul secționării bucatelor, ei reușiră
să-și ia zborul, însă neamânat căzură pe masă).
S-a dus naibii sărbătoarea, poate chiar și cariera.
Regișorul se zvârcolește mut pe podeaua udă
sub genunchiul greu, mușchiulos al
guvernatorului. Aromele de trandafiri
încețoșează pereții. Slugile, ca niște statui,
privesc indiferente undeva în față.
Iar piatra lucioasă nimica nu reflectă.

În deformata lumină a lunii nordice,
ce se-nfășură în jurul hornului de bucătărie,
grecul rătăcitor, îmbrățișat c-o pisică, privește
cum doi sclavi scot pe ușă cadavrul regișorului-bucătar,
înfășurat într-o rogojină și cu care agale
coboară panta spre râu.
Scrâșnește pietrișul.
Pe-acoperiș, un ins se străduie să închidă
gura colțoasă-a unui cotoi.

III

Abandonat de adolescentul drag, bărbierul
se examinează-atent în oglindă – se vede,
tânjind după el, motiv din care a uitat cu totul
de mutra mușteriului acoperită cu spumă.
„Probabil, băiatul nu va mai reveni”.
Între timp mușteriul moțăie liniștit
și vede vise pur grecești: cu zei,
cu cafarzi, cu lupte în gimnazii, unde
acrul miros de sudoarea
irită nările.
                   Zburând de pe tavan,
o muscă barosană, dând un cerc prin aer,
se-așază pe obrazul înălbit de spumă
a celui ce-adormi și, afundată-n clăbuci de spumă,
ca bieții infanteriști-peltaști ai lui Xenofon
prin zăpezile armene, peste prăvălișuri,
înălțimi, defileuri gâza se târăște încet
spre culmi, iar după ce-nconjoară gura deschisă,
nărăvește să urce pe vârful nasului.

Grecul deschide strașnicul său ochi negru,
și musca, bâzâind strident de spaimă, zboară aiurea.


IV

O noapte seacă, uscată de după sărbătoare.
În gang – un steag ce seamănă cu
botul unui cal, ce rumegă-ntre buze văzduhul.
Labirintul ulicioarelor pustii e inundat
de lumina lunii: probabil, dihania
e adâncită în somn greu.

Cu cât mai departe de palat, cu-atât
sunt mai puține statui și băltoace. Pe fațade
nu se mai văd ornamentele de ghips. Iar dacă-o ușă
dă spre balcon, ea este închisă. Pe-aici, se vede,
tihna nopții o garantează doar pereții.
Sunetul propriilor tăi pași e destul de-nfricoșător
și, în același timp, numaidecât, văzduhul deja
e îmbibat de mirosul de pește: casele
își termină șirul.
                          Însă calea în bătaia lunii
duce mai departe. O felucă neagră o traversează
precum o pisică, după care
dispare-n întuneric, parcă dând semn că, mai departe,
nu are rost să mergi.

V

În încleiatul pe panouri, în stradă,
„Demers către putere”, bine cunoscutul
prin părțile astea interpret kitarist,
fierbând de nedumerire, adresează curajos
concetățenilor chemarea ca ei să dea jos
de pe monede chipul Împăratului.

Plebea gesticulează agitată. Tineri,
bătrâni cărunți, bărbați în toată firea
și din hetaire cele de carte știutoare
cu toții susțin în unanimitate
că „așa ceva, cândva, nu se mai pomenea”,
în același timp fără a concretiza
ce să se înțeleagă prin „așa ceva”:
bărbăție sau slugărnicie.

E de presupus că poezia apare
când orice constrângere dispare.

Un orizont deosebit de-albastru.
Plescăitul mării. Întins precum
șopârla-n martie pe o piatră caldă,
un ins gol decojește migdalele furate. Mai departe,
doi sclavi legați unul de altul,
gătindu-se de scăldătoare,
râzând în hohote, se-ajută reciproc
să dezbrace boarfele de pe ei.
E arșiță cumplită. Grecul coboară
de pe piatră, holbându-și ochii
ce-s parcă două drahme de argint, pe ele
cu imaginea noilor Dioscuri.

VI

Minunată acustică! Nu în zadar zidarul
a hrănit păduchii șaptesprezece ani
pe insula Lemnos. Acustica-i perfectă.

Și ziua-i excelentă. Plebea,
ce-a umplut conturul stadionului,
cu suflare întreruptă, absoarbe avid

înjurăturile, pe care doi luptători
și le tot împart, țipând pe arenă,
până, întărâtându-se-foc, își scot săbiile,
să hotărască ele ce și cum.

Scopul întrecerii nu este de a ucide,
dar de-a ajunge la o moarte dreaptă și logică.
Legitățile dramei din teatru trec în sport.

Acustica e minunată. În tribune –
doar bărbați. Soarele aurește
coamele leilor din loja imperială.
Întregul stadion e-o ureche uriașă.

„Ești un hoit!” – „Ba tu ești hoit!” – „Lepădătură ești
și hoit!” Și-n acest moment Guvernatorul,
fața căruia-i asemeni unui uger puroiat,
izbucnește-n râs.

VII. Turnul

Amiază răcoroasă.
Pierdută undeva în nori,
săgeata de fier a turnului municipal
are și menire de paratrăsnet și de far,
dar e și loc unde se ridică drapelul. Iar
în interiorul său – e simplu: închisoarea.

A fost calculat reieșind din considerentul că,
de regulă, pe timpul faraonilor, prin satrapii,
sau la musulmani, pe timpul creștinismului –
ocnașii sau executații alcătuia șase procente
din populație. Din acest motiv,
cu o sută de ani mai înainte
bunicul cezarului de azi a pus la cale
reforma judiciară. Abolind
amoralul obicei al pedepsei capitale,
cu ajutorul unei legi speciale
cele șase procente el le-a redus la două,
a celor obligați să facă închisoare,
bineînțeles, pe viață. Nu conta
de-ai fi fost vinovat sau nevinovat;
de fapt, o lege e ca un fel de impozit.
Atunci a și fost construit turnul municipal.

Luciul orbitor al oțelului cromat.
La etajul trei, scoțându-și capul
prin ambrazura circulară, un biet păstor
își trimite zâmbetul spre-acei de jos,
ce veniseră dulăul să i-l vadă.

VIII

Fântâna arteziană în formă de delfin
în larg de mare e absolut uscată.
E de-nțeles: oricare pește de piatră
se descurcă și fără apă, precum, la rândul ei,
și apa e bine-mersi fără peștele din piatră.
Acesta e verdictul judecății arbitrilor,
decizia cărora de obicei e seacă.

Sub colonada albă a palatului
pe treptele de marmoră – mai multe
căpetenii de triburi smolite, înveșmântate
în burnuzuri pestrițe și boțite
așteaptă apariția regelui,
ca un  buchet aruncat pe-o cuvertură,
scos dintr-o vază de sticlă plină cu apă.

Regele apare. Căpeteniile se ridică
și bat, zângănitor, sulițele de trepte. Urmează
zâmbete, îmbrățișări, săruturi. Regele
se-arată oarecât jenat; dar, iată, privilegiul
tenului smolit, pe el nu se văd echimozele.

Grecul rătăcitor cheamă la el un băietan.
„Despre ce trăncănesc ei?” – „Cine, ăștia?”
„Îhî”. – „Îi mulțumesc mai marelui”. – „Pentru ce?”
Copilandrul își ridică văzul limpede:
„Pentru noile legi contra săracilor”.

IX. Menajeria

Grilajul care separă tigrul
de vizitatori, în varianta lui de fontă
reproduce încâlcelile din junglă.

Licheni. Stropi de rouă metalică.
O liană împletită-n jurul tulpinii de lotus.

Natura imită cu atare dragoste,
de care e în stare numai omul
căruia nu-i este indiferent
unde să se rătăcească: în codru
sau în pustiu.

X. Împăratul

Un legionar-atlet în zale lucitoare
de strajă lângă ușa albă,
de după care se aude clipocit de apă,
privește prin geam femeile ce trec.
Lui, celui care stârcește aici cam de-o oră,
deja prinde să i se părea că, acolo,
jos, nu trec frumoase diferite,
ci e doar una și-aceeași.

O mare literă de aur, M,
care împodobește ușa nu e de fapt
decât buche mică în comparație cu
fața uriașă și congestionată de încordare,
dincolo de ușă aplecată peste apa
curgătoare, ca să-și vadă în amănunțime
chipul reflectat în ea.

La urma urmelor, apa curgătoare
nu e cu nimic mai rea decât sculptorii care
au inundat întreaga împărăție
cu-astfel de modelări umane
sau de animale.

Limpede șuvoi, murmurător.
Un uriaș Vezuviu răsturnat,
atârnând asupra ei, își amână erupția.

În genere cam toate acum merg scârțâind.
Imperiul seamănă cu o triremă plutind pe canalele care
pentru trireme de fapt sunt prea înguste.
Lopătarii bat cu vâslele pe uscat,
iar pietrele zgârie adânc bordul.
Nu, nu s-ar putea spune că noi
ne-am fu împotmolit de tot!
Mișcarea e mișcare, mișcarea are loc.
Oricum, plutim, plutim. Și n-ar fi cineva
care ne-ar depăși. Dar, vai, cât de puțin
seamănă asta cu viteza de cândva!
Și cum să nu suspini după vremuri în care
totul mergea destul de bine.
Destul de bine.

XI

Felinarul se stinge și fitilul lui deja
fumegă în întuneric. Șuviță subțire
se-nalță spre tavan, albeața căruia
în bezna ce se lasă în prima clipă
e de acord cu orișicare formă de lumină.
Fie ea și-a fumului suriu.
                                        Dincolo de geam
noaptea întreagă în grădina din preajmă
se-aude șiroitoare ploaie asiată, grea.
Dar mintea, mintea – e uscată,
atât de uscată, încât nimerind în recea
și palida îmbrățișare a flăcării,
se reaprinde mai repede decât
o filă de hârtie sau vreascul din adăpost.

Însă tavanul nu observă această înflăcărare.

În urma sa nelăsând funingine sau scrum,
omul iese în bezna umedă, dibuitor
luând-o spre poartă. Însă argintiul glas
al păsării zisă mulgătorul-caprei
îl face să se întoarcă.
                                  Ud leoarcă,
spăsit, el intră iar în bucătărie și,
scoțându-și chimirul, pe masa galbenă
răstoarnă toate drahmele ce i-au rămas,
apoi iese în ploaie.
Pasărea nu mai țipă.

XII

Punându-și gând să treacă hotarul,
grecul găsi un sac mare, apoi
pe undeva pe-aproape de bazar captură
o duzină de pisici (cât mai negre) și cu-această
zgârietoare și mieunătoare povară
spre noapte ajunse în pădurea de la frontieră.

Luna lumina, cum totdeauna o face
în iulie. Dulăi la pândă cu lătratul lor
umpleau întregul defileu: pisicile din sac
încetară să se mai revolte, aproape amuțiră.
Și grecul spuse-n șoaptă: „Fie într-un ceas bun.

Atena, nu mă părăsi. Ia-o înaintea mea”,
iar în gândul său adăugă. „De astă parte a graniței
eu las șase pisici. Atât, nimic mai mult”.
Dulăii nu se vor cățăra-n copaci, să le-nhațe.
În ce privește soldații, ei sunt superstițioși.

Și totul ieși cum nu se putea mai bine. Luna,
câinii, pisicile, superstițioșii, pinii – întregul
mecanism funcționă. Iar grecul ajunse
la trecătoare. Însă în clipa în care
cu un picior era deja în cealaltă țară,
el văzu ceea ce îi scăpase:

întorcând privirea, văzu marea
care se așternea departe, jos.

Spre deosebire de animale, omul e-n stare
să plece de la ceea ce iubește (doar
spre a se deosebi de animale!).
Dar, precum câinele-i trădat de salivarea sa,
pe om îl trădează animalicele sale lacrimi:

„O, Talassa!...”
             Însă în lumea asta parșivă
nu se cade să rămâi prea mult la vedere,
la trecătoare, în bătaia lunii, dacă nu ai chef
să devii o țintă sigură. Astfel că,
aruncându-și povara din spate,
el începu să coboare atent
în adâncul continentului;
                                        și-i ieșea în cale

o creastă de brazi în loc de orizont.

1970
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________ 
*După era noastră (lat.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu