sâmbătă, 15 decembrie 2018

Iosif BRODSKI ÎN „ATENEU”

Singurătate

Când conștiința ta obosită
își pierde echilibrul,
când treptele acestei scări
îți fug de sub picioare,
ca puntea de pe care
scuipă peste omenire
singurătatea ta, –

tu ai putea
să cugeți la veșnicie
și să te îndoiești de inconsistența
ideilor, ipotezelor, receptării
operelor de artă,
de perfectul compus,
precum, de altfel, de însăși zămislirea
de către Fecioara Maria a pruncului Isus.

Însă mai bine e și mai cuminte
să te închini realității obiective
cu adâncile ei morminte
care mai apoi,
după mute vremuri trecute,
s-ar putea părea destul de plăcute.

Da.
Mai bine să te închini realității obiective
cu drumurile ei scurte
care mai pe urmă
până la stranietate
ți se vor arăta
destul de late,
ți se vor părea barosane,
prăfuite,
împresurate de compromisuri,
ți se vor părea aripi imense,
păsări mari, năzdrăvane.

Da. Mai bine e să te închini realității obiective
cu mizerabilele ei măsurători
care mai apoi în lung de extreme
din interior sau dinafară
îți vor servi de balustrade
(chiar dacă nu destul de curate) care
pe această șubredă scară
să țină în echilibru
adevărurile tale șchioape.

1959


Amintiri

Cer alburiu
rotește de-asupra mea.
Pământul gri
îmi huruie sub picioare.
În stânga e-un  crâng. În dreapta
lacul de rând
cu maluri pietroase,
cu maluri lemnoase.

Eu îmi scot, îmi smulg
picioarele din mlaștină
și soarele-mi luminează
cu raze mici.
Sezonul agricol
al anului cincizeci și opt.
Eu înaintez anevoie
spre Marea Albă.

Râurile curg spre nord.
Băieții rătăcesc – până la brâu – prin râuri.
Peste noi noaptea albă
prinde-a se crapă de zori.
Eu caut. Modelez din mine
omul.
Și iată, găsim calea,
răzbatem spre țărm.

Deja până la noi ajunge
vântul siniliu.
Pământul înaintează-n apă
cu plescăit scurt.
Eu ridic brațele
și capu-mi ridic,
și marea se-apropie de mine
cu licăru-i alburiu.

Pe unii îi ținem minte,
pe alții chiar acum îi uităm,
noi înșine ce valorăm,
ce încă nu valorăm;
iată, stăm la vălurirea mării
și norii plutesc,
și urmele noastre
absorb apa.Din „Guernavca”*

Sfârșitul de iulie se-ascunde-n ploi,
ca interlocutorul în propriile gânduri.
Ceea ce, de fapt, nu vă mișcă în țara în care
e mai puțin înainte, decât a rămas înapoi.
Străzile s-au moleșit. Zdrăngănesc chitare.
Trecătorii se-afundă-n galbeni unduiri de aburi

Malul eleșteului și totul în jur e-n bălării.
Fojgăiesc șerpi și șopârle. În coroane
au cuiburi păsările ce clocesc ouă sau ba.
Ceea ce distruge suspusele dinastii
e abundența urmașilor și puținătatea de tronuri.
După care vin iar scrutinele și fuga-n păduri.

M. nu ar recunoaște locul. Din scoicile nișelor
au dispărut busturile, porticurile s-au șubrezit,
zidurile s-au înfundat cu gingii în ponor.
Îți saturi ochii, dar nu și gândul avid, auster.
Grădini și parcuri se transformă în jungle.
Și buzele șoptesc, involuntar: cancer...

1976
_______________________
*Guernavca – oraș în  Mexic, capitala statului  Morelos.

Poem despre muzicanții orbi

Cei orbi rătăcesc în beznă.
Nopțile, e mai simplu în toate.
Să treci prin piețele orașului.
Orbii trăiesc pe dibuite.
Pe pipăite,
atingând lumea cu palmele,
necunoscând lumină și umbre
simțind doar ceea ce e piatră:
din piatră sunt clădiți pereții.
Dincolo de ei trăiesc oamenii.
Femei.
Copii.
Bani.
De aceea
e mai bine să ocolești
zidurile de neclintit.
Iar muzica se va opri în ele.
Muzicantul va fi înghițit de pietre.
Iar muzica va muri în ele,
înșfăcată de labe brutale.
E rău să mori noaptea.
E rău să mori pe dibuite.

Prin urmare,
orbilor le e mai ușor.
Orbul traversează piața pustie.


Exploratorul polar

Au fost mâncați toți câinii. În jurnal
nu au mai rămas pagini curate.
Cuvintele-mărgele acoperă fotografia soției,
la tâmpla căreia stă gâza datei unei glume nesărate.
Urmează fotografiile surorii. El nu-și cruță sora:
vorba e de latitudinea la care a ajuns atât de greu!
Și gangrena, neagră-smoală, i se urcă pe șold,
ca ciorapul unei dudui din varieteu.

22.VII.1978


Amiază în odaie

Amiază în odaie. În tihna care
ca în vis este, când este aievea,
mișcând alene brațul – nimic
nu se poate modifica.

Lumina pătrunde prin geam, orbitoare.
Soarele, urcând în zenit,
își întinde raza pe parchet, –
în bătaia ei totul pare înlemnit.

Praf, depus pe podea, pe pervaz.
Caloriferul graseiază, mahmur.
Corpul, înțepenind, remodelează
scaunul care deja aduce a centaur. 

1978  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu