sâmbătă, 7 decembrie 2019

O POETĂ A POSTAVANGARDISMULUI RUS: MARGARITA AL`
timpul

este incredibil
însă timpul ne-a încăput pe toți
timpul a încăput totul
timpul a încăput timpul
precum inspirația încape expirația
nu mai există hotare și războaie
fiecare dintre noi are propriul său zbor
fiecare dintre noi are propriul său tichet
fiecare are locul său
prin băltoace aleargă ploaia
peste oameni plutesc cuvintele
și asta e chiar aceeași clipă
aceeași clipă minunată
în care – incredibil –
timpul ne-a încăput pe toți
timpul încape totul

fiara încă nu s-a născut – dar fiară e

gândul cândva a fost pruncuț
botezat în cristelniță odată cu stelele
gândul cândva boltă cerească a fost
cristelniță care boteză cuvântul
cândva cuvântul era mormăit de Zei
dezvăluind cerul în sonuri scorojite
omul încă nu se născuse
dar buzele lui deja cântau

rugăciunea mamei

astăzi nu a fost ucis nimeni
astăzi nimeni nu a ucis
de-ar fi să rezistăm și mâine
și mâine să izbândim
ce important e să spunem și mâine
astăzi nu a fost ucis nimeni
astăzi nimeni nu a ucis

trăim în singurătate

între mare și țărm
între tunet și fulger
între trecut și viitor
între exterior și interior
între moarte și eternitate
noi trăim în singurătate
ca respirația ce străbate
între inspirație și expirație

cum mai trăiești

dar cum mai trăiești
între mine și dumnezeu
fără nume
fără trup
fără suflet
spațiu al viitorului cuvânt
spațiu al viitoarei iubiri


fulgurantă realitate în bezna cuvintelor

fulgurantă realitate în bezna cuvintelor
de ce-a fost să cred în existența ta
de ce-a fost să-mi crezi tu mie

nu am nevoie nici de soare nici de lună
zi de zi și noapte de noapte
nu am nevoie nici de viață din veac în veac
și nici nu am de gând să suport moartea
descoperindu-mi fiece clipă a destinului

nu-mi sunt de-ajuns cele patru puncte cardinale
nu-mi e de-ajuns corpul meta-cubului
fie ca fiecare val să-și primească propriul ocean
fie ca însăși stelele să-și croiască ozorul din pânza cerului

în continuarea aripii amuțesc sentimentele
cerul amuțește sub bolta întoarselor viceversa secțiuni necunoscute
și eternitatea-i ultim inel în lanț

*     *     *

trecutule – eu îți sunt Zeul
viitorule – eu îți sunt templul
prezentule – eu îți sunt Dragostea


în ruinele visului

anii
și aceste bijuterii
le voi scote din scrin
ba e vizibil
ba invizibil e omul
ba groaznic pentru lume
ba mai minunat decât aștrii cerești
stă printre ruinele visului
dementul
secol douăzeci și unu

lumea mea e de nereținut

lumea mea e de nereținut
eu sunt în ea
ea e în mine
și nu înțeleg
cum de-aș fi putut să nu fiu
cum lumea putea fi unde nu eram eu
acești oameni și marea de unde  
au apărut pe fundalul stelelor eterne
eu de ce sunt om
de ce nu pentru totdeauna

*     *    *

orbul merge pe drum
           văzut
văzătorul merge pe drum
         nevăzut
existentul merge pe drum
        inexistent

nu cânta!

nu cânta! nu plânge!
nu râde!
nu iubi!
întoarce cuvântul în uterul cuvântului!
ridică-te
în genunchi
și târăște-te!
pe urmă întoarce-te la loc...

*     *     *

nu e suficient să trăiești
nu e suficient să mori

*     *     *

între noi nu era nimic
       decât cerul

privesc prin ecranul cu cristale lichide

privesc prin ecranul cu cristale lichide
spune-mi că nu am murit
spune-mi că am murit

râsetul – glasul zeului râsetului

râsetul – glasul zeului râsetului
plânsetul – glasul zeului plânsului
strigătul – glasul zeului strigătului
versul – glasul omului

acest cuvânt are două-trei accente și așa mai departe

tot mai des revin în cercul
conturat din cuvinte
aici poți să nu respiri
dar dacă inima e chiar universul
și mâinile ca niște oglinzi
te poartă tandru spre port

odată
acest cuvânt va avea două-trei accente și așa mai
departe
fiind ca o insulă fără limite
astfel cu miriade-constelații zboară păsările
astfel cu universurile zboară oamenii
nimic în plus
numai dragoste


dimineață de faianță

ceața mai vălătucește peste râu
dar lumina e gata să curme liniștea oarbelor
oglinzi
pe masă e o dimineață de faianță


doarme viermele de mătase în cocon de stele

eu simt
cum mă transform cu-ncetul
raza lunii e tot mai subțire
tot mai înalte sunt semnele încondeiate de imensitate
viermele de mătase doarme-n cocon de stele
s-a spart oglinda și
oceanul s-a revărsat


*      *     *

E primăvară
și în fiece mugur e
Viață
în fiece mugur e
Moarte
și în fiece mugur e
Credință


cândva oceanul își va lăsa țărmurile

cândva oceanul își va lăsa țărmurile
fără să mai poată a le ținea în mâini
și nici mâinile să le mai țină
cândva trupul se va preface
și cerul se va preface-n pulbere
m-am încâlcit prin cuvinte cum printre stele m-aș încâlci
din întâmplare mângâiată de o privire


eu mai trăiesc

eu mai trăiesc
și-ar trebui să fac ceva
sau să nu fac nimic
să stau și să privesc la cer
prin geam să privesc păsări ploaie soare
lună
ce bine e
ce bine e
cu cât mai îndepărtată de stele sunt eu
cu atât mai invizibilă
de parcă nici nu aș fi
nu aș fi
ca și cum n-aș exista


sunt un cub

eu sunt o mumie
desprinsă de fața mea
arsă de soarele umbrei
sunt un astronaut
ce zboară spre lună
c-un strop de dragoste în gâtlej
eu sunt un cub
pe propriul meu obraz
sub stindardul CAUTĂ CAUTĂ CAUTĂ CAUTĂ

pe insula odată-și-odată


pe insula odată-și-odată
în birtul undeva-cumva
printre aplecate acoperișuri și felinare
eu voi bea vin
plângându-mi de milă
cu ciorchinii mâinilor


nu doarme bulevardul inelat

lacrima
fenomen
al sufletului
nu doarme bulevardul
nu doarme bulevardul inelat în jurul grădinilor*
ca pe o datorie eu îi reîntorc lui Dumnezeu frumusețea
______________
*În original: Садовое кольцо – bulevard-inel în centrul Moscovei.


sub horbota subțire

sub horbota subțire
și mâinile și ochii
ascund tristețea ploii
eu știu că tu cunoști cuvântul fermecat
însă tristețea e cel mai vrăjit cuvânt al ploii


o să-ți povestesc despre un vis

o să-ți povestesc despre un vis în care
nu se rotește
soare lună nici chiar umbra universului
aici nu a trăit nici chiar Dumnezeu
aici îngerii sunt ca păsările raiului
iar demonul
e duh neîntrupat


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu