joi, 26 decembrie 2019

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ UN POET PUȚIN SPUS ORIGINAL!*      *      *

Mi-au spânzurat sub acoperiș
Trupul cu mască de arlechin,
Inima pe stâlpi mi-au încleiat-o
În fâșii sfâșiate de afiș,
Iar sufletul, cu preț indicat în ruble,
Mi l-au expus în vitrină.

1917

*     *     *

       *      *      *


Mi-au spânzurat sub acoperiș
Trupul cu mască de arlechin,
Inima pe stâlpi mi-au încleiat-o
În fâșii sfâșiate de afiș,
Iar sufletul, cu preț indicat în ruble,
Mi l-au expus în vitrină.

1917


Aprilie

Amiaza e moale ca L.
Strada-i gri-cafenie ca o vrabie.
Astăzi e aprilie.
Iar ieri era încă martie.
Prier! Am scos din buzunar moleșitele-mi mâini
Cea dreaptă potrivindu-i-o bastonului pe măciulie.
Prier! Astăzi chiar plimbătorii de câini
Admiră cum dulăul roșcat
Îi dă târcoale cățelei. Aprilie!


*     *     *

Tandrețe,
Sângerează,
Picură-ți
Saliva însângerată. A inimii cupolă de argint
E acoperită de aspră și mată negreață...
Cum de-aș face, cum de-aș face în noapte
Prostul de mine
Până spre dimineață
Dragostei să-i fur
Nasturele, butonul strălucitor?...
De ce oțetul și ghimpii chinurilor bestiale?
Oare pasiunea
Ar fi Biblie pe care cu rugă și evlavie
S-o pui printre anale,
Prin altare?

1919


*     *     *

O pată mică, precum de la strivirea fructului răchițelei.
Liniște vă rog. Nu izbiți ușa. Omul...
Patru litere, simple de tot:
                                                   – mort.

1916


*     *     *

Din nou: – Ce-i Adevărul?
Mi-au prins sufletul, precum câinelui coada, cu ușa.
Și iată, ca o fiară
Nu pot să-mi potolesc durerea.

1918


Epitaf

Primește-mă pe mine, adormitul în gheață,
Dă-mi lumea ta proslăvită!...
Eu sunt ca un ciocan de varză
Care deodată a părăsit grădina
În care crescu;
Sunt ca o fiară sperioasă
Ce-a părăsit umbrarul dumbrăvii;
Sunt precum coada
Oii, –
Și totuși:
Pentru tandrețea minunatelor femei
Care nu-mi mai sunt accesibile;
Pentru vinul care de azi înainte
Nu va mai curge în gura mea;
Pentru brânza de capră
De care am fost lipsit pe nedrept;
Pentru cimitirul cu neagră țărână
În loc de grădina în floare,
Eu, robul Tău, Doamne,
Îți cer de răsplată
Proslăvita Lume a Ta. *      *      *

În sărăcie, milostivirea milei îmi e
Ca un bănuț ros, pricăjit...
Nemiloasa suliță a trădării
A fost aruncată...
Pe scut e galul, vedeți, galul e pe scut,
Priviți cum stârvul deja e-mpresurat de vrăbii.

1917


*     *    *

Și din nou trecătorilor ca promoroaca
Pe gene le stătea dezmățul din seara trecută
Din nou pe trupul meu întins-felii
Apăsa orașul, de parcă l-ar fi călcat cămilă
Din nou cerul albăstrea
Ca un blid emailat.

1917


*     *     *

Dragă, pentru tandrețea mea
Și pentru necurmatul meu dor,
Fii astăzi țapul ispășitor.


*     *     *

– Încotro pleci?
– Spre ceva mai noua noutate a noutăților jinduitoare...
– Nu cred.
Nu poți face schimbarea fără a te topi de alean
După ceea ce vei pierde.
Inima, cu un stol alb de pescăruși
Pe urma spumegândă a corabiei...
– Doamne, izbăvește-ne de cel viclean!

1918


*     *     *

Noaptea, ca o săgeată, a curs din ochiul uriaș
și pe gene coborî pe acoperiș.
S-a ridicat tristețea precum Lazăr
alergând în stradă să bocească și să se învinuiască.
Se arunca de gât – și toți se fereau ca arși,
strigând: dementa!
În timpanele tobelor strigându-și vaietele spaimei.
Băteau, ca în tobe sunătoare.

1917


*     *     *

Voi veni. Întinde-oi palmele,
Spunând:
– Iubește-mă. Ia-mă. Al tău sunt, unicul...
Ochii tăi – ca pe icoane
Ochii Magdalenei,
Pe când inima rece e, livrescă
Și înșelătoare, clovnului asemeni...
Mai iute, mai iute: „Nu, nu mă iubi!” – aruncă-mă
Ca pe un bolovan.
Amin.

1918


Lui Riurik Ivnev

Când ziua e ca transpirația bolnavului
Și e senin doar pe pânzele futuriștilor,
E bine cu tine, Riurik,
Să vorbim despre micile griji ale poeților.
Cu tine în genere e bine și simplu.
Tu – semănând mult versurilor tale –
Intri în inima omului cu pas tandru,
Precum în lojă la ceremonii imperiale.

XI.1918


A înțeles

În zori, retrăgându-ne în liniște,
Punându-i capul pe genunchi, îi spun:
„Nimic nu e mai frumos decât dragostea!”
„Așa e, dragule...
Numai că strașnic mă tem să rămân gravidă”.

1918


*     *     *

Sunt foarte bucuros. Foarte!
Toți rușii noștri
Grebănoși veacuri la rând
Deja își țin șira spinării dreaptă
Ca stâlpii de telegraf prin stepă,
Peste surpături.
Dintre noi cine-i guralivul ca un cuc?
Nici tu marcatoare de verste, nici jaloane.
Iar voi ziceți: „Balamuc!”
Să vă ia satana! Toți dracii!
Nu sunteți decât vechituri!

1918

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu