luni, 9 mai 2016

DINSPRE ALŢII - SPRE MINE ÎNSUMI
Cred că am mers spre înţelegerea, mai apoi spre cercetarea avangardismului începând chiar cu prologul acestuia, care poate fi considerat expresionismul german. Am citit atent, ca vrăjit, aş putea spune, autorii emblematici ai acestei fenomenologii care a îmbinat mai multe direcţii în poezia primelor decenii ale secolului XX, din interacţiunile cărora aveau să purceadă futurismul, suprarealismul şi dadaismul.
Bineînţeles, când un poet-debutant-adolescent citeşte pe importanţii autori de până la el, (fie) programatic (ceea ce se întâmplă, de fapt, de mai puţine ori în cazul novicilor), dar, în special, pe cale… natural-bio-spirituală, ca de la sine, adică, junele fiind „orientat” de intuiţie, învaţă de la predecesorii deschizători de drumuri, curente, şcoli. În texte, le remarcă elementele, particularităţile pregnante, exemplare ca esenţe expresive, ca metaforă, formulă, aducere stilistică din condei etc.
Aşa că eu nu aş putea spune cum „am învăţat” (şi) de la poeţii expresionişti germani, ce şi cum simţeam (cât mai obiectiv…), când îi citeam, îi îndrăgeam, apropiindu-mă de abisurile lor („prăpăstiile pân’la creste umblă”, Ricarda Huch), însă acum, peste aproape o jumătate de  secol, pot presupune unele momente/ accente de receptare şi, poate, chiar de germinare în firea mea (firavă) a unora din esenţele acelui discurs avan-avangardist, bazându-mă, să zicem (de ce nu?), pe unele din sublinierile/ evidenţierile pe care le făceam, pe când eram student la anul întâi universitar (1967-1968). E vorba de remarcile/ sublinierile pe care le găsesc în cele două volume „poezia germană modernă – de la stefan george la enzensberger” (chiar aşa: în titlu nu există nicio majusculă), apărute în 1967 la „Editura pentru literatură” – o antologie de Petre Stoica, minunatul poet cu care, la începutul anilor nouăzeci ai secolului trecut, aveam să ne împrietenim, să dialogăm, să ne reîntâlnim întru chef de viaţă şi literatură şi prezenţa căruia e una fremătător-luminoasă, pastelat-păstoasă în jurnalul pe care îl tot scriu de pe la 1969 încoace.
Iată unele din versurile, din sintagmele, din adagiile metaforice subliniate de mine, debutantul în literatură, în antologa respectivă:
 „Tu, care asemenea fructelor, încă nepârguit,/ zilnic de nenumărate ori cazi din pomul mişcării” (Rilke); „Noaptea stau înăuntru./  Atunci se odihneşte secera lunii/ blând argintată, pe umărul meu” (Mombert); „tufe de umbră”; „Ai întins funia, fără s-o legi de nimic”; „Soarele – eu îl ajut să-ţi picteze/ frumuseţea pe ziduri” (Lasker-Schüler); „Furtunile se despletesc”; „Mari solzi de umbră” (Heym); „Picură pe tâmplele tale o rouă neagră –/ Ultimul aur al stelelor prăbuşite” (Trakl); „Ce timpuri sunt aste, în care/ un dialog despre pomi e aproape o crimă –/ o tăcere se închide peste atâtea nelegiuiri” (Brecht). (Astfel erau şi timpurile, de nelegiuiri, în care trăiam noi, în comunism… – l.b.).


Repet: nu mai pot reconstitui sub aspect emotiv, meditativ, „teoretic”, de studiu/ învăţare (de la cei mari) starea mea de cititor şi învăţăcel-adolescent de la finele anilor şaizeci, sec. XX, însă este convingător, cred, faptul că versurile subliniate/ selectate atunci mă (co)interesează şi azi, îmi plac, le consider dintre cele revelatorii în discursul amplu, sumbru-tumultuos al poeziei expresioniste germane, pe când deja scăpăta spre amurg „soarele negru al melancoliei” din romantismul francezului Nerval.
 „Ca sperietori, cocioabe de vânt sunt jefuite” (Weinheber); „şi un iz de miere bătrână porneşte/ şi stăruie în jur neîncetat/ din moartea ei îngrozitor de dulce” (Hausmann); „Lumina şovăie în mlădierea veche,/ Trecând dintr-un tărâm în celălalt”; „Nu peste mult, s-o prăvăli şi vântul” (Loerke); „Nopţi cu plămânii plini de fum”; „Omagii ale nopţii de toamnă, cocori/ Treceau peste copilul iscoadă”; (Eu aş fi fost ca şi cum… debutantul-iscoadă…– l.b.)  „Până în somnul rândunicilor, subţire,/ Se strecură tristeţea luminii-ntr-un târziu” (Huchel). „A mai turnat şi otravă duşmanul, duşmanul prin proprie ţară” (Goes)…
Sau astfel de perle-modele ale miniaturilor poetice cu semnificaţiile esenţializate, dar radiind estetic, artistic perpetuu (de la care presupun că am învăţat câte ceva, dacă e să mă gândesc la frecvenţa unui astfel de gen concetti în propria-mi creaţie, inclusiv, multe, chiar în prima mea carte, apărută în 1976):
Speranţa:Am mers/ să-mi cumpăr/ o cutioară  cu praline/ Speranţa./ Ghinion: şi preţul lor/ s-a urcat./ Păcat./ Nu-mi mai pot permite/ acum/ luxul să sper” (Peter Hille).
Sau acesta, excepţional, din Brecht:
A se citi dimineaţa şi sera: „Cel pe care-l iubesc/ mi-a spus/ că are nevoie de mine. // De aceea/ îmi port de grijă,/ îmi cercetez cu atenţie drumul/ şi mă tem de fiecare picătură de ploaie,/ să nu mă doboare”.
Dovadă că eram cititorul implicat şi în proces de studiu… creativ, stăpânit/ îndemnat/ ghidat de dorinţa de a aplica cele învăţate în propriile mele texte din perioadă de debut (până atunci, nu avusesem publicate decât vreo 3-4 poeme în ziarul „Tinerimea Moldovei”) stă şi un text de pe ultima pagină (partea de sus – curată, liberă, cea de jos, cam o treime din întreg, atribuită casetei tehnice, în care, printre alte date, se specifică un lucru aproape uluitor astăzi: antologia apăruse într-un tiraj de peste 35 de mii de exemplare!) a primului volum „poezia germană modernă”. E acesta:
„Am zăbovit mult/ Pe trotuare la margine cărora/ Noaptea-i bătută din înalt/ Cu ţinte* de plopi –/ Cred că fac la fel toţi/  Cei veniţi pentru prima oară la oraş.// Privesc din plin zgomot la ferestrele/ Rămase nestinse la ceas târziu/ Simţindu-mă un bulgăre de/ Linişte pe asfaltul acesta zgomotos.// Undeva mai licăreşte o singură fereastră./ Oare nici dincolo de ea nu a rămas nimeni/ Ce-mi…” (Urmează câteva cuvinte indescifrabile.)
E captivantă, uneori chiar copleşitoare tentaţia de a retrăi, a reconstitui stările de freamăt, vrajă, incertitudine, dar totuşi de perseverenţă din adolescenţa ta de poet debutant, de – cum se zice – în formare. Prin cât mai puţină obturare ceţoasă a memoriei, încerci să te reconturezi/revezi la tabla primelor clase de elev întru ale poeziei, literaturii, tablă pe care transcrii cu, aproape, evlavie, cu respect necondiţionat mostre din ingeniozităţile/„găselniţele”, metaforele expresive ale autorilor care, implicit, îţi deveneau magiştri, cărora ai fi vrut să le semeni, pe care ai fi tins să-i urmezi, dar mai întâi – ai fi dorit să le decriptezi tainele laboratorului/„convertizorului” personal de creaţie, de alchimie poetică.
În principiu, aceasta ar putea părea o tentativă vană, însă, peste ani, tu conştientizezi că din/prin acea „inutilă” strădanie de cercetaş, de genist… nesigur, şovăielnic în teritoriile semantice ale altora, îţi formai propriile tale abilităţi, îţi deschideai în unghi mai larg iniţierea şi perceperea spre viitoarea ta poezie, începând să-ţi durezi propriul laborator/convertizor de creaţie.
„Te prindeai atât în acest joc/ de-a fugara veşnicie,-ncet/ stelele fugare, iar la loc/ le săpau cu gestul hotărât” (Kaschnitz); „am înserat în beznele gheţii, departe,/ unde nici pomii nu se mai adapă,/ loviţi până-n măduvă, morţi”(Kunert); „Negrul lapte al zorilor seara îl bem/ la amiază îl bem noaptea/ îl bem şi bem”; „moartea-i un meşter din ţara germană ochiul lui albastru” (Celan, „Fuga” morţii). (Pentru noi, moartea era un meşter din ţara sovietelor, din Gulagul ei… – l.b.)
Probabil, post-factum, (post-semicentenar!), trebuie să mă… laud că am rezistat atâtor ispite de a… şterpeli astfel de mostre, pentru a le trece, disparat, repoziţionat, recontextualizat, în propriile mele pagini. Ar fi fost un cvasi-plagiat pe care nu cred că l-ar fi putut… zăpsi mulţi, însă ispitelor căruia, uite, am rezistat.
Nu exclud că unele extrase din creaţia altora o fi intrat, uneori, în textele mele, însă cred că aceasta s-o fi întâmplat numai după ce m-am convins eu însumi că le pot personaliza, „dezamorsându-le” originea, oferindu-le spiritul/duhul individualizării, autenticităţii unor altfel de semnificări în alt text/context.
Însă, în  majoritatea lor, excerptele au rămas la starea de admiraţie pe care mi-au provocat-o atunci, pe care, unele, mi-o mai resuscită şi azi. Atunci, la lectura dintâi, când le-am şi subliniat/remarcat în paginile cărţilor. Şi de la ele debutantul ce eram învăţa curajul asociativ, temeritatea metaforică, tehnica prozodică, meşteşugul stilistic.
Iată şi alte momente/elemente mozaicate la care tinerii poeţi pot face şcoală, cum fac, să zicem, muzicienii începători la celebrele exerciţii pentru vioară ale lui Henry Schradieck:
„când clopotele-n turle visează/ că sunt sparte”; „ce ameţitoare buruieni te mângâie visând în noapte/ ce vad îţi umezeşte piciorul?”; „miros de pustie stea/ are câmpul dinspre munte”; „nevinovatul, când vrea să împiedice/ asasinul, ucide el însuşi”; „rupeţi afişele, abecedarele în care/ sunt indicate doar numele ruşinoase,/ ştergeţi din convorbiri fioroasele feţe,/ zgâriaţi-le de pe monedele pe care/ ei vi le fură” (Enzensberger)...
După atâtea excerpte din acest ultim set şi atâtea rămase în matricea filelor de antologie, e clar că eu, debutantul-iscoadă-cercetaş, descopeream încă un poet mare, căruia, prin periodice reluări de lecturi, i-am rămas ataşat până astăzi – Hans Magnus Enzensberger, spre care se face trimitere şi în titlul antologiei expresioniştilor germani. Însă şi trimitere dincolo de Enzensberger, dincolo de excepţionalii săi confraţi de poezie germană – Nietzsche, George, von Hofmannsthal, Rilke, Lasker-Schüler, Heym, Trakl, Benn, Goll, Becher, Morgenstern, Arp, Brecht, Hesse, Jünger, Celan, Bobrovwski etc., etc. – în total, în cele două volume, 84 de autori, pe mulţi dintre care aveam să-i citesc şi în excelente, ca şi cele româneşti, traduceri ruseşti.
Bineînţeles, un poet-adolescent le datorează mult şi traducătorilor, învaţă şi de la ei. Iar respectiva antologie a expresionismului german a fost ctitorită în româneşte de nume importante de poeţi, precum Ion Pillat, Maria Banuş, Veronica Porumbacu, Nina Cassian, Marcel Breslaşu, Ion Caraion, Ştefan Augustin-Doinaş, Ion Acsan, Petre Stoica… Graţie şi acestor, şi altor zeci, chiar sute de poeţi-traducători poetul-iscoadă în devenire ce eram descoperea marea artă a poeziei Europei, lumii. Poate, graţie şi lor, am ajuns traducător şi eu însumi.
___________________


*Probabil, am folosit pluralul substantivului „ţinte” în loc de „cuie”, pentru a evita contaminarea „cu cuie” („cucuie”).. – l.b.)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu