vineri, 15 februarie 2013

DE CE TOCMAI MÂINE-POIMÂINE?
                                            Pagini de jurnal

6.XII.1986

Miercuri şi joi, cu Mihail Ion Ciubotaru şi Nicolae Vieru – întâlniri cu elevii din Zberoaia, Grozeşti, Iurceni, Ciuculeni şi Nisporeni. Dialoguri intense, elevi cu lumină vie în ochi şi în cuvânt. Dintre întrebările ce mi s-au adresat: care sunt cele două visuri ce vi s-au realizat şi două care mai sunt doar vise? Glumind, răspund că eu am încă nerealizate toate cele patru visuri. Iar, serios, – cred că împlinirea celui mai mare vis a fost norocul de a mă fi născut. Pentru că milioane de prunci au ghinionul de a nu se naşte, începând cu cauzalităţi dramatice, obiective, şi încheind cu cele ce ţin de medicină şi nedorinţa de-a avea copii.
Şcoala din Zberoaia poartă numele scriitorului M. Andreescu. Au seră. Cabinete bine amenajate, inclusiv cel ce e şi camera-muzeu a scriitorului. O colecţie de scoici frumoase, trimise şcolii de foştii elevi ce şi-au făcut şi-au îşi fac serviciul militar la marină.
Cred că am fost în condiţie sufletească bună, animând audienţele. Am avut priză la public.


9.XII.

Cam cu toţii avem caligrafii deteriorate (de graba condeiului de jurnalist, probabil). Cola, însă, e un adevărat criptograf, rar om găsindu-se care să-i înţeleagă scrisul mărunt, aproape fără relief. Îmi amintesc că, la Grozeşti, pe când Cola semna autografe, vreo doi pedagogi se apropiaseră de mine, rugându-mă să le descifrez cele încondeiate de prozator; oricum, autografele le luaseră pentru copiii lor şi ar fi fost păcat ca aceştia să nu fi ajuns la sensul doleanţelor.

10.XII.1986

Azi, pe la ora 11,00, mai fac un tur al expoziţiei lui Mihai Grecu. Foarte amplă. Chiar abundentă. O variantă a acestei expoziţii ar fi cea cu caracter antologic şi care ar respect, totuşi, ordinea cronologică. Astfel, în urma selecţiei, nu că s-ar ajunge doar la sobrietate, ci s-ar focaliza atât energiile creatorului, cât şi atenţia vizitatorului. Apoi, ar fi mai lesne de urmărit interesanta şi, pentru arta noastră, excepţionala evoluţie artistică a unui mare pictor care este M. Grecu. Remarca de la urmă îmi aminteşte de ceea ce-mi vorbea în 1974 Leon Briedis sau, poate, Knuts Skujenieks, pe când eram la Riga; îmi aducea ca exemplu o poetă, multe decenii la rând înregimentată în cohorta obişnuiţilor, nivelului comun şi care, la 60 de ani, editează o carte uluitor de „neasemănătoare” cu tot ce scrisese până atunci. Dar o carte remarcabilă şi ca valoare. E drept, la Grecu nu întâlnim rupturi bruşte, dar poate, totuşi, pe la 1970-1971, s-a produs o categorică schimbare a metodei de lucru deloc uşor de concretizat.
Grecu e unul dintre pictorii pentru cunoaşterea lucrărilor cărora e foarte important să se ţină cont de titlu: „Ochi de apă” („Izvorul” – o serie întreagă), „Adâncul fântânilor”, „Omagiu lui Vladimir Curbet” (simplu, banal, lucrarea ar putea fi numită, dacă nu „Opinicle”, sigur – „Etnografică”); chiar şi acel „Negru de Purcari”…
Dintre pânzele excepţionale, însă amintite rareori de ocazionalii noştri critici de artă plastică: „De ziua naşterii” (parcă ar fi însăşi nevinovăţia, ingenuitatea – chipul te face să te gândeşti la Eminescu-copil), „Ciutura de aur”, ba şi „Celulă” sau „Floarea soarelui şi cosmosul”, apoi „Gorunul”. Şi astea – doar din cele ale căror titluri mi-au rămas în memorie… 
 La expoziţie – lume multă. Şi trei tineri matematicieni, printre care şi poetul Leonid Bordeianu. Le fac cunoştinţă cu maestrul. Apoi vreo două ziariste, tineri plasticieni, elevi. Un tovarăş din Tiraspol. Se cunoaşte cu Grecu şi presupun că ar putea fi pedagog la vreo şcoală de arte plastice.
Mâine, la cenaclul „Dialog”, va fi prezent Mihai Grecu. Am fost rugat să vorbesc.
Dacă e să revenim la literatură, mi se pare că la noi Petru Zadnipru era avid de împrospătare a versului său. Ţin minte mărturia din discuţii, dar prezentă şi în câteva probe (să zicem, poezia „Râşniţa”) prozodice  cu însemne de noutate şi cu discret mesaj programatic-prolog la ceea ce ne-am fi putut aştepta pe viitor de la poet. Trecerea din viaţă însă l-a lăsat la hotarele propriei sale creaţii, plăsmuită din multă simţire, dar, ici-acolo, sau în mai multe locuri, rătăcită în locurile comune ale poeziei de până în anii 60-70.

12.XII.1986

Dezvelirea bustului la mormântul lui Petru Dudnic. Prietenii şi apropiaţii. Ca şi până acum, de mai multe ori, ne reamintim de felul de a fi al lui Petrică. Atât de viu, neliniştit, nerăbdător şi inventiv până la incredibil. „Petru cel Dudnic… Bucuros că mă vezi… Şapte, mă duc să-l întâlnesc pe treisprezece…” Individualitate inconfundabilă…
Ieşim din fostul său cabinet. Îi dăm drumul înainte lui Mitică Scvorţov, autorul monumentului lui Dudnic. Mi se rupe de pe buze: „Sculptorul – înainte, modelele – din urmă”. Băieţii tresar, se veselesc amar pe seama unui adevăr, totuşi.

18.XII.1986

Noutate cutremurătoare la „Vremea”: în Alma-Ata – dezordini, demonstraţie a tineretului ce-şi exprimă dezacordul cu hotărârea ultimei plenare a CC al Kazahstanului. Indignare, răfuieli cu trupele de ordine. Deci, a şi început…

La planificare numărului. Intră Rodica, emoţionată neplăcut: acum câteva clipe vorbise cu Maria Bieşu, solicitându-i concursul pentru numărul de Anul Nou. Marea interpretă, iritată la culme, sinceră, se vede, în explozia ei: „Da lăsaţi-mă odată în pace! Sunt obosită! Am îngheţat prin aerogări, pe la staţiile de cale ferată. Lăsaţi-mă să lucrez în tihnă, că nu mai am puteri”. Poftim, ce turnură a destinului…
Oleşa povesteşte despre şeful magazinului central din Soroca, Zubcu, care în fiecare an la 15 ianuarie adună colectivul şi, pe scurt, sărbătoresc cu toţii ziua lui Mihai Eminescu.

Televiziunea a transmis poemul muzical „Mioriţa” de Tudor Chiriac. Voce – V. Cojocaru, la orgă – A. Strezev. Un cuvânt foarte frumos gândit şi rostit de C. Rusnac. E o lucrare de pus în hrisoavele armoniilor şi durerilor neamului nostru.

31.XII.1986

Sâmbăta trecută, la concertul – unul din cinci – axate pe creaţia lui Gr. Vieru. Opinii contradictorii despre valoarea lor. Prezenţe bizare (teatrul poetic) sau puţin îndreptăţite (inclusiv „Jocul”). Sainciuc prezintă masca de după care nu vede. Se împiedică de utilajul electric, loveşte şi în camera de luat vederi a televiziunii. Ieri, maestrul îmi povestise că, la uzina „Vibropribor”, de asemenea pierzând orientarea pe scenă, a căzut de la vreo doi metri. Nicio vânătaie!

3.I.1987

Pentru că Ianus, cu una din feţele sale priveşte în urmă şi roteşte caleidoscopul amintirilor… Începutul de an este şi al memoriei, nu doar al speranţelor. Şi cioburile zilelor de demult capătă, din când în când, strălucire.
…Nitam-nisam, îmi amintesc că, prin 1977, într-o deplasare prin raionul Drochia, în preajma Hăsnăşenilor-mari însoţitorii mei localnici îmi arătaseră Dealul Duminicii!
Tot cu vreun deceniu în urmă, în preajma zilelor literaturii sovietice în Moldova, se traducea extrem de mult, pentru a prezenta confraţii. „De atâtea traduceri am făcut băşici la creier!”
Îmi amintesc de toamnă târzie, când, la piaţă, în faţa movilelor de harbuji aduşi din Asia, vânzătorii cu ochii migdalaţi tuşesc scurt a răceală. Răcoare vine şi de la grămezile de harbuji, pentru că harbujii sunt şi un fel de microfrigorifere.

6.I.1987

Numărul 12 al revistei „Orizontul” e unul de atmosferă teleneşteană, prezentându-l pe Valeriu Găină (Teleneşti), cel mai bun chitarist al anului 1986 („Moskovski komsomoleţ”), Vitalie Găină (Mândreşti), grafician de mare perspectivă, cu studii în ţările baltice. Plus subsemnatul, cu versuri. Nu din orgoliu, ci cu bucurie notez astea. În genere, tărâmurile noastre lansează mai multe nume: V. Dânga, G. Mustea, I. Boldumea…

Pe la redactorul-şef intră cam des curatorul de la securitate. Ceva cu… perestroika? Să nu ne… grăbim?...

12.I.1987

Am prezentat editurii manuscrisul de proză „De ce tocmai mâine-poimâine!”.

13.I.1987

Ieri şi azi am lucrat la interviul cu I. Bogdescu. O comandă urgentă a revistei „Moldova”: a fost concretizată ziua de naştere a lui Ion Creangă – 1 martie. Mai înainte sărbătoream vara. Şi, pus în situaţie, colectivul a făcut tot posibilul să iasă din ea onest. A scris ceva I. Mânăscurtă. Tema interviului nostru: ilustraţiile grafice la opera marelui humuleştean.

19.I.1987

Ion Hadârcă îmi dă o veste tristă: „Ştii, acum o săptămână, s-a stins mama de la Chiţcani, care te-a alăptat”. Avea 62 de ani, cu 4 ani mai tânără decât adevărata mea mamă, ce s-a trecut din viaţă acum mai bine de 10 ani…. Dumnezeu să le odihnească în pace.

25.I.1987

O succintă cronică a săptămânii trecute: călătorie la Căuşeni, cu Andrei, Victor şi Lenuţa
Vizita consăteanului din Negureni Milea ce-mi face surpriză cu publicaţia de peste hotare.
S-a sinucis feciorul colegului V. B. Tatăl se afla în spital, operat. Cum să i se spună?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu