duminică, 23 noiembrie 2014

DE LA EXPRESIONISM LA CONSTRUCTIVISMMONA LISA

Eu eram cel care trimiteam telegrame din opt cuvinte:
„Paris. Luvru. Mona Lisa. Sunt îndrăgostit de tine”.
Lingându-mi în spectru de curcubeu buzele
pe cornişa genelor obrajilor ei de atlaz
scoasei din ramă doar
unul trupul de morsă.
Cu mare grijă, ca pocnitura între degete,
el e tăinuit în coşul inimii
sub fundul dublu.


CARNEA DE VITĂ A BUZELOR

1

Se despletiră genele, ca un stejar.
Prin laguna pieptului tău
Alunecă gondola buzelor mele
Stăvilite de zăgazul cuvintelor.
Neascultătoare cuvinte: pe buze făceau tumbe
Ca nişte căţei orbi.
Precum Novalis, încasez lovituri
Cu vergelele cuvintelor.

2

Cu pantofiorii buzelor lipăit-am
Pe duşumeaua pieptului dumitale.
Dragostea o voi scoate ca pe un dinte,
Inima o voi spoi.
Buzele pocneau precum castanietele,
Gura dumitale-nchisă strâns
Ardea ca un primus.
Cu baioneta genelor înţeapă, mai înţeapă.
Iar în minte – cuvinte de cine ştie unde: „...spirit, mus...”


 
PARISUL

Cerul e tandru ca visul lui Samain*.
Sena salivează cu ţiţeiul lătăreţ
Lunecos precum cuvintele-n şănţuleţul piciorului de vers.
Pe dale vântul împrăştie agrafe.
Prin canioanele strâmtelor bulevarde
Păşi vântul nervos, fluturându-şi coama.
Inima, asemeni croitoresei, bate – nu-i imput nimic. 
Dimineaţă nu înghiţii două capsule.
Ai asfaltului pantaloni călcaţii la dungă,
Sconcsul ierburilor din pădurea Bulogne,
Pieptul cuiva mai gingaş ca cerul de peste Malta,
Pieptul altcuiva – ceva mai ridicat decât
Nivelul mării la Odessa.
Însă coada de păun a genelor
Se desfăcu, precum evantaiul degetelor lui Van Gogh.
Turnul Eiffel nu e decât o seringă prelungă 
Cu 606 în mâinile lui Dumnezeu.
În intestinele subţiri ale metropolitanului
Fierbe terciul miilor de trupuri.
Locomotiva are fruntea lui Hippolyte Taine.
Camizolul său de oţel e transpirat la subsuori.
Are coapsele ca ale unei mârţoage – toate-n spumă.
Ah, de ce în parcul Tuileries
Prin anusul caselor ies excrementele umane
Învârtoşate, ca după constipaţie?
_______ 
* Albert Samain (1859–1900) – poet francez, prima carte a sa fiind     „Au jardin de l'infante” (1893).


PE TEMA PATULUI

Sufletul meu nu e, fireşte,
            Toaletă pentru dame.
                                                I. Sokolov. Toaletă pentru dame

Precum un mărunt hoţ prin tramvaie,
Furai sărutul de pe buzele buzunarului.
Presiunea sărutului deja e prea obraznică
Şi zâmbetul tău ca citul – asprimea bumbacului.

Cuvintele sonore nu poartă pinteni, nu.
Sâni înclinaţii – ca acoperişurile planează.
Genele zburară ca nişte perdele
Şi privirile ca şoarecii se iviră-n amiază

Dintr-o gaură mică. Iar gura ta –
E peşteră azurie pe insula Capri.
Cuvintele se vor scurge prin aortă,
Însă muşchii buzelor nu vor slăbi.


POETUL

Poeţii îşi lasă cuvintele
Precum la Zenkevici boii excrementele.
                                          Ippolit Sokolov, Alphonşii frumuseţii

Creierul meu – casă de toleranţă.
Fantezia mea – prostituată:
Serile hoinăreşte pe bulevardul Tver
Ridicându-şi fusta la limită.

Craniul meu – cameră comodă.
Ea îşi primeşte clienţii chiar aici.
Iată aşternutul  răvăşit...
Firea mea – pat somnoros.

Şi de la fiece nouă clipă
Parcă de la orice nou musafir
Dânsa pretinde-o sută de ruble: că doar
Croitoreasa şi ei îi va cere socoteală.

(1919)


DESPRE MOARTE

Iar zilele fug, precum stâlpii de telegraf,
Expresul se va apropia de bătrâneţe,
Însă, ca şeful de staţie,
Dumnezeu nu mă va întâmpina.

(1919)


DESPRE SINE

Astfel cum, la bătrâneţe, ţarul Alksandr Întâiul
Devenise stareţul Feodor Kuzmici, îmi zic,
De ce la o adică eu, Ippolit Sokolov,
Întinzându-mi nervii în rânduri pentru vreo 30 de cărţi
Despre nimic,
Nu m-aş gândi să ating la vreo cincizeci-şaizeci de ani?
N-oi mai avea ochi să văd mixturile, prafurile şi dieta
Şi duce-m-oi undeva în Siberia sau Murom –
Căci mare e lumea,
Iar ziarele vor scrie despre moartea unui eminent poet
Sau aşa ceva.

(Februarie 1920)                                                      


BUZELE

Buze umed-mustoase,
Ca zemosul cu o felie tăiată,
Şi odată cu miezul printre dinţi
Cad seminţele cuvintelor...
Dar, de altfel,
Nu despre aceasta e prezenta temă ne-dată.

Buzele mele – ugere lăsate,
Să le mulgi, să le tot mulgi – şi vor curge
Cuvinte – destul.
Iar buzele tale, ca un zemos crăpat,
Aruncat de pe-o barjă în tulul văluros al râului.

(Mai 1920)


OCHII EI

Pe bara sprâncenelor, pe sârma nervilor
Se clatină trupşoare vinete de pupile moarte...
Voi credeţi că eu aş lua doar înălţimea barierei cuvintelor,
Dar nu, aceste cadavre cu genele voastre vor fi încoronate.

În pupile văzul se vede înfipt ca băţul,
Pasiunea învăluie ochii, ca ceaţa oraşul Londra,
Veţi bate din pleoape, ca aripile speriatei stăncuţe,
Însă nicidecum nu veţi reuşi  a zbura.

(August 1920)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu