miercuri, 12 noiembrie 2014

POEME DIN REVISTA "CONTRAFORT"


Ab initio

În vetre ardea tizicul ce fusese-n ocolul vitelor tăiat-straturi cu hârleţul
Într-o geometrie de dreptunghiuri, pătrate păioase, uscate
Prin curţi, pe sub garduri în vară-toamnă, până să vină îngheţul.
Din pitulate tulpini de hogeaguri se desfăceau imense flori de fum peste sate
Prin care timpul trecea iute, încât adevărul nu avea când să apară deplin
Măcar cât să-l scrii pe un timbru, pe o frunză uscată, de fân, de pelin,
Iar dacă totuşi, parcă, apărea în sfârşit, scurt, printre generaţii, pe apucate,
Deja erau morţi ţăranii care îl aşteptaseră, nu li se mai putea face dreptate –
Atunci, îmi amintesc, sau ceva mai târziu, poate că,
Te-ai născut tu, prima mea poezie, ca o armonie sălbatică.
Era miez de iarnă cu apa trează în cristelniţă, sub bolta bisericii şi-a zilelor,
Trează era agheasma-n noaptea de Iordan cu puşcaşii-vânătorii mahalalelor
Ce-şi aveau cartuşele bătute cu hârtii colorate, confetti, spre bucuria îngerilor
Cărora de fapt şi eu le-am citit acea primă poezie fulguitor răspândită
Ca ninsoarea ce făurea în plutire, spuneam, o armonie sălbatică, nedomesticită.

Elegie la pragul Diotimei

Pe când încercam să elucidez nuanţa diferenţei
dintre adâncul timpurilor
şi timpurile Adâncului
când e nevoie de pauză în sentimente
dar de o intensitate în raţiune
însă mai ales – predestinat – în zona specială
interzisă muritorilor, zonă în care
dăinuie Dumnezeu-Atotputere-Atotapărare
mereu în unghiul de prezenţă
şi nicicând în unghiul de vedere
din toate astea şi pe mine ceva însumându-mă
ca pe o suită de mituri despre mine însumi
drept dovadă din acest scurt serial (viaţa omului)
că sunt atât de real în
generala abstracţiune
dar mai ales intuiţie a ceea ce are
şi încă nu are nume – aşadar
pe când – în concentraţii atente –
încercam să elucidez oarece diferenţe cât mai latente
mă pomenii la pragul preotesei din templele profeţiei –
Diotima – cea care, atemporal,
izvodeşte etern pentru-ntâia oară noţiuni
ca şi cum punându-le acestora nume
printre ele botezând însăşi noţiunea de botez
numind însăşi noţiunea de nume
şi atâtea altele – un infinit, ai zice, – noţiuni care deja
apar pline de sens, de  miez în lumea elenă din care
neamânat au prins a fi cărate în alte limbi
în alte minţi
la alte popoare;
cărate în imense care imaginare
scârţâitoare sub greimea bogăţiilor de noţiuni
aduse în zile de marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică
şi luni – hăt din timpurile când respectivele zile retrospective
şi întreagă săptămâna
de asemenea încă nu erau noţiuni
nu aveau nume;
erau ca nişte absenţe
când neştiinţa ce ar însemna să însemne acele zile
de la un moment încolo prinse să prindă contur în ştiinţă
de noţiuni inteligibile
şi chiar înţelepciune
din nefiinţă în fiinţă abstractă trecând deja
concomitent cu botezul imaginar
pe care ad hoc li-l oficia Diotima.


Ghilotina inevitabilă

 Pentru crima de-a comite mici fragilităţi şi graţii
Înalţi o ghilotină chiar în roua de pe flori.
                                                  Arcadie Suceveanu

…dincolo de ghilotina străvezie.
                                                    Leo Butnaru

Mă întreb de ce scrie poetul despre ghilotină:
L-o fi inspirat Galateea cea încă informă, de tină?
Ce ascunde el în fişierul computerului
Sau în neagra mapă?
E de presupus că primul om decapitat a fost  (humus) homo
Cel experimental, de humă
Care încă nu ieşise din proiectul Domnului în forma cea bună
Iar întâia ghilotină a fost o simplă (sapiens) sapă.
Poate că lui Tudor Arghezi sau Arcadie Suceveanu le-ar fi plăcut şi aşa
Homo sapiens – ceva mai colţuros
Numai că primul poet român avea să apară pe lume
Abia peste un noian de ani
De parcă mai întâi ar fi trebuit
Să parcurgă jumătate din infinit
Ca Brâncuşi, pe jos.
Sigur, undeva există Parisul Atot-universurilor
Şi poate chiar România în vreo galaxie
Mai întâi ţară cu un singur omulean, timid
Dar gânditor
Întrebându-se de unde să-şi ia consoarta (ba nu –
Mai întâi soarta) – moldoveancă, olteancă
Sau bucovineană, dacă nu chiar ardeleancă etcetera?
(Ajuns aici, nu pot face abstracţie că, după numele matern
Eu, pruto-nistreanul, par să am un o jumătate de paşaport
O jumătate de viză
O jumătate de atu
Fiind Munteanu). În fine
Deja carpatin
Revin
Pentru a pune, cum spuneam, întemeiere de popor
De pre-Burebista
Ca să nu mai vorbim de pre-Traian
După care să compună intraductibilul cuvânt dor.
Mă rog, atunci era otova libertate în alegere şi aşteptare
În spaţiul astral
Şi în cel pre-blagian, unduitor
Iar întâiul francez, pe când era gal
Avea deja vag în proiect transsecular inevitabila ghilotină căreia
Într-un final fatal
Mi-ar veni să o numesc galotină
Şi aceasta iar făcându-mă să mă întreb de ce prietenul din Arcadia
Contra cuţitului ei îşi ridică scriitoarea mână atât de pacifică
Adică ridică universala, generala, emblematica mână
Care, ciuntită, pentru scribul timpurilor
(Cât ele însele în propria lor vecie transvremelnică se încap)
Deci mâna ciuntită ar fi la fel de trebuincioasă
Ca şi ameninţatul său cap
Ce ar putea sta, însângerat, pe displayul computerului
Ca pe tava de argint a Salomeei
Capul Sfântului Ioan, Botezătorului
Sub barba însângerată a căruia agonizează
Cu supremul, dumnezeiescul alfabet
O infinitudine de pixeli
Şi clănţănitoarea, atât de nerăbdătoarea ghilotină
A clipei
Şi clapei delete.

Tropicul Cancerului

Mă visam prin locuri unde nu am fost niciodată
de ghid sigur însă având poezia
ca pe un spirit pur al lui Ovidiu. Eram cam
prin locul unde printre umbre lungi de palmieri
ca printre degete curge
curentul şi undele oceanului
pe unde
cu câteva zeci de paşi mai departe de ţărm
atârnă abundent cartofii aerieni ai arborilor kiwi
pe sub care
din vreme în vreme apare
târâtoarea liană a vreunei şarpe
modificând arhitectura prafului
astfel în mintea mea
împreunându-se arhitectura copacilor
(un titlu de carte a lui Ritsos) cu
arhitectura prafului
şi arhitectura sonoră a psalmului: Veniţi fraţilor
să vedem ţărâna şi praful din care am fost zidiţi.

Aleluia!


Rocada. Nimic nou

Lumea îşi revizuieşte drastic măsurile,
Face rocadă tristeţea cu bucuria;
Ce era mic – devine, mare, cât stelele,
La Barcelona Messi devine Messia.

Proverbe, filosofie ajung mai nimic,
Totul înseamnă creierul cât firul de mac;
Face rocadă uriaşul cu un pitic,
Etaloanele sunt demascate, se desfac.

…Nimic nou. Revizuirile se repetă.
Răbdare şi tutun. Ba nu – marijuana
Pe care ţi-o-ntinde moartea, târfă cochetă.

Pădurile deja cresc în formă de cruce,
Palma Lui Dumnezeu îşi redeschide rana
Şi ce era râvnit – se-ntoarnă şi se duce.

Copil alergând

Copil fiind
alergam, alergam întru întâmpinarea Lui
şi nimeni nu putea să-mi spună
că nu aş fi alergat în direcţia cea bună

pentru că Dumnezeu e pretutindeni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu