vineri, 9 februarie 2018

DEBUT LITERAR LA CHIȘINĂU, ACUM 50 DE ANI


Fiind oarecât precaut în acest misterios domeniu al apariției și evoluției unui tânăr scriitor, aș zice că în formarea, dar mai ales în orientarea mea estetică nesovietică, un rol de neglijat l-au avut două cărți deosebite în contextul post-dezghețului hrușciovist: „Oameni, ani, viață” a lui Ilya Ehrenburg și „Iarba uitării” a lui Valentin Kataev (pe 27 aprilie 1970 notam în Jurnal: „Am început să-l citesc pe Ehrenburg,  «Oameni,  ani, viață». Prologul sesiunii de examene e destul de amenințător”.) Întâmplarea făcuse ca, pe când consultam colecția revistei „Novîi mir” la Biblioteca Republicană pentru o teză de curs, am dat și de numerele în care fusese publicată respectiva carte a lui Ehrenburg. Nu știu dacă aș fi citit-o, dacă nu mi-ar fi atras atenția o notă circumspectă, în care redacția lua distanță față de teme, idei, nume apărute în virtutea subiectivismului autorului. Însă pe atunci Ehrenburg era considerat un clasic în viață al literaturii sovietice, uns cu toate alifiile aprecierilor oficiale, predat în școală etc.
De ce o fi fost oare circumspect însuși redactorul-șef de la „Novîi mir” Aleksandr Tvardovski, care ceva mai târziu avea să-l publice pe însuși Aleksandr Soljenițîn? Curiozitatea m-a pus pe lectură atentă a acestei opere a lui Ehrenburg, în care mă captivau cu adevărat memoriile sale pariziene, viziunea sa destul de neortodoxă asupra artei occidentale, în care protagoniști apăreau Picasso, Renoir, Sézanne, Mane etc., scriitori francezi, actori. Ehrenburg invoca și numele unor scriitori ruși/„sovietici” despre care nu se prea știa – Mandelștam, Țvetaeva, Babel... Plus că, în întregul ei, ca stil, atmosferă, substanță memorialistă, dar și poetică, această carte emana un estetism aparte, o pledoarie pentru altfel de artă/literatură decât cea a realismului socialist.
Era manifestată prudență și față de „Iarba uitării” a lui Kataev, și acesta un stâlp de nădejde al regimului, se părea, dar care, iată, punea probleme (se subînțelegea din nota redacției „Novîi mir”) ideologiei, realismului socialist. Narațiunea lui Kataev avea fler, antren, ținea mereu aprinsă curiozitatea, îi solicita cititorului chiar abilitatea de a descifra unele momente, detalii, de a ghici cine ar fi cutare personaj (Komandorul, Prințișorul, Ochi albaștri, eteronime sub care un cititor cât de cât avizat îi „depista”, respectiv, pe Maiakovski, Hlebnikov, Burliuk, Mandelștam, Esenin, Bulgakov, Bagrițki...). 
Din aceste cărți ale lui Ehrenburg și Kataev un student, precum mă aflam, descoperea o lume a literaturii și scriitorilor necunoscută până la acea lectură ce părea realizarea unei șanse cu adevărat norocoase, ce-l făcea să înțeleagă că, de fapt, nu este chiar totul cum se spune în manualele de istorie sau în istoria literară din prima jumătate a secolului XX bolșevic. Era o lectură care te făcea să înregistrezi anumite disonanțe... instructive, fără de care destinul, la cei 18-19 ani ai tăi, ar fi putut s-o ia în cu totul altă parte. Din acele cărți pricepeai că există și altceva, totuși, în raport cu cursul ideologic și cu dezghețul hrușciovist care, din păcate, deja era stopat. (De altfel, termenul dezgheț/ оттепель îi aparținuse de asemenea lui Ehrenburg și tot în revista „Novîi mir” fusese lansat, în 1956.)
În fine (de etapă), debutantului în literatură, dar și în... lectură serioasă i se oferea sugestii pentru conturul unui nou sistem de coordonate estetice, artistice, filosofice orientative întru urmarea și consolidarea destinului său încă fragil de poet ispitit de modernitate.

(Alte extrase din Jurnal:
28.XII.1969. Revista „Secolul 20”, nr. 1-2, 1967. În bună parte, dedicată lui Picasso... Articole semnate de Andre Breton, Gertrude Stein, Ilya Ehrenburg”.
27.II.1971. Îl citesc pe Ehrenburg. Extraordinar. Câtă lume, câți oameni… Pomenește și de un basarabean, pictor. O carte la care poți reveni oricând”.
2.III.1971. La ora de catedră militară, locotenent-colonelul Danilov mă dădu afară. Motivul: aveam pe masă volumul „Liudi, godî, jizni” („Oameni, ani, viață”) al lui Ehrenburg. Închis. De cum intră, gradatul dă cu ochii de carte. «E bună, dar, înainte de toate, datoria!» zice, ridicând acest volum și izbindu-1 de masă. Eu tac. El însă mai ia o dată cartea și iar o izbește de masă. Eu, nedumerit: «Tovarășe locotenent-colonel, oare astfel trebuie să ne comportăm cu cărțile?» O, Zeule Marte! Ce explozie de nervi! Colegii încremeniră, gradatul strigă: «Ne ucit’ ucionnâh!» (Să nu-i înveți pe cei învățați!!) Dar, s-a cam potolit. Pentru că m-a expediat afară pe un ton obișnuit, nu răstit”.)
Dar, iterez, la nivelul de instruire și inițiere a unui debutant de la Chișinău, pentru mine un rol de căpetenie avu și „Iarba uitării” a lui Valentin Kataev, pe care, de la un moment dat, o conștientizam și o „asimilam”, în anumite pasaje cu tentă teoretică chiar o studiam, ca pe o irepetabilă prelegere captivantă, instructivă. Mai bine zis, lecțiile despre literatură pe care i le dădea Ivan Bunin, academician la 42 de ani (în Odesa albgardistă), tânărului Valentin Kataev încercam să le însușesc și eu. Printre altele, Bunin îi spunea ucenicului său ascultător: „Să scrii zi de zi, ca și cum te-ai afla la muncă, la serviciu”.
Mă mai gândeam atunci la varianta românească a titlului „Ierbii uitării”, reieșind din efectul ei inițiatic, că el ar putea fi și „Iarba fiarelor”, acest nume stând și pe o carte de eseuri pe care o publicase la Chișinău George Meniuc. E multă poezie în legenda cu iarba fiarelor, care se mai numește și a filosofilor (la București, studentul Meniuc fusese coleg la filosofie cu Geo Dumitrescu); iarba fiarelor, care se întrupă din picăturile de sânge căzute pe pământ din buricul lui Iisus răstignit. Planta e de forma unei inimi și are un efecte miraculoase: poate înmuia fierul, oțelul; poate deschide orice lacăt, încuietoare, ba chiar și Poarta Raiului. Omului îi oferă codul de a descifra și înțelege limba animalelor, păsărilor, plantelor. Cum poate fi găsită? Se târăște un lacăt prin iarbă, care se deschide la atingerea cu iarba fiarelor.  
Iar Ivan Bunin (soția de a doua îl numea: Ioan), care avea să devină laureat Nobel pentru Literatură, numele căruia fusese interzis în Rusia sovietică mai bine de cincizeci de ani, îi dădea lecții și sfaturi despre arta scrisului debutantului Valentin Kataev, vorbindu-i și de eterna prezență a poeziei în toate ale lumii vizibile și invizibile. Mă fascina însuși textul memorialistului/ prozatorului/ poetului Kataev, stilul de o plasticitate rar întâlnită la realist-socialiști, densitatea metaforelor aparte, dar și a metaforismului general al narațiunii care, din pasaje mai restrânse sau mai întinse, emana o stare sui generis poetică. Mă surprindeau epitetele create ca și cum ad hoc, unora din care nu le puteam găsi echivalente românești, ca, să zicem, acestuia: тигрово-абрикосовый цвет (tigrovo-abrikosovîi țvet). E un dublu epitet ce nu se lasă tradus, decât... „povestit”, fiind vorba de o culoare ce le îmbină pe cele a blănii tigrului și a caisei coapte. Era aici deja ceva din ce aveam să aflu mai târziu despre verbocreația avangardiștilor ruși, despre care tot de la Kataev aflam pentru prima oară, din acea „Iarbă a uitării/ a fiarelor”. Amintind de Aleksandr Blok, mare poet care trecea și el prin criza simbolismului, memorialistul întredeschide intrarea în culisele apariției akmeismului, egofuturismului, futurismului, cu manifeste gen „O palmă dată gustului public” sau titluri de publicații ca „Luna pierită”. În scenă apare intempestivul Vladimir Maiakovski, care avusese lecturi poetice și în Odesa unde locuia Kataev, dar și la Chișinău. Tânărul Kataev admira metaforismul maiakovskian, revenind în câteva rânduri la poemul care îl fascinase cu: – „Dar voi/ nocturne ați putea cânta/ La flautul/ înaltelor burlane?!” sau, în special, la „Portul” (1912, pe care și eu aveam să le traduc deja la începutul secolului XXI): „Cearșafurile apelor erau sub pântecul curbat./ Le sfâșia un dinte alb întru-nmulțirea valurilor./ Era urlet de trâmbiță – de parcă s-ar fi turnat/ amor și pohtă cu arama goarnelor./ În leagănele intrărilor bărcile stau lipite/ de mamelele mamelor de fier, forjate./ În ale vapoarelor urechi asurzite/ ard cerceii de ancore nemișcate.
Astfel se făcea că de la Kataev mi se întâmpla să iau prima lecție despre avangardismul literar rus, fenomenologie care, încetul cu încetul, avea să se înstăpânească în destinul meu de scriitor, dar și de traducător.
Cred că și aceste două cărți, ale lui Kataev și Ehrenburg, mi-au trezit pasiunea pentru eseistica și exegetica literară care conlucrau în firea mea cu poezia de pretutindeni, dar mai ales cu cea românească. În primii mei ani de studenție apărea colecția editorială „Luceafărul”, dar și altele, care, cu timpul, ajunseseră renumite: „Cele mai frumoase poezii”, „Poesis”, „Orfeu”. În „Poesis” au apărut, în acei ani, Ruben Dario [am la îndemână volumele respective și, cu titlu de exotism, dau și costurile lor, în bani sovietici sau românești; așadar, Ruben Dario (24 copeici), Georg Trakl (22 cop.), Bertolt Brecht (24), Paul Celan (62), Arthur Rimbaud (33), Emily Dickinson (14,50 lei românești), Eugenio Montale (8,50 lei), Alain Bosquet (53 cop.)...]
Iar în politica editorială sovietică în ce privește traducerea poeziei universale se întâmpla un lucru ca și paradoxal. Pe cât părea a fi de restrictiv realismul socialist, inclusiv în prozodie, încurajând versificațiile „încheiate la toți nasturii”, tradiționale ca formă și, de multe ori, plicticoase în conținutul lor, cu atât mai eficient și mobil/abil, parcă în contrasens, părea să fie un mare contingent de traducători, care aduceau în arealul cultural sovietic, în special prin intermediul limbii ruse, mari poeți ai lumii. Editurile lansaseră multe colecții, cum ar fi fost „Maeștri ai artei traducerii”, „Poezia lumii”, „Poezia Americii Latine”, „Poezia europeană”. Existau colecții din poezia clasică a Japoniei, Chinei, Vietnamului, Coreei, Indiei etc. Lecturile în baza colecțiilor editoriale românești amintite mi le extindeau prin cele din cu adevărat democratica activitate a traducătorilor lui Aragon, Jiménez, Eluard, Apollinaire, Neruda, atâtor celebri autori italieni, germani, englezi, americani etc. Ba uneori citeam în paralel traducerile românești și cele rusești, comparându-le, dar și studiindu-le, aș zice.
Am avut șansa ca, la Biblioteca Republicană din Chișinău, să descopăr și să citesc ca într-o transă a… modernității spiritului revista „Secolul 20”, căreia îi datorez mult în autodidaxia mea Pot spune că revista „Secolul 20” a fost unul din marii mei magiștri.
Prin urmare, scriitorul-debutant, student la jurnalism și filologie, avea posibilitatea să descopere literatura lumii, estetica, filosofia. Eram la curent cu presa literară, culturală din URSS, dar și cu cea românească, biblioteca universitară și cea republicană fiind abonate la „România literară”, „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Secolul XX”, „Magazin istoric” etc., etc. Plus mai multe publicații franceze, italiene sau poloneze. Această situație mă ajuta – cum ar fi zis Nichita Stănescu – să mă obișnuiesc cu interiorul poezie, fiind benefică începuturilor mele literare ce simpatizau cu formulele artei moderne. Unele din noile inițieri în sfera literar-artistică extra-cursuri universitare încercam să le aplic în intervențiile mele la cenaclurile literare  „Eminescu” (Universitate), „Luceafărul”  (ziarul „Tinerimea Moldovei”), „Miorița” (Biblioteca Republicană), cel de la Casa Municipală a Tineretului. Ba chiar, pe atunci, se țineau ședințe de cenaclu și la Politehnică, Medicină. Efectele? Unele din ele pot fi deduse din, să zicem, următoarea secvență de dialog, pe care doi colegi, Vasile Nedelescu și Nicolae Rusu, îl avuseră într-un număr de revistă „Orizontul” din 1988:
           „– Printre altele, la multe din ședințele «Ramurilor» (cenaclul de cândva de la politehnică – L.B.) îi aveam oaspeți pe membrii cenaclului «Mihai Eminescu» de la Universitate…
– Eu mi-l amintesc în mod deosebit pe foarte tânărul pe atunci poet Leo Butnaru, discursurile căruia erau lungi și spectaculos de savante. Iar eu mă străduiam să-i înțeleg spusele și mă gândeam: «Strașnic deștept băiatul ista! Se vede că așa trebuie să fie un poet adevărat…» (zice Rusu).
Notele de până aici pot duce pe cineva spre întrebarea: Cum crezi că ai debutat tu, în anii șaptezeci ai secolului trecut, în stânga sovietizată a Prutului, în comparație cu cei de o generație cu tine din București sau Iași?
În sinea mea, tindeam să mă asemăn (...imaginativ...) cu virtualii mei colegi de studenție, de generație literară din București, Iași, Cluj. Îmi dădeam seama că am avea și unele puncte de contact în ce privește citirea cărților și publicațiilor românești, însă erau inevitabile și deosebirile care ne-ar fi marcat orientarea artistică, în general, formarea, preferințele, nuanțele canonice, de stil. Eram sigur că ședințele de la „Cenaclul de luni” al lui Nicolae Manolescu sau cele vârfuite de profesorii Ovid S. Crohmălniceanu sau Mircea Martin erau de un cu totul alt nivel, temperament, registru tematic abordat, în discuții sau recitaluri, decât cenaclurile noastre chișinăuiene. Acolo, la ei/ la ai mei din dreapta Prutului, era totuși mai multă libertate, dexteritate în plăsmuirea de sine a unui june poet sau prozator, decât le aveam eu într-un regim imperial-bolșevic, opresiv, deznaționalizator. Adică,  trebuia să rezist și să mă edific într-o lume mai complexă, mai dură până la ostilitate în comparație cu mediul cultural-artistic (bineînțeles, nici el ideal!) în care avansau în destin artistic colegii mei bucureșteni, ieșeni, craioveni, clujeni, timișoreni... Citeam, scriam, studiam într-un fel de cvasiilegalitate pe care mi-o impunea acea lume a răului socio-politic, rău imperialist, antiromânesc chiar. Și din acea constrângere, limitare în acțiuni îmi ziceam că trebuie să profit, implicit, de unele avantaje culturologice și literare de care nu mă putea priva, totuși, malefica putere sovietică. Râvneam, căutam aceste oportunități ne-dragi ideologiei oficiale, încercând să le convertesc esențele în spiritul meu, în creația, în existența mea.
De fapt, mai pricepeam că trebuie să-mi creez eu însumi acele prerogative într-o societate atât de dezavantajoasă pentru buna condiție umană a unui reprezentant al ei, dar care nu făcea parte din națiunea sus-pusă (rusă), imperialist-bolșevică. Trebuia să profit, întâi de toate, de cunoașterea unei limbi de largă circulație, de legătură între alte limbi, alte literaturi, alte culturi. Să „rătăcesc” extra-ideologic, extra-realism socialism, extra Brejnev și KGB, – în marea literatură a lui Tolstoi și Dostoievski, Goncearov și Bunin, Turgheniev și Saltîkov-Șcedrin, Cehov și Gogol. Să beneficiez de faptul că un Valentin Kataev sau Ilya Ehrenburg îmi deschid ochii minții asupra literaturii avangardei ruse, cu Hlebnikov și Maiakovski, Burliuk și Krucionîh, Mandelștam și Țvetaeva, Pasternak și Ahmatova etc., etc., unii dint-aceștia, ca și predecesorii lor, de-a dreptul geniali sau atinși de geniu. Apoi Nabokov, Platonov… Mai târziu, Erofeev (Veniamin), Șukșin… Atmosfera, entropia, să zic așa, o diversifica mult și samizdat-ul ca vârf de lance al intelectualității sovietice în lupta cu bolșevismul. Exemplele marilor disidenți de la Moscova sau Leningrad. În pofida constrângerilor, opresiunilor, – pulsațiile unei mari literaturi (Voznesenski, Voinovici, Aitmatov, chiar Druță, la începuturile sale și spre maturizare).
Nu știu dacă am fost un norocos și ca poet-debutant... călător, însă pe la 17-18-19 ani trăiam înfiorătorul sentiment al străbătătorului de distanțe mari, de mii de kilometri, prin aer, pe ape, cu trenul, avionul, vaporul. S-o fi „insinuat” ceva în poezia mea din cele trăite? (În destinul meu, – sigur că da.) Respectivele trăiri mi-or fi „reglat” optica imaginației, fanteziei? Bineînțeles, acele metamorfoze pe care le impun conștiinței tale, sufletului tău navigarea, străbaterea de distanțe fabuloase nu puteau să mă lase pe mine același, românaș dintre Nistru și Prut, inclusiv a românașului care scria deja, publica poeme, eseuri. Chiar dacă eram în URSS, pe a șasea parte a globului pământesc, eu călătoream, de fapt, în diverse țări (zise: republici unionale), familiarizându-mă cu tezaurul național al diferitor popoare. Cunoșteam orașe minunate și atât de diferite – Riga, Tallin, Vilnius, Kiev, Odesa, Minsk, Dușanbe, Tașkent, Samarkand, Kazanul tătăresc, Habarovsk, bineînțeles Moscova și Leningrad etc., etc.
Și astăzi se întâmplă să discut cu colegi de-ai mei din București, Iași sau din Paris (Bujor Nedelcovici) despre marea (în momentele în care era, totuși) cinematografie a regizorilor de genul și geniul unor Tarkovski, Danelia, Loteanu, Žalakevičius, Șukșin, Koncialovski, Reazanov, Mihalkov, Gaidai, Bondarciuk... Dar ce filme aveau georgienii!
Celebrele teatre din Moscova sau Leningrad, din Țările Baltice, Gruzia, Armenia… Unele dintre ele aveau turnee și la Chișinău. În altele am intrat chiar acolo, în sediul lor național.
Unele din renumitele muzee din lume, ca să amintesc fie doar de „Pușkin” din Moscova și Galeria Tretiakov, Ermitajul din Leningrad, de Lavra Pecerska din Kiev…
Fel de fel de lanțuri muntoase și fluvii grandioase, de la Bug la Amur, „trecând” peste Volga, Don, Nipru etc.
Marea Baltică, Siberia, Orientul Depărtat, în poală cu ghețarii Oceanului de Nord, atâtea altele din nespus de întinsa, până la lăbărțare, URSS, ca variante-evantaie geografice și etnice, ofereau poeților un registru tematic, metaforic... necuprins, inclusiv teme cu... taiga și păstori de reni, șamani și Republica Autonomă Evreiască de la hotarul cu... China; cu diversitatea asiatică osebitoare mult de europenism; Orientul Depărtat, dar și Orientul Mijlociu (...în timp ce spre Orientul Apropiat, ca și cum spre pământul făgăduinței, plecau colegii noștri semiți de ieri-alaltăieri...). [În prima mea carte, apărută în 1976, am și poeme intitulate: „Metamorfoză în apropiere de Baku”, „Muntenii” (dedicat lui Rasul Gamzatov), „Noapte în Leningrad”, „Întâlnire cu viforul” (dedicat poetului și arhitectului Andrei Voznesenski)...]
O, să am pardon! – Nu, nu îmi doream acele… – avantaje? privilegii? – acele vastități și puneri pe gânduri… Nu! Însă, odată ce situația rămânea de neschimbat, nu pot să nu-i fiu recunoscător Spiritului Suprem că m-a îndrumat ce să fac în acele împrejurări (și... împrejmuiri cu cortine de fier), cum să beneficiez de esențele lor ca om și tânăr scriitor.
Repet: sigur că aș fi vrut să fiu împreună cu colegii mei de generație care frecventau cenaclurile lui Manolescu, Crohmălniceanu, Martin… Colegi-semeni care scriau la curajosul „Dialog” ieșean sau la elitistul, mi se părea mie, „Echinox” clujean, la „Familia” în care debutase  Eminescu...
Însă, odată ce n-am avut posibilitățile lor, le-am folosit pe cele pe care mi le sugera destinul nemulțumit de puterea sovietică, de imperialism.
În pofida cortinei de fier de la Prut, dacă nu erai ispitit de tentațiile de avansare nomenclaturistă, puteai să-ți pui la cale tu însuți propriile șanse de a uni fenomene într-o sinteză intelectuală personală, ținându-te la curent cu ceea se întâmplă în literatura română, în cultura română în general.
Probabil, tot de șansele norocoase a ținut și faptul că studiul la jurnalism și filologie te ajută să urmezi o formația umanistă care te învață și cum să ajungi un cititor bun, cum să-ți câștigi controlul asupra practicilor tale de lectură, beneficiind cât mai mult din urma lor ca viitor scriitor. O astfel de formație este una generoasă, nu egocentrică, îndemnându-te spre deschideri comparatist-interdisciplinare, spre istoria ideilor, mentalităților, creativității etc. Formația umanistă e poate cea mai eficientă care duce de la informare – la formare. De la informație – la formație.
Era timpul modelării de sine ca june scriitor și a înaintării din treaptă în treaptă cu riscurile de rigoare, un atare risc dând și peste mine în septembrie 1976, când am fost scos din pâine de la ziarul „Tinerimea Moldovei” pentru promovarea spre publicare a unui eseu, în care era pomenit și munteanul pro-unionist Grigore Alexandrescu, prieten cu moldoveanul pro-unionist Mihail Kogălniceanu...
Însă, în pofida riscurilor, șicanelor pe care le adunai, îi știai, îi cunoșteai pe Soljenițîn, Voznesenski, Ahmadulina, Evtușenko etc. concomitent cu atât de fireasca pentru tine cunoaștere a lui Bogza, Geo Dumitrescu, Stănescu, Sorescu, Ursache, Romanescu etc.  
Întâmplările și faptele debutului îmi deschideau noi piste de intrare, ca lector, dar și ca poet, în misterioasele împărății ale literaturii universale înfățișate, în special, în modernitatea, experimentalismul și filosofia ei cu totul diferite de cele despre care ni se spunea la cursurile de la jurnalismul și filologia universitară chișinăuiană. În măsura în care nu riscam să iau o notă care să-mi amenințe bursa studențească, mă eschivam de la „plenitudinea” unor anoste cursuri superficiale, tendențioase, stupid ideologizate, și rătăceam prin libertatea de expresie a lumii ca literatură, istorie, filosofie, angrenaje ideatice captivante, respirații la zi cu scrisul românesc, care, la începutul anilor șaizeci, își recăpăta stilistica și dezinvoltura din interbelic.
În fine, de la debutul în presa republicană, adică „serioasă”, pe 5 mai 1967, până la apariția primei mele cărții au trecut 9 ani, bineînțeles, cu un stagiu de amânare a manuscrisului în sertarele editurii...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu