luni, 5 februarie 2018

CĂDEREA PE GÂNDURIO invitație

Pe când, student, eram bătător de cartier – cu pasul, dar și cu pumnul (uneori)... Pe atunci, în Chișinăul plurinațional, a fi bătător de cartier intra ca și cum în regula jocului și mai că, maică! în subtextele sau printre rândurile constituției Uniunii Sovietice și, implicit, celei obediente a RSS Moldovenești, ceea ce era tot un drac, precum se spune în Moldova Estică (pentru că mai este!); ce intra adică în constituții, dar și în lipsa de constituție a internaționalismului proletar; pe când eram student, cartiere colindam, cu veghea neadormită recitând răspicat, autoritar, din Eminescu. „Fiind băiet păduri cutreieram”, pentru ca să audă și să țină cont de prezența mea „reprezentanții” pluri-minorităților (inter)național(ist)e ale Chișinăului – atenție! Trece indigenul ușor naționalist, adică ușor nemulțumit de starea de fapt, adică – la drept vorbind – de puterea sovietică cu KGB-ul ei cu tot; pe când, student, simțeam cum emigrează țărănașul din mine, în locul lui reinstalându-mă tot eu (…imigrantul în propria românime!), incertul, dar cel necesar de a fi altul, pentru ca Chișinăul și el să devină altul, Chișinăul în care declamam răspicat: „Fiind băiet, păduri cutreieram”, în timp ce mă depărtam de păduri, de sat – încă nesimțind durerea…                        
Azi, la peste câteva decenii de când eram bătător și colindător de cartier, vă invit pur și simplu la Chișinău, în una din capitalele celor două state (încă dezunite…) ale României.
[Uf…  (mai) trăiască uniunea europeană…]

Căderea pe gânduri

Încă din pampers și din alte benefice modernizări ale pelincii în totala indiferență a Cosmosului, filosoful clamoros, ritos retoric,  își înspăimântă atât de tare interlocutorul (adică pe mine), încât nu-mi ia vorba din gură, ci încă din creier mi-o ia, de cum aceasta abia prinde a se zămisli!
Apoi interlocutorul meu cade din nou pe gânduri și eu din nou îi strig disperat: „Ridică-te, domnule filosof! Dumneata ai căzut pe gânduri, cum ar veni, însă, – pe gândurile mele…” –  și toate astea, recunosc, nu mi se par decât niște demente idei avangardist-postmoderne aventuroase, în timp ce acrobatul, emițătorul lor nu e protejat decât de plasa de cuvinte care exprimă (adevărul) chiar aceste idei (și totuși, gândindu-mă ce onorabil era să fi fost negru în... filosofie, un fel de picolo al lui Pico della Mirandola, care nu ar fi exclus să cadă și el pe gânduri – adică pe gândurile mele…).

Doar cu nimic

Cel ce nu numără nimic, dar absolut nimic, însă fiind El Acel ce va face totalul absolut.
Dacă ar număra și El, parcă s-ar face mai frig – de frică – în inimile celor numărați, în atmosfera pământului, sub scoarța pădurilor.
Cel ce știe perfect a număra nu numără defel, chiar dacă odată și odată chiar El va trage linia totalului absolut ca scop în numele căruia sunt jertfiți (alții) toți și unicul scop care nu scuză nici mijloacele și nici mijlocitorii, inclusiv autorii, inclusiv cititorii care jinduiesc de-a valma viitorul, viitorul, viitorul, sacrificându-se în numele propriei, imanentei sacrificări ultime sau, poate, sacrificați în numele sacrificării în presupusa eternitate – cea contemporană atât cu începutul începuturilor, cât și cu sfârșitul sfârșiturilor, după care rămâne contemporană doar cu sine, doar cu nimic…


Verba volant

Uneori, și Socrate ar fi vrut să nu știe că nu știe nimic, cu gândul să renunțe la imposibila sarcină de a se cunoaște pe sine, cu care se lăudase în fața arțăgoasei sale soții Xantipa, care credea că tocmai ea e cea care le știe pe toate. Numai că Socrate își dădu seama că renunțarea era deja imposibilă, odată ce pe frontispiciul templului fusese, cioplit pripit, acea verba volant – cunoaște-te pe tine însuți – ca să ajungă scripta manet dăltuită…
…E drept, peste ani va veni un cutremur care va pune ordine în dorințele lui Socrate, risipind templul, făcând praf și pulbere pietrele ce conțineau scripta manet, redându-i scrisului zborul întru re-metamorfozare în verba volant, de unde și cuvintele înaripate care, toamnele, cel puțin prin  spațiile carpatine cam răcoroase – își iau zborul spre sud, precum cocorii…

De altfel...

Nu fi punctual, ci fii – poți fi – ,,,virgular, semi-exclamativ, semnul gârbovit, alias întrebător (mie, pe timpul studenției, îmi venea să spun: semnul întrebării și ciocanului – acesta era logotipul tipului de partid unic și buldog), sau, în genere, te poți lipsi de semnele de punctuație, dar, sigur, intervin cvasi-sâsâitoare semnele de virgulație, –  și toate astea pentru a fi pus iar în situația de a constata că limbajul nu rezolvă nimic. De altfel, ca și matematica.

Clepsidra

Vechea clepsidră se grăbește cu jumătate de minut – de când tot curge nisipul prin ea, firele acestuia s-au ros înde ele, s-au subțiat, făcându-se mai mărunte (timp... mărunt!) și curg mult mai nestingherit, mai liber, astfel clepsidra grăbindu-se cu 30 de secunde.
Însă, reamintind că astfel de notații sunt ca și cum desfigurări ale figurilor de stil, în conformitate cu legile nescrise ale scrisului, aici pare firească întrebarea: Dar cine naiba mai folosește astăzi clepsidra și încă una care se grăbește ca un ceasornic hârbuit?!

Portret colectiv

...Și acesta ține de seria portretelor de grup cu unele din transfiguratele mele figuri de stil. Un portret cu zeițe și doamne. Printre care – cam persiflanta Persefona învălmășind umbrele cu vuiet asurzitor peste Styxul nămolos, astfel că, de teamă ca nu cumva... șefa morții să abată asupra lui nălucile Infernului, Odiseu se întoarce la corabie sau, poate, la Penelopa ce toarce, țese, destramă.
 Apoi, mai spre marginea din dreapta, o doamnă care citește atent mersul trenurilor spre Moscova. O fi Anna Karenina?... Sau, poate, citește mersul trenurilor spre Paris, unde nuanțele diferă sensibil de la Mono la – Stereo Lisa, de la mono tip la – stereo tipă.
...Și tot așa mai departe, în dublă miză și naivitate, în râvnă de aventuri și epopei, trecute prin condei, întru refacere de Troia și Pompei, revenite (sau dor râvnite?) în realitate, cu Persefone, An(n)e, (E)lise, Elene. Și alte celebre femei.
Iar astfel de portrete sunt învăluite transparențe care se îmbrățișează între ele, fără însă a fi o singură transparență, pe când infinit e numărul transparențelor îmbrățișate, întrepătrunse. Din acest motiv se întâmplă ca unii privitori să nu vadă un astfel de portret de grup, opacizat, din păcate, de prea multe transparențe îmbrățișate, suprapuse.

Dezumflarea

Ar fi benefic și instructiv, dacă țările ar avea nu câte un singur imn, ci câte două – unul
pentru victorii, celălalt pentru înfrângeri (ce țară ar fi scutită și de astea?...).
Pe lângă faptul că mai mulți compozitori din deloc puținele țări ale lumii ar câștiga concursuri pentru crearea instructivelor imnuri intonate după înfrângeri (…pentru a nu călca de două ori pe aceeași greblă…), ar fi important că popoarele s-ar arăta mai atente cu orgoliile lor, totdeauna exagerate și plutitoare ca niște uriașe aerostate invizibile peste hotare, peste împrejurimi, peste celelalte țări vecine, prietene sau adversare; aerostate care, nu o singură dată, se sparg, se dezumflă, și marele fâs al văzduhului eliberat din colosalele baloane suflă în pânzele drapelelor țărilor vecine, prietene sau adversare, astfel stindardele fâlfâind aproape correctly political (chiar dacă seamănă, în vânt, a se lua la palme unele pe altele), în timp ce într-o țară răsună imnul victoriei, iar în alta – cel al înfrângerii, sau viceversa, cu urcare ori coborâre de drapel fâlfâitor de la dezumflarea uriașelor aerostate ale etc.
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu